Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dialogisk retorik, web 2.0 og politisk kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dialogisk retorik, web 2.0 og politisk kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Dialogisk retorik, web 2.0 og politisk kommunikation
Dialogisk retorik, web 2.0 og politisk kommunikation Digital Retorik, IT Universitetet,forår 2008

2 PROGRAM Lidt om analyse / Lisbeth Noget om metode /Natascha
oplæg Lisbeth: politisk komm & web 2.0 øvelser: feedback på problemformulering internt i grupperne, kort oplæg til hvordan her i lokalet v/ Lisbeth 13.00

3 PRAKTISK BLOG: Zot. Netto. Barthes. Slides.
Præsentationsgrupper: send slides til Natascha Næste uge: FERIE! 25.4.: Gæsteforelæsning Susana Tosca

4 DIGITAL RETORISK ANALYSE
tilgængelighed, lagring, dynamisk tekst, link-struktur, social interaktion, brugers tilgang til og kontrol med tekst, mulighed for tilføjelse og påvirkning af tekst., website fremfor enkelt tekst, computer som værktøj, medie, social actor digital medie +/- brug af/relation mlm. verbalsprog, lyd, stillbilleder, levende billeder, grafik/figurer modalitet det retoriske artefakt (website, DVD, mobil app. osv) medie: medie forstået som den platform, fysiske kanal indholdet formidles igennem (derfor ikke multimedier Modalitet: indholdstypen..det semiotiske system der trækkes på retoriske virkemidler appelformer, stilistik (f.eks. verbale og visuelle figurer og troper), disposition SITUATION/RETOR strategisk kommunikationsintention der har ført til konstruktion af artefaktet, f.eks ønske om branding, persuasion Ide: Klastrup, 2008

5 DIGITAL RETORISK ANALYSE
Virkemiddel Modalitet Ethos Pathos Logos Stilistik (f,eks. figurer, troper, org.) Hypertekst-struktur (mønstre, lagdeling) Grad af kontrol m artefakt Layout, præsentation & koherens Verbalsprog (talt, skrevet) Lyd (f.eks. musik, reallyd, effektlyd) Stillbilled (f.eks. foto, maleri, skitse) Levende billeder (film, video/tv, animation) Grafik/figurer (tabeller, statistik, 3D-figurer osv) Simulation (spil, verden, avatar) relation mlm objekter, hvordan skaber sitet oversigt over indholdet, hvordan skabes der sammenhæng mlm sider? interfacemetafor, menutype, ikoner, knapper, sitemaps osv Kontrol/interaktivitet: Fra navigation (rækkefølge), personlig tilpasning, over manipulation af objekter på skærmen, kommunikation m afsender (i form af data, mail osv), til tilføjelser (rating, kommentarer, upload af indhold), social interaktion med andre brugere, udvidelse (af f.eks. sider og funktioner) Tid Rum Tid /rum

6 WEB 2.0 og POLITISK KOMMUNIKATION: DIALOGISK RETORIK?
Retors/den strategiske kommunikatørs udfordringer miste kontrol over komm.situationen? nødvendigt at bevæge sig uden for sit ”home turf”? hvordan ”nurse” dialog og relation? (fra afsender/taler til værtsrolle?) Teoretiske og begrebsmæssige udfordringer - nyt retorbegreb (vært? kurator?) - nyt ethos-begreb (situationens ethos, bruger-genereret ethos, kollaborativ ethos? det ”ikke-medieredes” troværdighed) Pseudo-position eller reelt greb? Monolog forklædt som dialog? Anledning til en ny form for tale? (pathosappel gennem simuleret intimsfærediskurs?) ikke-medieret: hvis publikum savner en gatekeeper, kan det ufiltrerede give indtryk at politiker ikke har manipuleret med indholdet!!

7 Valgkampen 2007: gennembrud for de sociale medier
Kilde: Klastrup, 2008

8 valgkamp som krise/eventkommunikation
politikere skal nå klart defineret mål på begrænset tid (... med ekstra midler) ...og de har en timepacet historie at fortælle borgere særlig midlertidig interesse for emnet .... og særligt behov for at afklare egen holdning

9 brugs af blogs i valgkampen /historisk
2005: ca 52 politikere blogger = 5% af opstillede kandidater

10 kommunikere TIL, ikke MED
2005 fund “Our study showed that the political blog mixed three modes or genres of communication: political commentary, travelogue and personal diary. All blogs included personal diary writing, but 1/3 of the blogs primarily took the form of political commentary, while 2/3 of the blogs mainly took the form of travelogues. Judging from the content, a common function of the Danish political blog was to cover the election campaign from the politician’s own point of view.” kommunikere TIL, ikke MED (Klastrup & Svejgaard Pedersen: ”Blogging for Election”, 2006)

11 2005 fund Ud af 52 blogs, havde kun 16 (ca. 1/3) implementeret kommentar funktion, og 6 havde ingen kommentarer I slutningen af perioden manglen på kommentarfunktion skyldtes ifølge dem selv mangel på ressourcer eller mangel på kendskab til teknologien 4 blog havde mellem 44 og 850 kommentarer, det var enten blogs af kendte politikere eller gruppeblogs

12 2006 kun 14 (27%) af de politikere, der bloggede under valgkampen,
blogger stadig

13 Blogvæksten i DK [100 mill+ blogs worldwide]
Kilde: Stefan Bøgh Andersen, Overskrift.dk

14 Urban 22.maj 2006

15 den danske blogosfære 2000: 8 blogs 2001: 42 blogs ....
2004: blogs bliver omtalt i de ”gamle” medier, første ”burst”? 2006: eksplosiv stigning: fra ca 6500 til feeds (heraf ca 85% blogs) på overskrift.dk 2008: overskrift.dk lister blogs & feeds (seneste tal: +2% af den danske befolkning blogger...)

16 blogtjek 2007 Præferencer (type læst) Faglige: 637
Politiske: 267 Personlige: Andet: 358

17 Blog-aktivitet for alle blogs
Grafen viser antallet af blog-indlæg fra alle danske blogs i perioden 1. oktober til 6. november. Bemærk det lavere antal blog-indlæg i weekenderne. Kilde: Overskrift.dk

18 Blog-aktivitet for politikerblogs (valgkampen som situation - persuasion?!!)
Grafen viser antallet af blog-indlæg fra danske politikeres blogs (ca. 200 stk) blogs i perioden 1. oktober til 6. november. Bemærk den øgede aktivitet begyndende ved valgudskrivelsen d. 24. oktober. Kilde: Overskrift.dk

19 fund 2007 ca 243 politikere bloggede (af 808 = ca 30%)
professionelle blogværktøjer og kodekser næsten alle spidskandidater bloggede (lidt) aviserne bruger polbloggere (Politiken, Kristelig Dagblad, Urban, ”Stiften”, Avisen.dk) kommentarfunktion udbredt meget få gruppeblogs

20 2007 A: 35 bloggere B: 38 bloggere C: 32 bloggere F: 52 bloggere K: 11 bloggere O: 6 bloggere V: 39 bloggere Y: 23 bloggere Ø: 8 bloggere Antal siddende kandidater, der bloggede: 70 (ca 29%) Antal nyopstillede kandidater, der bloggede: 171 (ca 71%)

21 typer af blogs & indlæg politiske ”statements” blogs 27%
valgkamps/kampagnedagbøger 21% politiske ”statements” blogs 27% politiske personlige blogs 52% [beregnet ud fra grovsortering af 238 blogs] samlet antal indlæg: ca 2326 gennemsnitligt antal indlæg pr. politiker: 9,5 range af indlæg 1-69

22 ”statement” blog

23 ”statement” blog

24 kampagnedagbog

25 kampagnedagbog

26 kampagnedagbog

27

28 kampagnedagbog(intim)
Louise Schack Elholm, Venstre ”nybagt kandidat og mor”

29 Personlig politisk

30 Personlig politisk (?) alle kneb tages i brug! gratis biftur– 02.11

31 Mest aktive polbloggere
Antal indlæg Benny Engelbrecht (S) 69 Jette Plesner Dali's side (DF) 65 Ellen Trane Nørby (V) 52 Leif Olsen - SF Bornholm (SF) 44 Bjarne Nederby Jessen (V) 42 Kamal Qureshi, (SF) 35 Daniel Nyboe Andersen (B) 34 BalderSF (SF) Morten Dreyer (B) 30 Anders Basbøll (V) (2 siddende, 8 opstillede)

32 Spidskandidaterne mest populære?
typ IL ialt Komm ialt IL m flest komm IL u komm Sted Helle TS PB 4 726 252 P Margrethe V 23 148 3 Bendt B 9 203 59 Villy Søvndal PP 16 531 73 A (Po) Bodil Kornbek 8 71 20 Peter Skaarup 112 62 A Anders FR 164 87 E Naser Khader 8 (?) 53 U Johanne S-N 17 90 14 2 A (DR)

33 Kommentarmønstre Samlet antal kommentarer: ca 5833
blogs m komm: 11 blogs m komm: 17 blogs m komm: 19 blogs m komm: 38 blogs m. 5-9 komm: 25 blogs m. 1-5 komm: 51 blogs m 0 komm: 54 blogs uden kommentarfunktion: ca 21 (ca 9%) (2005: ca 66%)

34 Kommentartyper Bendt Bendtsens blog 34

35 Kommentartyper

36 kommentartyper: fan / ”min historie”

37 ”I’m listening” ”Det er OK”

38 Kommentar til blogindlæg fra Brian Mikkelsen, ” Hvornår vælger Ny Alliance side?”, 59 kommentarer

39 Kommentarmønstre kommentarer ikke nødvendigvis for at få dialog, men relationsskabelse (”hør mig/jeg er glad for du kan høre mig”) indlæg genererer kommentarer hvis (foreløbig analyse) kendte kandidater (på avis) valgkampsstart klart politisk spørgsmål/emne metadiskussion intern diskussion mlm uenige parter hvis skribent kommenterer, mere aktivitet

40 ....det er her Bakhtin kommer ind
heteroglossia (mange stemmer, eller diskurser taler imod/med hinanden) romanen kendetegnet ved denne multiplicitet, dialog mellem stemmer (socio-ideologiske) – en hybrid af disse (NB! analytisk greb) stjæler også ”stemme” fra forskellige diskurstyper (genrer): videnskabelig, dagbog, episk osv sproget i sig selv er altid dialogisk, i samtale m hvad der er sagt før og vil blive sagt (intertekstualitet) politisk retorik handler i høj grad om at tale om hvad der allerede er blevet sagt (om sproget) tænkt eksempel: københavnerromaner lader en karakter være Hellerup-dame, der taler på en bestemt måde; anden karakter kommer fra Nørrebro. Fortællers stemme en helt tredje. reelt eksempel: Frk. Smillas fornemmelse fra sne: blanding af thrillerdiskurt og videnskabelig diskurs bloggen er en interessant manifestation af heteroglossia!!

41 Blogbrug 2007 Mine hypoteser:
stadig mgl fortrolighed m. mediet hos mange trods professionalisering af teknologi stadig kommunikation til, ikke med dialog udebliver ofte pga manglende tilstedeværelse & kompetence oplevet relation mellem politikere og vælgere? frugtbart at analysere som udtryk for ”heteroglossia”: kun gennem det samlede udtryk af stemmer skabes ethos?!

42 YouTube + og ÷

43 godt og bedre på YouTube
”intimssfære” irriterer? (utroværdig?) indlæg der ligner tv-TV holder ikke viral marketingsdiskurs virker lad brugerne lave dine ”valgvideoer” synlighed/”prestige” (kobling nye & gamle medier)

44 bloggens ”intimitetsdiskurs” reproduceres i videoen

45 og på ”microbloggen”...

46

47 : visninger

48 2.11. effekt af at lægge NY’s valgsang online: folk laver selv videoer til dem! Her er et eksempel på minus-siden... Ebnationens svin-sang med sangen som soundtrack

49 Facebook ”lessons learned”?

50 sociale netværkssites
boyd & Ellison: ”Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship” Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1), 2007 udgangspunkt i personlig profil (”egonetværk”) ”public display” af venner & netværk (artikulation) kommentar/wallfunktion privat beskedfunktion ofte komm. med folk man kender offline eller venners venner, ”weak ties” network, ikke networking

51 Facebook i valgkampen Klastrup, 2007

52 fraværende tilstedeværelse...
vi blev venner d. 23. oktober....samme status lige siden

53 : : 2.460 affektive fællesskaber?!! gruppetilmelding uforpligtende signal om personlig smag/identitet

54 ”Anders vs Helle” Tilgang i antal af ”venner” på Anders Fogh Rasmussens og Helle Thorning-Schmidts profiler. Kilde: Klastrup, 2008. NB! I januar 08 overgår AFR fra at have personlig profil til at være en ”politican”, man kan være fan af. Helle fortsat personlig profil.

55 Kilde: Jonas Heide Smith, baseret på Klastrup m.fl.
: (DK network). FB Adds:

56 Kilde: Kim Schou Christensen, DDK-stud, ITU
”Folk der går med kniv er nogle idioter” : members 762 wall posts Kilde: Kim Schou Christensen, DDK-stud, ITU

57

58

59 Kilde: Overskrift.dk, jan 2008 Politikernes blogaktivitet
Overskrift.dk: i valgperioden pol.blog indlæg 50% af aktiviteten på 6 mdr. i de 3 uger (december 2007)

60 Fremtidens webkampagne?

61 den ”perfekte” web 2.0 politiker?

62 Web 2.0 retorik? politikeres blogs som ”autoriteter” - intimitetsdiskursen svær at beherske troværdigt stadig svært at få gang i dialogen... men synlighed & kendthed skaber aktivitet ”fraværende tilstedeværelse” opleves som utroværdig og kritiseres eksplicit, mens tilstedeværelse kan skabe oplevelse af relation. Annonceret fravær accepteres?! Når brugerne/vælgerne selv bliver ”producenter” (remix, opstart af støttegrupper, gavegivere), stiger aktiviteten?! – cf også popularitet af Obama video ”Yes we can” humor, ironi, satire – ikke traditionelle politiske budskaber tilslutning til politiker, støttegruppe led i personlig ”display” og dannelse af identitet, ikke nødvendigvis ønske om politisk engagement – hvordan kan man udnytte det retorisk? kobling mellem nye og gamle medier – ikke seperate domæner, ethos ”lånes” også fra disse (forskel på at skulle skabe/genskabe eller omskabe ethos) Bruger-genereret og kollaborativ ethos a) mange kommentarer, positive kommentarer, + profil/blogejer kommenterer selv b) delt indholdsskabelse, åbenhed for kritik, følge op på/kreditering for indhold

63 FIGALLO: HOSTING DISCUSSION
”A host must be able to influence people’s behaviour without being manipulative or coercive” (Figallo, s. 314)

64 HOSTING DISCUSSION Det er et mini-community, ikke en talerstol. Hvem er der der taler, hvornår gør de det, og om hvad. ”It is, after all, the identification of the host with his community that makes his role most effective” (Figallo, s. 333) Netiquette: sådan kommunikerer vi i dette rum!

65 det diskussionsgenererende indlæg: titel, fokus, problem, ønsket respons
lytte, anerkende, opsummere

66 NÆSTE GANG Læs: Klastrup&Tosca, Beckmann Pedersen, Wilson/Ogden
Susana Tosca gæsteforelæser Ikke gruppeoplæg (eller??!) Supplerende litteratur: Henry Jenkins: ”Transmedia Storytelling 101” (”manifest” på ca 2 sider)

67 TEKSTKRITIK I GRUPPERNE
Tekster gennemgås på skift, disponer på forhånd, så alle får lige meget tid Kritik skal være konstruktiv! - hvad er godt? - hvad kan forbedres? - hvad bør uddybes, er uklart? fungerer argumentationen? - Er ”påstanden” klar? Hvad er belægget? (her også: fremgår det af problemformuleringen hvordan vil man påvise/afkræfte/bekræfte påstand/hypotese?) Er der en implicit/eksplicit præmis? Er præmis videnskabelig eller subjektiv af karakter? Den hvis tekst bliver kommenteret, noterer kritik/ros, men går IKKE ind i en diskussion/forsvar af teksten. Det vil sige, tier stille  Husk også tid til lille opsamling bagefter: nogle generelle problemer, svagheder I i fællesskab kan gøre noget ved? Har I brug for mere input fra os på nogle områder? osv


Download ppt "Dialogisk retorik, web 2.0 og politisk kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google