Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gør det let for dine kolleger - Ole Bentsen, Tingkærskolen i Odense

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gør det let for dine kolleger - Ole Bentsen, Tingkærskolen i Odense"— Præsentationens transcript:

1 Gør det let for dine kolleger - Ole Bentsen, Tingkærskolen i Odense
Skoleintra Træf 25. februar 2009

2

3

4

5

6

7

8

9 Fravær Soffy | Læs mere...          Fravær Stefan | Læs mere...            Fravær Stefan | Læs mere...          Susanne | Læs mere...            Fravær Susanne | Læs mere...   Fravær Tine | Læs mere...   Fravær Tine | Læs mere...         Fravær Trine  Læs mere...            Fravær Ture | Læs mere...

10

11 Ny elev på Tingkærskolen Kommer fra skole: Barnets fulde navn:
Barnets cpr.nr.: Mors navn:                         Hjemmetlf:   Mobil:  Arbejde: Fars navn:                          Hjemmetlf:   Mobil:  Arbejde: Barnet flytter til skolen fra den:       Skal gå i årgang:    Skal placeres i klasse: Adresse: X Må skolen kontakte tidligere skole?                                  Må vi få oplysninger fra sundhedsplejersken?                     Årgangsteamet er informeret: Barnet har fået kalender: Carsten er orienteret mht. stol og bord:                               Jens Chr skal registrere eleven: Forældrene er oprettet i Forældreintra: Elevmappen er modtaget Forældreunderskrifter:

12

13

14

15

16

17 Mario

18 Vis besked     Så er det snart vinterferie Besked fra Ole Bentsen - modtaget den :35:33    Også sendt til Anne Elisabeth Andersen Pedersen, Annie Benjaminsen, Anna Holte, Anita Jensen, Anne Marie Verdi m.fl.   Så er det næsten vinterferie MGP festen. Tak for en fantastisk oplevelse at være sammen med 472 glade børn og voksne til MGP festen i Fraugdehallen. Festen kan opleves i mange dejlige billeder på skolens hjemmeside, samt med link fra forældreintras opslagstavle til mange dejlige billeder taget af Ard Jongsma. Mobiltelefoner Vi oplever i øjeblikket en del elever, der har glemt, hvordan vores politik er for mobiltelefoner. Vi vil være glade, hvis I vil snakke med jeres børn om brugen af mobilen på skolen. Tingkærskolens elever fra 0.klasse til 6. klasse må ikke benytte mobiltelefon på skolen i skole- og SFOtid. For Tingkærskolens elever fra 7. klasse til 9. klasse gælder det, at ingen mobiltelefon må være synlig eller tændt i undervisningstiden og mobiltelefonen må ikke benyttes til fotografering på skolen område. Læreren kan dog, hvis det er pædagogisk hensigtsmæssigt tillade brug af mobiltelefon i undervisningen. Mobiltelefoner, der er fremme eller tændt i undervisningstiden eller som er anvendt til fotografering skal inddrages og afleveres på skolens kontor, hvor den efter forældrehenvendelse kan afhentes. Sundhedsundersøgelse Alle elever fra 7. – 9. årgang skal i uge 9 deltage i en netbaseret sundhedsundersøgelse. Den foregår anonymt og i skoletiden. Resultatet vil senere kunne ses på skolens hjemmeside, og der vil være sammenligninger med de øvrige skoler i Odense. TV2 på Tingkær Vi har i dag haft besøg af et TV2, der har optaget scener til brug i udsendelse ”Praxis”. Klippene vil kunne ses om 3 – 4 uger. Emneugen ”Ørkenen” Vi håber, at vi kan fortsætte festen fredag den 6. marts – nu med fællesspisning på Tingkærskolen for op mod 900 børn og forældre. Vi glæder os til at se resultatet af kontaktforældrenes fantasi og handlekraft. Nærmere oplysninger om emneugen sender vi i uge 9. Husk at skal skolen hjælpe de enkelte årgange/kontaktforældre skal det ske i uge 9.

19

20

21

22 MUS, KIS og teamsamtaler.
Mål: Opfyldelse af § 18 stk 2 At ledelsen får indblik i teamenes arbejde – lovens paragraffer § (tilsyn med undervisningen) At ledelsen kan leve op til Kommunens kvalitetssikring At få indblik i elevernes læring Teamsamtalen tager udgangspunkt i: ”Fælles Mål” og fagets Trinmål I et valgt beskrevet undervisningsforløb I elevernes læring – KIS dokument IT i undervisningen og elevernes PC-kørekort / Brug af Intra Elevplaner og evaluering. Fagteamet på årgangen sikrer, at der er udarbejdet min. ét undervisningsforløb, som lægges i intra og en evaluering af elevernes læring inden teamsamtalen. KIS kvalitet i skolen: Lærerteam beskriver undervisningsforløb, elevernes læring og evaluering efter fast model Lærerteam gennemfører forløb og udarbejder teamnotat til brug ved samtale med ledelsen Handleplan: TeamTid i altTeamsamtaleKISUndervisningsforløb:Periode aftales.KIS inden

23

24 De sidste 5 cifre i tlf. nr. er lokal nr.
IP – telefoner Tingkær Tingkær hovednummer. – indringning SFO kontor, Jytte Eriksen UUO Freddy Have Pedersen SFO - basisrum 3. årgang IP – telefoner Fraugde Hovednummer. Fraugde, indringning Lærerværelse Jørgen Petersen Tur mobil   Sundhedsplejerske Anni Benjaminsen Basisrum 0. årgang Basisrum 1. årgang Basisrum 2. årgang De sidste 5 cifre i tlf. nr. er lokal nr.

25

26

27

28 Dagsorden til fysik-kemi møde 17.09.08
Fremstilling af råolie til brug i undervisningen Indkøb/ønsker (Nyt målebånd, små fysik/kemi opslagsbøger)  Ref.: Vi laver en ud fra egen opskrift med 4 destillater, så eleverne kan se princippet. Vi kontakter RN og hører, om han kan bestille målebånd gennem idræt. LM bestiller en opslagsbog hjem til gennemsyn, og den vurderer vi om kan anbefales til eleverne. Skal vi indkøbe nogle eksemplarer, som kan udlånes? Vi køber en lærerkittel, som placeres i et af skabene, og den skal ikke havne i billedkunstlokalet. Vi (læs MK) har bøjet glasrør.   

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Der er ikke de samme redskaber i de forskellige lokaler, eks
Der er ikke de samme redskaber i de forskellige lokaler, eks. Active Boards O.kl. Belysningen kunne gøres mere centreret over bordene, så larmen i lokalerne bliver dæmpet (i henhold til en undersøgelse lavet i børnehaver.) 0. årgangs lokaler: 2: En lidt kold neonbelysning. Kunne f. eks. indrettes med belysning, der var med til at danne "rum". Hænger meget sammen med rummenes indretning og brug. 3. Der er ofte koldt på vintermorgener - specielt Mandag. 4. Meget støj p.g.a. for mange børn i forhold til lokalets størrelse. Kunne måske være anden beklædning på loftet. 6. Det svinger lidt med skiftende udstillinger. Ikke altid lige "æstetisk" - men det er jo smag og behag. Med hensyn til indretning og æstetik må det være vigtigt, det er de personer, der benytter lokalerne, der står for det. 1. årgangs lokaler er små og der bliver hurtigt varmt. Det er ikke muligt at regulere radiatorerne hverken i 1. eller 2. årgang. Reoler er grimme og slidte. (Fraugde) Meget stor forskel mellem ”hovedbygningen” og pavillonen – specielt mht. lyd, lys og arbejdsredskaber.

46

47

48

49

50

51

52 Prøv

53

54 Hema


Download ppt "Gør det let for dine kolleger - Ole Bentsen, Tingkærskolen i Odense"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google