Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tom Nyvang Forandring af undervisningsorganisationer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tom Nyvang Forandring af undervisningsorganisationer."— Præsentationens transcript:

1 Tom Nyvang Forandring af undervisningsorganisationer

2 Program Problemstillingen Behandling af problemet – forventninger, teori og metode Anknytningspunkter for projekter/specialer Litteratur på området

3 Problemformulering Hvilke problemer af teknisk, organisatorisk og kompetencemæssig karakter opstår i forbindelse med ibrugtagning/ iværksættelse af IKT og hvordan integreres og tilpasses IKT konkrete i uddannelseskontekster?

4 Case Humanistisk Informatik udvikling Ressourcer fra IT Indsatsen ved Aalborg Universitet og Det Digitale Nordjylland samt sponsorer

5 Relaterede fagområder Computer supported collaborative learning/cscl (og elementer af cscw) Organisatorisk læring Systemudvikling Læring/pædagogik

6 Fokus på forandring (med IT) Forventninger og krav til forandringer i organisationen omkring hum. inf. Aktionsforskning som et forslag til metode

7 Erfaring/forventning til udvikling af undervisning/læringsmiljø Pæd.Org.Tek. 1. generation OverførselStøtte til nuværende arbejdsformer Ikke særlige krav 2. generation Konstruktivis- tisk Håndtere netbasering Højere grad af netbasering 3. generation Konstruktivis- tisk Nye strukturerNetbaserede services knyttet til alle funktioner

8 Krav til forandringen IT skal udnyttes bedre Alle skal integreres Så mange som muligt skal have adgang til at bidrage positivt til forandringsprocessen Kvaliteten i undervisning og service til studerende skal i videst mulige omfang forbedres

9 Aktionsforskning Iscenesættelse af forandring Forandring og forskning Forskning i forandring Forandring i forskning Forskeren aktiv medspiller i forandringsprocessen Planlægning Deltagelse Opfølgning Deltagermotivation central Forskerens forventninger?!

10 Aktionsforskning – et perspektiv på modstand mod forandring Det bestående bevares ved at problemer: Individualiseres Normaliseres Indkapsles Mødes med tilslutning - og løses kortsigtet Mødes med ansvarsforskydning

11 Aktionsforskningens arbejdsform Aktionsforskeren påvirker gennem deltagelse i aktioner Aktioner skal: Fremprovokere uholdbare argumenter for det bestående Være rettet mod praksis og handle om praksis for at forblive motiverende for deltagerne Balancere på grænsen mellem konflikt og fremdrift

12 Aktionsforskning 3

13 Aktionsforskning – tilpasset undervisningsorganisation Collect experience Design Run course Reflect Single course or programme Collect experience Design Run context Reflect Single course or programme context Collect experience Design Run strategy Reflect Overall strategic level

14 Krav til forandringen – aktionsforskningen som svar? Hensigtsmæssig anvendelse af IT fører til forandringer for hele organisationen En metode til inddragelse af både brugere og eksperter Passer til demokratiske/politiske organisationer Kan give afsæt for en forandringskultur

15 Aktionsforskning i forhold til min case Centrale grundvilkår: Ledelsesopbakning Opbakning fra lærerne Inspirations- og kritikseminar for lærere Eksperimenter Start på 5. semester hum. dat. Fortsættelse på større dele af uddannelserne Udbredelse til alle studienævnets uddannelser

16 Opfølgning på aktioner Forandring Aktiv støtte til lærere, der ønsker at forandre deres undervisning med IT Passiv støtte til studerende, der ønsker at forandre deres studie med IT Forskning Opfølgende interviews med lærere og studerende Systematisering af erfaringer

17 Anknytningspunkter –konkret Hvad skal systemer kunne for at understøtte undervisning på et universitet? Hvordan understøtter de systemer, der allerede anvendes undervisningen? I hvilket omfang kan kontakt til sekretariatet afløses med en højere grad af selvbetjening? Og hvilke konsekvenser vil en øget brug af selvbetjening for studerende have?

18 Litteratur Thomas Mathiesen: Det uferdige Bog om klassisk aktionsforskning Von Krogh et al: Enabling knowledge creation Bog om organisationsudvikling og organisatorisk læring

19 Opsamling Teknologiske ressourcer Lotus Learningspace fredag d. 7/9 kl. 9-11 E-learning lab Nj fysisk adresse: Ks. 3 4.117+4.119 Læs mere på: www.hum.auc.dk/~nyvang/huminf www.iti.auc.dk/vill Tom nyvang: nyvang@hum.auc.dk

20 Emner til diskussion Hvordan involveres 7/9 semester i udviklingsforsøget? Hvad har I lyst til at forandre?


Download ppt "Tom Nyvang Forandring af undervisningsorganisationer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google