Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Usability ITU, efterår 2008 Usability IT-Universitetet Efterår 2008 Aftenhold 1. kursusgang, 4. september 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Usability ITU, efterår 2008 Usability IT-Universitetet Efterår 2008 Aftenhold 1. kursusgang, 4. september 2008."— Præsentationens transcript:

1 Usability ITU, efterår 2008 Usability IT-Universitetet Efterår 2008 Aftenhold 1. kursusgang, 4. september 2008

2 Usability ITU, efterår 2008 Slide 2 Aftenens program Velkommen til kurset Hvem er vi? – hvem er I? Hvad er usability? Kursets forståelsesrammer (pause) De praktiske ting: –Kursets forløb –Øvelser –Opdragsgiver –Grupper –Eksamen –Kursuslitteratur –Kursushjemmesiden

3 Usability ITU, efterår 2008 Slide 3 Hvem er vi? Ole Gregersen –Informationsarkitekt hos KMD A/S –Cand.IT med speciale i usability, 2007 Charlotte Mørch Jensen –Hjælpelærer –Specialeskrivende på IT-Universitetet Hvem er I?

4 Usability ITU, efterår 2008 Hvad er ’usability’? Brugervenlighed = Venlig overfor brugeren? Brugbarhed = Hvor brugbar?

5 Usability ITU, efterår 2008 Slide 5 Mødet mellem menneske og maskine Hvad vil brugeren opnå? –Løse en opgave, udføre en proces, tilfredsstille et behov Hvordan sikrer vi at det sker bedst muligt? –Effektivt, hurtigt, korrekt –Let, intuitivt, forståeligt –Sjovt, spændende, engagerende I hvilken sammenhæng? –Konteksten, stedet, miljøet, processen, programmet En bruger – en opgave (mål) – en kontekst Det er vores ”brugssituation” – vores 3 ubekendte

6 Usability ITU, efterår 2008 Slide 6 En definition på usability: ” The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.” (ISO DIS 9241) 1) Brugssituation 2) Kriterier

7 Usability ITU, efterår 2008 Slide 7 Kriterier for egenskaben usability Funktionalitet Effektivitet Tilfredsstillende Let at lære – learnability, guessability Let at huske – re-usability (genbrug) Fejltolerant Engagerende, motiverende, underholdende Kriterier skal vægtes, både for brugssituationen og for det enkelte (del)produkt

8 Usability ITU, efterår 2008 Slide 8 Brugs-situationen overfor kriterierne Kriterier – de er ikke mål i sig selv Brugssituation – den er ubekendt Opgaven i usability: Skaf viden om brugs-situation, opstil ”målbare” kriterier og afgør i hvilken grad kriterierne opfyldes. Hvordan måler vi ”noget godt” i andre sammenhænge?

9 Usability ITU, efterår 2008 Slide 9 Hvad kan vi måle og ikke måle? Gennemføre en opgave (et mål): –Tid på at udføre opgaver –Antal klik eller tastetryk –Antal fejl –Antal problemer –Forståelsen af at have løst opgaven –Graden af færdighed –Tilfredsheden? –”Letheden”? –Frustration? –Succes?

10 Usability ITU, efterår 2008 Slide 10 Usability er altid i en kontekst Det handler altid om en kontekst: –Et design –Et system –En situation (arbejdsgang, tid, lokation, osv) –En organisation – Danner også udgangspunkt for kursets indehold

11 Usability ITU, efterår 2008 Analyse – Design - Evaluering En måde at opdele usabilitymetoderne

12 Usability ITU, efterår 2008 Slide 12 Analyse Brugs-situationen: Kende vores brugere Kende opgaverne de vil udføre Kende konteksten Kende muligheder, ressourcer, begrænsninger Kende det tidligere produkt, konkurrenterne, ideerne Indsamle, beskrive/modellere og stille krav

13 Usability ITU, efterår 2008 Slide 13 Design Kende til standarder, guidelines, designregler, erfaringer, konventioner Sketche, prototype, afprøve, foreslå, evaluere, forbedre Designe! (beslutte...)

14 Usability ITU, efterår 2008 Slide 14 Evaluere (Bruger)-teste –Har vi bygget det vi ville? –Lever produktet op til kravene? –I hvilken grad er det brugervenligt? –Hvordan bruges det – hvordan bruges det ikke? –Hvad synes brugerne? –Hvordan kan vi forbedre produktet? –Alle de andre spørgsmål... –Føde viden tilbage til designprocessen, eventuelt igennem mere analyse

15 Usability ITU, efterår 2008 Slide 15 Relaterede fagområder for usability Konstruktion, design - i mødet med: Psykologi – kognition, tænkning Ergonomi – vores fysiske krop Etnografi/antropologi – konteksten, miljøet, kulturen Og mange flere… Afarter, perspektiver, fagområder: Human-Computer Interaction HCI (Menneske-maskine) User Centered Design UCD Interaktionsdesign Informationsarkitektur User Experience – brugsglæde, oplevelser, identitet

16 Usability ITU, efterår 2008 Slide 16 Anvendelsesområder Overordnet: Menneske-maskine interaktion Softwareudvikling og Webdesign Bilindustri / luftfart / medicin – ’kritiske områder’ Elektroniske produkter Mobile enheder Visuel Informationsdesign Industrielt design Osv…

17 Usability ITU, efterår 2008 Slide 17

18 Usability ITU, efterår 2008 Slide 18 Kursets mål Usability som teori: –Kende litteratur, problemstillinger –Kende begreber og indhold i arbejdet Usability som metode: –Testmetoder, kvalitative/kvantitative Testrapport –Stille krav til sikring af usability som kvalitetsegenskab –Forstå usability i større kontekst, fx i organisationen Kursets praktiske ramme –Primært på computer, generelt websites og software

19 Usability ITU, efterår 2008 Pause Efter pausen: Alt det praktiske…

20 Usability ITU, efterår 2008 Den virkelige verden... Lad mig vise et eksempel på en situation

21 Usability ITU, efterår 2008 Slide 21

22 Usability ITU, efterår 2008 Slide 22

23 Usability ITU, efterår 2008 Slide 23

24 Usability ITU, efterår 2008 Den virkelige verden... Vi snupper en mere hvis der er tid

25 Usability ITU, efterår 2008 Slide 25 Arbejdsopgaver Behandling af sager indenfor barsel - Indberetning og opdatering af sager - Kontrol og opfølgning på ansøgninger - Indhentning af manglende information Rådgivning af borgere og virksomheder - Via telefon, den ringer hele dagen - Personligt fremmøde Det er vigtigt for Ellen Gode kolleger og god stemning på jobbet Bunkerne med sager må ikke blive for store IT-systemerne kører uden ventetid At kunne give borgerne den rigtige hjælp

26 Usability ITU, efterår 2008 Slide 26

27 Usability ITU, efterår 2008 Kursets indhold Se kursushjemmesiden: www.itu.dk/courses/U/E_2008 www.itu.dk/courses/U/E_2008 Opdateres mindst hver uge

28 Usability ITU, efterår 2008 Slide 28 Øvelser Brugeranalyse Ekspertvurdering Kortsortering og IA-tests Brugertest Eyetracking ”made cheap” Tilgængelighedsvurdering

29 Usability ITU, efterår 2008 Slide 29 Opdragsgiver – jeres case I vælger selv case som I bruger til øvelserne Bruger case til øvelser Afslutter med rapport og præsentation Begynd at overvej mulige cases allerede nu Vi deler jer i grupper næste kursusgang

30 Usability ITU, efterår 2008 Slide 30 Eksamen 6 timers individuel skriftlig eksamen på baggrund af pensum Foregår ved PC, med adgang til Internet Normalt 3-4 opgaver

31 Usability ITU, efterår 2008 Slide 31 Kursuslitteratur ’Observing the User Experience’ Mike Kuniavsky –Praksisorienteret bog, primært til øvelserne, men også god metodeindføring. Usability kompendie –Udvalg af artikler om usability.

32 Usability ITU, efterår 2008 Slide 32 Til næste gang –Donald Norman, ”The design of everyday things”, kapitel 2 og 3 –Alan Cooper, ”About face 2”, kapitel 2 –Patrick Jordan, ”Introducing Usability”, kapitel 2 –Artikel på nettet: –http://www.uie.com/articles/design_intuitivehttp://www.uie.com/articles/design_intuitive

33 Usability ITU, efterår 2008 Tak for nu Vi ses til mere usability...


Download ppt "Usability ITU, efterår 2008 Usability IT-Universitetet Efterår 2008 Aftenhold 1. kursusgang, 4. september 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google