Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation III Prøveeksamen 3. maj 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation III Prøveeksamen 3. maj 2006."— Præsentationens transcript:

1 Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation III Prøveeksamen 3. maj 2006

2 Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation 2 Plan: IV estimation i tilfældet med flere regressorer og instrumenter:  2SLS (two-stage least squares) estimation.  Test af exogenitet Gennemgang af prøveeksamen

3 Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation 3 Multipel IV estimation: Flere endogene regressorer Regressionsmodel på matrix form: Strukturel ligning: er stadig ”interesseparameteren” Opdeler regressorerne i to grupper: Antag: regressorer er endogene: Ved eksakt identifikation har vi netop instrumenter til rådighed: Samme antal som der er endogene regressorer:

4 Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation 4 Eksakt identificeret tilfælde: IV estimation Betingelse for gyldigt instrument: Ingen korrelation med fejlleddet i populationen: Analog betingelse i stikprøven: Momentbetingelser definerer IV estimatoren: Denne formel kan beregnes for det eksakt identificerede tilfælde (antal endogene regressorer = antal instrumenter) Ækvivalent beregning ved to-trins metode: Two-stage least squares (2SLS) 2SLS kan generaliseres til overidentificeret tilfælde (F22)

5 Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation 5 To-trins procedure (2SLS) 1. trin: Prediktion af ud fra instrumenterne på grundlag af hjælpeligningerne:  hjælpeligninger, som estimeres ved OLS. Betegnes den reducerede form. Ligningerne for er ”trivielle”.  Estimater og prediktioner fra hjælpeligningen:  Matricen kaldes projektionsmatricen: Symmetrisk, idempotent matrix ( )  Prediktioner af ud fra matricen af exogene variabler, : Asymptotisk ukorrelerede med fejlleddet.

6 Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation 6 To-trins procedure (2SLS) 2. trin: OLS på grundlag af predikterede værdier: 2SLS proceduren er ækvivalent med IV i det eksakt identificerede tilfælde 2SLS proceduren generaliserer til overidentificeret tilfælde: Flere instrumenter til rådighed end nødvendigt (F22)

7 Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation 7 Test af exogenitet: Hvornår er det nødvendigt at bruge IV estimation? Er en given regressor i den strukturelle ligning endogen eller exogen?  Hvis endogen, så brug IV  Hvis exogen, så brug OLS (på grund af efficiens) Strukturel ligning: : Mistænker variablen for at være endogen, antag at øvrige k-1 regressorer er exogene: Antag at vi har et gyldigt instrument, : Hjælpeligning (reduceret form) for :

8 Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation 8 Test af exogenitet (2) Hvis faktisk er exogen i den strukturelle ligning:  Både OLS og IV konsistente estimatorer:  OLS er efficient. Hvis faktisk er endogen i den strukturelle ligning:  Kun IV giver konsistente estimatorer: Test baseret direkte på forskellen mellem OLS og IV estimaterne: Wu-Hausman test (Økonometri 2).

9 Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation 9 Test af exogenitet (3) ”Residual augmenteret regression” test: Endnu en hjælperegression. Ide: En eventuel korrelation mellem og vil svare til, at der er korrelation mellem og (husk at pr. antagelse er ukorreleret med ). Splitte op i to dele: En del der er korreleret med og en ukorreleret del: Indsæt i strukturel ligning: Erstat med residualet fra den reducerede form, : Lav signifikanstest på ”Hjemmeopgave”: Lav test af exogenitet af educ i W’s løneksempel (Ex. 15.7)

10 Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation 10 Næste gang: Onsdag i næste uge. Overidentficeret tilfælde 2SLS for det generelle tilfælde Mere om test af exogenitet Test af overidentificerende restriktioner 6-trins procedure for IV estimation


Download ppt "Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation III Prøveeksamen 3. maj 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google