Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kapitel 6 Produktionsteori

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kapitel 6 Produktionsteori"— Præsentationens transcript:

1 Kapitel 6 Produktionsteori
Driftsøkonomi Kapitel 6 Produktionsteori

2 Disposition 6.1 Produktion og produktionsfaktorer
6.2 Produktionsfunktioner 6.3 Grundbegreber i.f.m. produktionsfunktioner 6.4 S-formet produktionsfunktion 6.5 Isokvant diagrammer 6.6 Fælles og forenet produktion 6.7 Ressourceindsats og omkostninger

3 Produktionsfaktorer Produktionsfaktorer
Faste / variable Materielle / immaterielle Konkurrerende / komplementerende Produktionsresultat / produktionsfaktor Partiel / Total tilpasning Produktionsfaktorer: Jord Arbejdskraft Maskiner Materialer Kapital Tjenesteydelser Information Osv Faste og variable (langt og kort sigt)

4 Produktionsteori - omkostningsteori
Læren om hvorledes produktionen (outputtet) varierer med indsatsen af produktionsfaktorer (inputtet) Omkostningsteorien Læren om hvorledes omkostningerne varierer med den producerede mængde (outputtet) Omkostningsteori / omkostningslære

5 6.2 Produktionsfunktioner
vi : indsat mængde af de enkelte produktionsfaktorer pr tidsenhed x: produceret mængde pr tidsenhed Limitationale produktionsfaktorer Bestemt forhold mellem faktorerne Substitutionale produktionsfaktorer Kan erstatte hinanden (mere eller mindre)

6 Forudsætninger Enkeltvareproduktion En enkelt faktor kan frit varieres
Den anvendte mængde af de øvrige produktionsfaktorer holdes konstant Produktionen er efficient Teknisk efficient: Med en given outputmængde, skal denne produceres med mindst muligt faktorforbrug. Med en given inputmængde, skal denne resultere i størst mulig produktion.

7 Produktionsfunktioner - 4 grundtyper
Lineær Progressiv Degressiv Regressiv Vil Produktionsfunktionen altid gå igennem (0,0)?

8 Den S-formede produktionsfunktion

9 6.3 Grundbegreber TP: Totalprodukt = produceret mængde
GNP: Gennemsnitsprodukt = x/v GRP: Grænseprodukt = dx/dv (dv =1) Differensprodukt = Δx/Δv De 4 typer produktionsfunktioner.xls

10 6.4 Den S-formede produktionsfunktion
Fase 1: Stigning på alle kurver Fase 2: GRP falder, men ligger over GNP Fase 3: GRP < GNP Fase 4: TP falder, GRP <0 Trediegradsligning

11 Den S-formede produktionsfunktion

12 6.5 Isokvantdiagrammer To variable produktionsfaktorer, v1 og v2
Limitationable Fast mængdeforhold Fuldt / delvist komplementære produktionsfaktorer Substitutionable Samme produktion kan opnås ved forskellige kombinationer af produktionsfaktorerne Isokvanter = substitutionskurver Fuldt / delvist substituerbare produktionsfaktorer Lineære / konvekse forløb Substitutionsområdet Fuldt substituerbar vil sige, at mængden kan produceres ved hjælp af den ene alene, den anden alene, eller en kombination af begge. D.v.s. isokvanterne kan skære akserne!

13 Isokvant - isokost Isokvant er efficient hele vejen gennem substitutionsområdet Isokost har samme omkostning på hele linien. Hældningskoefficient er lig med forholdet mellem faktorpriser (negativt fortegn) Skæringspunkt Eksempel 3 – Substitutionskurver og omkostningskurver

14 Ekspansionsvejen Isokvanter for hver outputmængde
Isokost-isokvant-skæringspunkter Forløb Lineært forløb ved proportional sammenhæng mellem faktorforbrug og produktion Degressive / progressive forløb

15 Eksempel p. 125-127 Behov er 40.000 stk. årligt
Salgspris er kr. 17 / stk Kapacitet er 1600 timer/år Isokvant ved produktion = 1000 stk. Proportionalitèt Isokost 8 kr./kg råvare 100 kr./maskintime Spørgsmål: Find den optimale kombination af faktorforbrug og virksomhedens DB Antal færdigvarer 1000 Kg. Råvare Antal maskin-timer 1100 28 29 900 31 800 34 700 39 600 50 500 70 440 100

16 6.6 Fælles / Forenet produktion
Flervare-produktion Fælles produktion En træstamme: Tandstikker og/eller bordplader Forenet / forbunden produktion En liter råolie bliver til både benzin, fyringsolie, men forhold kan variere Kraftvarmeproduktion (både el og fjernvarme) Fællesomkostninger / forenede omkostninger Forenet produktion er et vigtigt begreb indenfor miljø-økonomi (affaldsproblematikken) CO2 Slagger / flyveaske De variable omkostninger ved forenet produktion kaldes fællesomkostninger eller forenede omkostninger. De kan kun deles efter en mere eller mindre arbitrær fordelingsnøgle. Hvad skal prisen på el henholdsvis varme være, hvis vi ikke kan fordele omkostningerne til produktionen af el henholdsvis varme?

17 Opgave-tid Løs opgave 1-2 på side 135f!


Download ppt "Kapitel 6 Produktionsteori"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google