Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vicedirektør Søren Reeberg Nielsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vicedirektør Søren Reeberg Nielsen"— Præsentationens transcript:

1 Vicedirektør Søren Reeberg Nielsen
Tendenser og udvikling Vicedirektør Søren Reeberg Nielsen

2 IT-kompetence- center
Miljøministeriet MIMs IT-kompetence- center

3

4 Infrastruktur for geografisk information findes -
skal anvendes og udvikles Der er mange muligheder – men også udfordringer og barriere

5 Endnu et stort år for Kortforsyningen
Antal forespørgsler mod Kortforsyningen pr. år 2008 100 mio. årlige forespørgsler passeret Mio. forespørgsler År

6

7 Implementerer INSPIRE i dansk lov
INSPIRE principperne data bliver kun indsamlet én gang data bliver vedligeholdt, hvor det gøres mest effektivt det bliver lettere at få overblik over, hvilke data der findes data kan anvendes sammen uanset hvor de kommer fra der skabes gode betingelser for, at data bliver brugt af mange og i flere sammenhænge.

8 Europa viser vejen Implementeringen er hårdt arbejde, og der vil blive problemer Samarbejder på tværs af grænser Løsninger kan bruges i hele Europa Muligheder – men også hårdere konkurrence?

9 Statsaftalen – data kan flyde frit
Hele staten får adgang til KMS' data og hermed større nytte af data Hele staten er med til at finansiere vedligeholdelsen af data Hvert ministeriums betaling er fastsat efter anslået nytte af adgangen til data og giver adgang for alle institutioner i ministeriet Styrket koordinering af statens indkøb af geodata Etablering af koordinationsforum Trådte i kraft 1. januar 2009

10

11 Statsaftalen har fjernet væsentlige barriere
men der er fortsat udfordringer Væsentlig betydning for både private og offentlige virksomheder

12 FOT – Fælles OffentLigt

13 Danmarks Højdemodel - DHM

14 Nyt matrikulære system (miniMAKS)
Rekvirent Kom- mune ESR Land- inspektør Skat KMS Tinglys- ningen Matrik- len Ting- bogen

15 Nyt matrikulært system
Ny objektorienteret datamodel (både register og kort) Serviceorienteret arkitektur Standardiseret snitflade til landinspektørerne (XML) Papirløst samspil mellem landinspektørfirmaerne og KMS

16 E-Tinglysning og servitutregistrering
Ca. 70 % af alle tinglysningsekspeditioner vil ske automatisk. Resten behandles manuelt. I drift september 2009 E-Tinglysning og servitutregistrering Servitutter skal i det nye e-TL stedfæstes til matrikelkortet. KMS etablerer en database til opbevaring af stedfæstelser. Stedfæstelser bliver tilgængelige via webservices til brugernes egne systemer.

17

18

19

20 Danmark er i førerfeltet
Anvendelsen af geodata skal udbredes til alle sektorer Infrastrukturen skal anvendes og ajourføres som en naturlig del af digital forvaltning Infrastrukturen skal løbende udvikles Fælles opgaver for den offentlige og privat sektor Kan vi udnytte vores position internationalt?

21 Strategi for Geoforum Danmark som geografisk kompetencenation 2) Geografisk information som centralt element i digitaliseringen af samfundet 3) Synergi i privat/offentlig samspil

22


Download ppt "Vicedirektør Søren Reeberg Nielsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google