Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akkreditering Kort fortalt. Baggrund Universitetsloven fastlægger – at alle eksisterende bachelor-, kandidat- og masteruddannelser skal akkrediteres –

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akkreditering Kort fortalt. Baggrund Universitetsloven fastlægger – at alle eksisterende bachelor-, kandidat- og masteruddannelser skal akkrediteres –"— Præsentationens transcript:

1 Akkreditering Kort fortalt

2 Baggrund Universitetsloven fastlægger – at alle eksisterende bachelor-, kandidat- og masteruddannelser skal akkrediteres – at alle nye uddannelser (samme som ovenfor) skal akkrediteres ACE Denmark (akkrediteringsinstitutionen) "Akkrediteringsinstitutionens formål er at sikre og dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser ved at foretage en faglig vurdering (akkreditering) ud fra centralt fastsatte kriterier for kvalitet af eksisterende og nye uddannelser." (Kilde: Lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser §1, stk.2)

3 Akkrediteringen ACE Denmark foretager akkreditering på baggrund af fire overordnede kriteriesøjler (fastsat i Akkrediteringsbekendtgørelsen): – Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet – Forskningshøjden (forskningsbasering) – Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) – Uddannelsens resultater.

4 Selve akkrediteringsprocessen Nedsættelse af akkrediteringspanel Uddannelsen udarbejder og indsender en dokumentationsrapport (i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet) Akkrediteringspanelet afholder møder med uddannelsens ledelse, studerende og undervisere Akkrediteringspanelet tager stilling til, om uddannelsen opfylder kriterierne på tilfredsstillende vis, og udarbejder herefter en akkrediteringsrapport, som fungerer som Akkrediteringsrådets beslutningsgrundlag.

5 Afgørelser Der er tre mulige udfald: – Positiv akkreditering (med 6 eller 3 års varighed) – Betinget positiv akkreditering – Afslag på akkreditering.

6 Akkreditering af SIV’s uddannelser Hvornår? – 2. runde 2010 Dokumentationsrapporten udarbejdes hen over foråret Afleveringsfrist: torsdag den 1. juli 2010 Efteråret 2010: møder med akkrediteringspanelet Afgørelsen træffes sandsynligvis ultimo 2010/primo 2011.

7 Aftagerpanelets rolle Kriterium 1: Behov for uddannelsen – Dokumentation af: Løbende dialog med aftagerpanel, aftagere og alumner/dimittender, herunder dokumentation af, hvordan vi anvender resultaterne af dialogen i sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet (gerne med eksempler) Kriterium 8: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen – Dokumentation af: Procedurer for opfølgning på undervisningsevalueringer, dialog med aftagere og alumner mv. Hvordan den opnåede viden omsættes i kvalitetsforbedringer på uddannelsen.


Download ppt "Akkreditering Kort fortalt. Baggrund Universitetsloven fastlægger – at alle eksisterende bachelor-, kandidat- og masteruddannelser skal akkrediteres –"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google