Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremadrettet opfølgning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremadrettet opfølgning"— Præsentationens transcript:

1 Fremadrettet opfølgning
budgetkontrol Fremadrettet opfølgning

2 Litteratur Andersen og Rohde kap 7(tidl 11) og 8 (tidl 5)
Melander kap 5.8 – 5.9 Schack kap

3 Formål med budgetkontrol
Ansvarliggørelse Inspiration Bedre budgettering

4 Budget krav til regnskab
Sammenligning ensbenævnt Fokus på kritiske faktorer Større specifikationsgrad end budget (Melander) - interessant pointe at diskutere Forsøg at fange afvigelser så tidligt som muligt, dvs disponeringstidspunkt hellere end effektueringstidspunkt

5 Budgetkontrollen Budget Budgettet forudsætningsprognose
Forventninger til omgivende arbejdsbetingelser i perioden samt strategiske rammebetingelser Budgettets handlingsprogram Det for perioden planlagte handlingsprogram Budgettets mængdeside Kvantitativ prognose over de operative elementer Budgettet i beløb Prognose over de økono-miske resultater i perioden Regnskab Forklarende elementer uden for virksomheden De faktiske omgivende ar-bejdsbetingelser i perioden samt strategiske rammebetingelser Forklarende elementer Faktisk udførte handlinger i perioden Regnskabets mængdeside Faktisk målte operative ele-menter realiseret i perioden Regnskabet i beløb Faktisk målte økonomiske resultater i perioden Prognosefejl Handlingsafvigelser Prognosefejl © Jurist- og Økonomforbu Prognosefejl Budgetafvigelser Figur 7.1 Model over budgetkontrollens elementer

6 Budgettets delelementer
Forudsætninger Handlingsplan Effektivitet (mængdeelementer) Beløbssatser

7 Opfølgningens udformning
Perspektiverende (ikke blot konstatere, men se konsekvens fremover) Fremtidsorienteret Fx kæde i ansvarsstruktur/ ansvarsrapportering, hvor niveau i rapport skifter efter niveau i organisation (Mel. S 122) Skaber overblik og dybde

8 Registreringsramme Formålshierarki
Aktivitetshierarki (procesdimension) Artshierarki Ansvarshierarki (informationsindgang)

9 Segmenteret (på omkostningsarter)budgetkontrol
Indtægter Brutto Netto Variable omkostninger Materiale Løn Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger

10 Dekomponeret budgetkontrol
Lønafvigelse Lønsatsafvigelse Timeafvigelse Materialeafvigelse Prisafvigelse Lagerændring forbrugsafvigelse

11 Registreringsdimensioner, Zakken Worre (A&R kap 8, tidl 5)
Art (hvad) Proces (hvor, tværgående) Formål (hvorfor) Informationindgang (hvor)

12 Måling og sortering af omkostningsdata for variable omkostninger
Art Proces Formål Inddeling efter ressourcer- nes egenart:  løn  materialer Inddeling efter arbejds-processernes egenart:  proces 1  proces 2 Inddeling efter varernes/ tjenesteydelsernes egenart:  produkt A  produkt B Omkostningssted Inddeling efter organisatorisk enhed og/eller personer:  afdeling x/medarbejder z  afdeling y/medarbejder x Figur 8.2 Principmodel for omkostningsregnskabets hovedinddelinger

13 Standardomkostningsregnskabets formål
Sikre at fremstillingsvirksomhedens forbrug af primært variable omkostninger styres så effektivt som muligt. Opgørelse af indtaget af ressourcer, fx: Råmaterialer Halvfabrikata Løn Spore forbruget af ressourcer via virksomhedens processer fra indtaget af ressourcer til output af færdige, fejlfri produkter.

14 Standardregnskabet Forkalkulerede omkostninger Faktiske omkostninger
Output Forskellig specifikationsgrad og dimension Se fig 8.5 s 168 i A&R (tidl5.4 s 96 – 97)

15 Budgetkontrol med kapacitetsomkostninger
Dekomponering giver bedre analysemuligheder. Budgetkontrol Budget Regnskab Afvigelser (Beløb i kr.) Beløb % Dækningsbidrag 41.408 (35,3 %) 39.952 (32,9 %) – 1.456 (– 2,4 p) »Kontante« kap. omk.: Løn Kontorhold Rejser og repræsentation Husleje Forsikringer Honorarer Bildrift Øvrige omkostninger 12.750 3.000 3.450 1.225 780 750 1.950 3.200 14.694 2.585 2.905 1.230 800 755 2.045 4.845 – 1.944 415 545 – 5 – 20 – 95 – 1.645 – 15,2 % + 13,8 % + 15,8 % 1– 0,4 % 1– 2,6 % 1– 0,7 % 1– 4,8 % – 51,4 % »Kontante« kap. omk. i alt 27.105 29.859 – 2.754 – 10,2 % Indtjeningsbidrag 14.303 (12,2 %) 10.093 0(8,3 %) – 4.210 (– 3,9p) Afskrivninger 2.794 206 + 16,9 % Driftsresultat før renter 11.303 7.299 – 4.004 Renter 1.600 1.434 166 + 10,4 % Driftsresultat 9.703 1 (8,3 %) – 5.865 0 (4,8 %) – 3.838 (– 3,5p) Figur 7.10 Budgetkontrol for kapacitetsomkostninger med en begrænset opdeling på omkostningsarter

16 Afvigelsesårsager Materialeafvigelse (eksempler) Prisafvigelse
Effektivitet i indkøbsafdeling Ændret kvalitet Ændret mængde Hasteordre Prognosefejl Lagerændring Tilsigtet Utilsigtet Forbrugsafvigelse Effektivitet i produktion Ændret type operatør

17 Afvigelsesårsager Lønafvigelse (eksempler) satsafvigelse
Effektivitet i lønforhandling Ændret type operatør Hasteordre, overtid Prognosefejl, fx mht forventet generel overenskomst Forbrugsafvigelse Effektivitet i produktion Hasteordre Ændret maskinvedligeholdelse Prognosefejl

18 Brug af nøgletal Lodrette procenter Vandrette procenter procentpoints

19 Prognosefejl eller handlingsfejl
Analyse af den reelle årsag fører til forskellig reaktion Prognose Ændret forudsætning næste periode Søgning efter bedre metode Handling Dygtiggørelse (træning eller oplæring) Holdningsbearbejdning (ønske om overholdelse)

20 Betydning af budgetmetode
De forskellige budgetmetoder Direkte Modificeret direkte Indirekte ud fra salg Indirekte ud fra kapacitet Giver forskellig mulighed for dybde i kontrol

21 Betydning af resultatopgørelses metode
Opstillinger kan ske med kunde-, vare-, regionsopsplitning mv, jfr fig 7,7 og 7.8 (tidl 11.5 og 11.6 – var omk var 10% for store i den gamle udgave)

22 Budgetkontrol Budget Regnskab Afvigelser (Beløb i kr.) Beløb % Vare A Varesalg brutto Standard variable omkostninger 100,0 % 58,8 % 4.383 – 2.579 7,9 % – 7,9 % Standard dækningsbidrag 41,2 % 1.804 Vare B 67,3 % 719 – 484 9,2 % – 9,2 % 32,7 % 235 Vare C 61,5 % – 337 208 – 1,1 % 1,1 % 38,5 % – 129 Vare D Standard variable omkostninger­ 64,8 % – 643 417 – 2,7 % 2,7 % 35,2 % – 226 I alt Varesalg brutto i alt Standard variable omk. i alt 61,3 % 61,2 % 4.122 – 2.438 3,5 % Standard dæk­ningsbidrag i alt 38,7 % 38,8 % – 1.684 (0,1p) Indtægtsafvigelser Eksportpristab Storkunderabat 11 2.814 1 – 763 – 1.320 Indtægtsafvigelser i alt 3,4 % 5,0 % – 2.083 (– 1,6p) Omkostningsafvigelser Materialer Løn 111. 354 – 354 – 703 Omkostningsafvigelser i alt (1,4 %) – 1.057 (– 1,4p) Dækningsbidrag 35,3 % 32,9 % – 1.456 (– 2.4p) Figur 7.7 Eksempel på en dekom-poneret bud-getkontrol med specifikation af salg og dæknings-bidrag på varegruppe i beløb

23 Budgetkontrol Budget Regnskab Afvigelser (Beløb i kr.) Beløb % Eksportmarked Varesalg brutto Standard variable omkostninger­ 46.896 28.738 100,0 % 61,3 % 58.045 35.062 60,4 % 11.149 – 6.324 23,8 % – 22,0 % Standard dækningsbidrag 18.158 38,7 % 22.983 39,6 % 4.825 26,6 % Storkunder DK 23.448 14.369 22.759 14.121 62,0 % – 689 248 – 2,9 % 1,7 % 9.079 8.638 38,0 % – 441 – 4,9 % Detailkunder DK 40.559 25.101 61,9 % – 6.337 3.637 – 13,5 % 12,7 % 15.458 38,1 % – 2.700 – 14,9 % I alt Varesalg brutto i alt Standard variable omkostn. i alt 71.845 74.284 61,2 % 4.122 – 2.439 + 3,5 % Standard dæk­ningsbidrag i alt 45.395 47.078 38,8 % 1.683 (0,1p) Indtægtsafvigelser Eksportpristab Kvantumsrabat 2.814 1.172 9,0 % 7,5 % 3.577 2.492 6,2 % 10,9 % – 763 – 1320 (2,8p) (– 3,4p) Indtægtsafvigelser i alt 3.986 3,4 % 6.069 5,0 % – 2.083 (– 1,6p) Omkostningsafvigelser Materialer Løn 354 703 – 354 – 703 Omkostningsafvigelser i alt 1.057 (– 1,4 %) – 1.057 (– 1,4p) Dækningsbidrag 41.409 35,3 % 39.952 32,9 % – 1.457 (– 2,4p) Figur 7.8 Eksempel på en dekom-poneret bud-getkontrol med specifikation af salg og dæknings-bidrag på kundegrupper/markeder i beløb

24 opgave Schack kap 14 Caritto a/s opg 2 og 3 HD eksamen 2007


Download ppt "Fremadrettet opfølgning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google