Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SQL – Oracle Vigtige SQL sætninger Lektion 6 7. Semester.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SQL – Oracle Vigtige SQL sætninger Lektion 6 7. Semester."— Præsentationens transcript:

1 SQL – Oracle Vigtige SQL sætninger Lektion 6 7. Semester

2 Select Sortering SELECT kundenavn, adresse, postnr FROM Kunder; –ORDER BY Kundenavn; (sorter stigende) –Ellers også ORDER BY 2, 3; (ved flere kolonner) Sorteringsretning ASC eller DESC

3 Select Filter SELECT kundenavn, adresse, postnr FROM Kunder; WHERE postnr = 9000 –Operatorer =, <>, !=,,, >=, !>, Between, is null –WHERE postnr = BETWEEN 8000 AND 9000 –WHERE postnr IS NULL

4 SELECT avanceret filter AND OR WHERE NOT Jokertegn - %, _, Specielle jokertegn ’[tr]%’ Alle poster som starter med t og r ’[^tr]%’ Alle andre end poster som starter med t og r

5 Select samling af felter SELECT fornavn, efternavn, adresse, gadenr, postnummer FROM Kunder; SELECT fornavn || ’ ’ || efternavn FROM kunder; SELECT fornavn + ’ ’ + efternavn AS Kundenavn FROM kunder; (brug af Alias

6 Select Beregnende felter Der kan beregnes på NUMBER felter SELECT ProdNavn, ProdPris, Antal FROM Ordrelinjer SELECT Prodnavn, ProdPris, VAntal, Prodpris*VAntal AS SamletPris Lovlige operatorer: +, -, *, / (Husk regnereglerne!!)

7 Select datamanipulation Substr() – udtræk dele af en tekststreng Datatype konvertering –TO_CHAR() og TO_NUMBER() Afrunding CEIL() Hent aktuelle dato, SYSDATE, NEXT_DAY (gæt selv)

8 SELECT - tekstsplitting LEFT(3), henter tre karakterer fra venstre RIGHT(3), Gæt selv LEN(), returnerer længden på txt streng LOWER(), konverterer til små bogstaver UPPER(), konverterer til Store bogstaver LTRIM(), Fjerner overflødige mellemrum venstre, RTRIM()

9 SELECT Dato øvelser TO_DATE() WHERE OrdreDato BETWEEN TO_DATE(’01-jan-2008’) ANDTO_DATE(’01-Jun-2008’); DATEPART (DD-MMM-YYYY) husk MM DATEPART(YYYY, OrdreDato) = 2008 AND DATEPSRT(MM, OrdreDato) = 2;

10 SELECT beregninger AVG(), kolonne gennemsnit COUNT(), Antal rækker MAX(),Største værdi i kolonnen MIN(),Mindste kolonne værdi SUM(),Summen af kolonnes værdier SELECT AVG(ProdPris) AS GensPris FROM produkter; Sammensat med FK nøglefelter, kan FK felter fungerer som akkumuleringsnøgle.

11 SELECT sætningsopbygning SELECT Hvad vælges ud FROMValg af tabel eller tabeller WHEREFilter på række GROUP BYhvis der aggregeres på gruppeniveau HAVINGFilter på gruppeniveau ORDER BYSortering på output

12 SELECT JOIN SELECT Leverandor, Produkt, Pris FROM Leverandorer, produkter; INNER JOIN SELECT Leverandor, Produkt, Pris FROM Leverandorer INNER JOIN produkter on Leverandorer.LevId = Produkter.FKLevId;


Download ppt "SQL – Oracle Vigtige SQL sætninger Lektion 6 7. Semester."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google