Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Introduktion til faget.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Introduktion til faget."— Præsentationens transcript:

1 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Introduktion til faget

2 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet 1.Præsentation af mig 2.Pias Præsentation 3.Præsentation af kursushjemmeside 4.Jeres præsentationer 5.Gruppeinddeling 6.Præsentation af litteraturen 7.Kursuspræsentation 8.Trekantmodel 9.MAYA 10.Andet teori 11.Øvelse og plenum 12.Litteratur til næste gang Plan for i dag

3 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Præsentation af mig MusikLydKortfilmPerformanceTeaterGalleri SociologKulturformidlingCand.itUsabilityIT-sociologi Ekst. lektor MålgruppeanalyseProjektvejledning Nu også FpN Div. webprojekter Elbke.dkDelc.dkRadiomontageForfatter Lydsiden.dk Lydsiden.dk

4 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Pias Præsentation

5 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet www.itu.dk/courses/DFMN/F2005/ Opdateres løbende – ændringer på vej! Undervisningsslides lægges ind Forslag modtages med glæde Præsentation af kursushjemmeside

6 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Jeres præsentationer

7 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Gruppeinddeling

8 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Øvelser og aflevering Øvelser og plenum Skriftligt: Formidling og argumentation Hvorfor foretager du de valg du gør 3 skriftlige opgaver 1 skal godkendes 2000-2400 tegn pr. person + evt. billeder

9 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Webanalyse 1: Side 71-81 Engholm, Ida. 1: Side 82-91 Fagerfjord, Anders. Interaktion 2: Side 176-195 Thompson, John B. Kommunikation 1: Side 49-56 Bondebjerg, Ib og Ulla. 1: Side 142-150 Kristensen, Peter Søby. 2: Side 104-126 Poulsen, Jørgen. 2: Side 104-126 Poulsen, Jørgen. 2: Side 127-143 Qvortrup, Lars. 1: Side 92-94 Giddens, Anthony. Præsentation af litteraturen 1/3 1: / 2: henviser til kompendium del 1 eller 2

10 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Information/formidling 2: Side 144-171 Sepstrup, Preben. Målgrupper 2: Side 172-175 Snitker, Thomas Visby. User Scenarier 1: Side 57-70 Cooper, Alan. 1: Side 57-70 Cooper, Alan. 2: Side 77-87 Nielsen, Lene. 2: Side 77-87 Nielsen, Lene. Branding 1: Side 1-16 Advice. 1: Side 1-16 Advice. 1: Side 151-178 Lindstöm, Martin & Andersen, Tim Frank. 1: Side 151-178 Lindstöm, Martin & Andersen, Tim Frank. Multimedial formidling 1: Side 179-183 MacGregor, Phil. 1: Side 30-48 Bolter, Jay David & Grusin, Richard. Præsentation af litteraturen 2/3

11 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Tekstformidling 1: Side 17-29 Appel, Dorte Badja & Borup, Bjørn. 1: Side 17-29 Appel, Dorte Badja & Borup, Bjørn. 1: Side 95-126 Jensen, Ravn & Rosengård. 1: Side 95-126 Jensen, Ravn & Rosengård. 1: Side 127-141 Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van. 1: Side 127-141 Kress, Gunther & Leeuwen, Theo van. 1: Side 184-193 McGovern, Gerry & Norton. 2: Side 1-17 McGovern, Norton & O’Dowd. 2: Side 1-17 McGovern, Norton & O’Dowd. 2: Side 17-76 Nielsen, Jacob. 2: Side 88-103 Petersen, Teddy. Lidt på tværs af det hele: Bogen: "Set gennem nettet" af Elisabeth Hoff-Clausen Præsentation af litteraturen 3/3

12 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet 1.1/2. Intro. Litteratur: Side 1-20 i Set gennem nettet, samt artikel om MAYA. Forelæser: CVR. Øvelse: MAYA. 2.8/2. Webanalyse, Litteratur: (1) Side 71-91 + ”Set gennem nettet”: til side 64 fokus på kapitel 3. Forelæser: CVR, PSP. Øvelse: Webanalyse. 3.15/2. Interaktion Litteratur: (2) Side 176-195. Forelæser: CVR. 4.22/2. Kommunikation. Litteratur: (1) Side 49-56, (1) Side 142-150, (2) Side 104-126, (2) Side 127-143 (1) Side 92-94 Forelæser: CVR. 5.1/3. Målgruppeforståelse. Litteratur: (2) Side 144-171, (2:) Side 172-175, (1) Side 57-70 (2) Side 77-87. Forelæser: CVR. Øvelse: Brugerscenarier. 6.8/3. Sprog og formidling. Forelæser: HB. 7.15/3. Multimedial formidling. Litteratur: (1) Side 179-183 Forelæser: LK. 8.29/3. Journalistisk formidling. Forelæser: BK. 9.5/4. Tekstformidling. Forelæser: PSP. 10.12/4. Branding. Litteratur: (1) Side 1-16, (1) Side 151-178. Forelæser: SS. 11.19/4. Ophavsret samt webredaktionelt arbejde. Forelæser: EP. 12.26/4. Spørgetime. Forelæser: SI. Kursuspræsentation

13 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet WebanalyseWebanalyse Interaktion/kommunikation/målgruppeforståelseInteraktion/kommunikation/målgruppeforståelse Multimedial formidlingMultimedial formidling BrandingBranding OphavsretOphavsret 1.Sprog/ tekstformidling Kursuspræsentation Skåret ned til benet…

14 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Internettet som kompleks verden Krav til forståelse af slutbrugerens præferencer og behov Forståelse for hvad kommunikation betyder og indebærer Vigtigt forankringspunkt: Tillid (informationer, salgsprocedure, privatlivets fred, intentioner…) 1. 1.Webanalyse 2. 2.Kommunikation Kursuspræsentation

15 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Hvordan kan man kategorisere hjemmesidens brugere? (Er der tale om f.eks. f ø lgende gruppeinddeling: presse, privatpersoner, potentielle ø konomiske st ø tter, konkurrenter, politikere, organisationer og studerende?) Hvis der er tale om forskellige kategorier af brugere – er der da overlap mellem hvad de skal bruge af informationer? Er der nogle typer af informationer som bedst varetages p å andre m å der end gennem en hjemmeside – f.eks. gennem personlig henvendelse? Hvad slags sprog er m å lgrupperne interesserede i? Er de interesserede i f.eks. billedmateriale, informationer om organisationens politiske tilh ø rsforhold, hvilke lande organisationen arbejder i, jobtilbud og diverse artikler? Har m å lgrupperne andre behov i forbindelse med hjemmesiden som organisationen ikke har t æ nkt over? Osv … 2. Kommunikation/målgrupper Kursuspræsentation

16 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet M å lgruppeanalyse er unders ø gelse af: Hvad er relevant afgr æ sning af m å lgruppe i forhold til den konkrete case. Hvad er m å lgruppens behov og pr æ ferencer vedr ø rende casen. Svarene p å disse sp ø rgsm å l leder frem til at kunne give redeg ø re for hvilke forhold der b ø r tages i betragtning i forbindelse med formidling p å nettet. 2. Kommunikation/målgrupper Kursuspræsentation

17 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Kært barn med mange navne Personas User scenarios Bruger scenarier Idealtypificeringer Hvordan burde det fungere Hvordan bør det ikke fungere Hvordan fungerer det Tydeliggørelse af målgruppen Vigtigt at der redegøres for brugerscenariets anvendelse og pointe 2. Kommunikation/målgrupper Kursuspræsentation

18 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Formidling handler ikke kun om tekst. Et budskab kan formidles på mange måder – også på nettet. 3. Multimedial formidling Kursuspræsentation Et modeord? Anvendligheden 4. Branding

19 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Genrer Sprog Det simple er ikke altid det rigtige… Gæsteforlæsere 6. TEKSTformidling Kursuspræsentation 5. Ophavsret

20 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Ekstern censur, 13-skala. Skriftlig eksamen med alle skriftlige og trykte hjælpemidler samt pc med adgang til internet og egne foldere. Forudsætning for at gå til eksamen er aflevering og godkendelse af mindst een skriftlig øvelse i løbet af kurset. Eksamen afholdes på IT-Universitetet i juni og varer 6 timer. Emne… Refleksion… Men også hands-on… Kursuspræsentation Eksamen

21 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Bibeholde eller forbedre omdømme ”Set gennem nettet” Dagens diskussion Organisationens/virksomhedens ansigt Konsekvens mellem idealer og handlinger Hjemmesiden er minefelt for afsenders troværdighed – ethos

22 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Interaktivitet: et kendetegn ved Internettet Men interaktivitet kan gradbøjes Ikke alle hjemmesider er lige interaktive ”Set gennem nettet” Dagens diskussion Interaktivitet handler om: Påkrævet brugerindsatst Lydhørhed overfor bruger Registrering af brug (cookies, sessions) Lethed af informationstilførsel Interpersonel kommunikation

23 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Trekantmodel 1/2 Funktionalitet, Æstetisk og Indhold

24 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Trekantmodel 2/2 Funktionalitet, Æstetisk og Indhold Funktionalitet drejer sig om:Funktionalitet drejer sig om: Traditionel brugervenlighed (navigation), teknik og programmering. Traditionel brugervenlighed (navigation), teknik og programmering. Det æstetiske drejer sig om:Det æstetiske drejer sig om: Design, layout, æstetik (fonte, billeder, lyd og video). Design, layout, æstetik (fonte, billeder, lyd og video). Indhold drejer sig om:Indhold drejer sig om: Formål, information, kommunikation mellem/fra afsender og/til modtager, sprog, værdier… Formål, information, kommunikation mellem/fra afsender og/til modtager, sprog, værdier…

25 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Skal man så (bare) give folk det de vil have? Raymond Loewy (1893-1986) var en af USAs mest indflydelsesrige designere i det 20. århundrede. Loewy designede bl.a. Studebaker, Shells logo og Coca Cola flasken. Endvidere var han en af de første designere, der havde en forståelse af, hvorledes kombinationen mellem æstetik og funktion har betydning for marketing af produkter.

26 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Raymond Loewy [1883-1986]

27 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Raymond Loewy [1883-1986] Jacob Jensen [1926] ”Never Leave well enough alone” (1951) MAYA: Most Advanced Yet Acceptable: How far can the designer go stylewise? This is the allimportant question, the key to success or failure of a product. Hårfin grænse for, hvornår det innovative/nytænkende appellerer, og hvornår det frastøder brugeren. Det gælder derfor om at finde balancen mellem afsenders og modtagers kultur. Det er i spændingsfeltet mellem målgruppens forventning og positive overraskelse at innovationen vil få sin største succes. ”Anderledes men ikke mærkeligt” (1997)

28 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet 1969197319771982 1984 19871995 2000 Jacob Jensen [1926]

29 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet MAYA Most Advanced Yet Acceptable ”Amatørarbejde” - ikke accept ”Traditionel” - accept ”Avanceret” - accept ”Over kill” - ikke accept Overraskelse Mål: at brugeren bliver positivt overrasket  +

30 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Diskuter et udvalg af hjemmesider udfra modellen MAYA (udleveret) Placer hjemmesiderne i relation til modellen – gerne en i hver ”kasse” Diskuter modellens anvendelighed som succeskriterium for en hjemmeside Inspiration: Øvelse og plenum http://www.danesforbush.org/ http://forbryderalbum.dk/ http://www.potatoland.org/ http://piratgruppen.org http://www.brunsovs.dk/ Fremlægges i plenum klokken…

31 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Litteratur til næste gang Kompendie 1: Side 71-91 + ”Set gennem nettet”: ”Set gennem nettet”: til side 64 med fokus på kapitel 3.


Download ppt "Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet februar 2005 Formidling på Nettet Introduktion til faget."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google