Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Information i udførelsesprocessen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Information i udførelsesprocessen"— Præsentationens transcript:

1 Information i udførelsesprocessen
Søren Spile Byggeriets IT A/S

2 Præsentation af Byggeriets IT A/S
Ejet af Dansk Byggeri. Leverandører af IT-løsninger til ca fortrinsvis udførende virksomheder. Leder af afdeling for udvikling af software til produktionsstyring. Primært programmer til styring af økonomi og produktion. Byggeriets IT leverer endvidere løsninger inden for kommunikation, lønservice, dokumentstyring, kvalitetssikring, IT-infrastruktur o.m.a.

3 Emne for forelæsning Anvendelse af information i udførelsesprocessen til: Tilbudsgivning Indhentning af materialepriser Akkordering Logistik Planlægning Økonomisk opfølgning Efterkalkulation

4 Baggrund Der er store besparelsesmuligheder (5 – 20%) forbundet med forbedret styring af byggeprocessen. Der omsættes for ca. 128 mia. kr. i byggebranchen – d.v.s. at den potentielle besparelse er på mindst 5 mia. kr. om året.

5 Forudsætning Ressourcer – informationer, mandskab, materiel og materialer – skal være til stede, når der er behov for dem.

6 Formål Hvad vil man opnå ved digital viderebearbejdning af rådgiverens udbudsmateriale: Mindre mulighed for fejl i tilbud Reduceret arbejdsindsats i tilbudsfasen Bedre muligheder for simulering / alternativer Skabe grundlag for udførelse

7 Udbudsmateriale Tilbudslister Beskrivelser Tegninger
Oftest opbygget formålsbestemt og har derfor ikke direkte relation til klassifikation. Det vil også fremover være en manuel proces at koble de klassificerede bygningsobjekter til tilbudslistens positioner. Det vil være naturligt at udvikle en xml-specifikation for tilbudslister, så disse kan oprettes automatisk i de udførendes tilbudsgivningssystemer. Beskrivelser I denne sammenhæng er det særlig bygningsdelsbeskrivelserne, der skal fokuseres på. Sammenhængen mellem disse og de udførendes produktionsdele skal etableres. Tegninger Beskriver projektets geometri og kan anvendes som grundlag for bestemmelse af mængderne for produktionsdelene.

8 Niveauer Klassifikation Typificering Udførelse Bygningsdels- klasse
Typificering Udførelse Bygningsdels- klasse Tavle Bygningsdels- typer V&S Beskrivelser Bygningsdele Beskrivelser/tegninger/ overslag Produktionsdels-klasse Afsnit og grupper i Priskurant Produktionsdels- typer Visual Kalkulation Produktionsdele Kalkulationer/BilledPris-listen Ressourceklasse Varegrupper Ressourcetyper Produktkataloger/ Priskuranter Ressourcer Projektplaner/materiale-bestilling

9 Kalkulation For murer / beton / jord / kloak / tømrer / snedker som oftest: Opbygget efter tilbudsliste. Kalkulation af aktiviteter for et eller flere fag incl. varer og materiel. 0, 1 eller flere underentrepriser. Sagsbestemte omkostninger (kørsel m.v., kran) Byggeplads Eksempel

10 Produktionsdele Produktionsdele er den udførendes informationsenheder og kan indeholde oplysninger om: Kobling til priskuranter (lønydelser) Byggevarer Materiel Kvalitetssikring APV Drift & vedligehold Planlægning Logistik Montagevejledning Tekniske data Eksempel

11 Kalkulation med produktionsdele
Valg af produktionsdel på baggrund af bygningsdelsbeskrivelser. Mængdesætning af produktionsdele på baggrund af 3D-CAD model

12 Hvad kan kalkulationen bruges til ?
Indhentning af materialepriser og bestilling af materialer. Akkordregnskaber. Projektplaner. A’conto fakturering. Kvalitetssikring. Økonomisk sagsstyring. Logistik

13 Kobling mellem bygningsdele og produktionsdele

14 Hvad er BilledPrislisten ?
En elektronisk priskurant for tømrerområdet. Ydelser bestemmes ved at koble opmålinger til bygningsdele. Indeholder opmålingsmodul samt mulighed for import af IFC-filer. Beskrivelserne af bygningsdelene er baseret på xml.

15 Kobling via BilledPrislisten

16 Kobling mellem BilledPrislisten og produktionsdele

17 Xml-bygningsdele ”GDL for beskrivelser.”
Specifikationsgraden for bygningsdelene er variabel. Fagfolk kan selv oprette programmer. Dermed kan de diskutere ud fra programmets udseende. Programmøren bliver ikke flaskehals.

18 Forløb Regneark konverteres til xml-program
Xml-program genererer xml-beskrivelse Xml-beskrivelse indlæses i BilledPrisliste BilledPrislisten omsætter beskrivelsen til prisliste positioner og materialelister

19 Hvilke forudsætninger skal være opfyldt ?
Produktionsdelene skal kunne ’mappes’ til de relevante bygningsdele: f.eks. lofter -> lofter. Jo flere attributter, der kan identificeres, jo bedre kan produktionsdelene udvælges. Det vil være nærliggende at definere bygningsdelskort, der beskriver attributterne.

20 Mængdesætning af produktionsdele
Bortset fra opmåling på tegninger (evt. med digitizere) er det almindeligt i entreprenørkalkulationssystemer at anvende opmålingsskemaer. Ved at anvende opmålingsskemaer sammen med produktionsdele, kan de præcise mængder bestemmes.

21 Opmålingsskemaer Brugerne af kalkulationssystemerne fra Byggeriets IT har igennem de sidste snart 15 år brugt opmålingsskemaer til at bestemme de præcise mængder i et projekt. Disse skemaer bruges p.t. til at bestemme mængderne for fundamenter, facader, indervægge, gulve, lofter, døre, vinduer samt overflader. Vores arbejde har vist at disse skemaer kan udfyldes stort set fuldstændigt ud fra oplysningerne i en IFC-fil.

22 Mængdesætning v.h.a. IFC-data
Samtlige skemaer i Byggeriets IT’s opmålingsprogram kan udfyldes med data fra IFC-fil. Interessant da skemaerne er blevet udviklet og anvendt gennem de sidste 15 år, og er rimeligt dækkende for hvad entreprenører mener skal måles op.

23 Elementer i IFC-fil Følgende elementer hentes fra IFC-fil: IfcWall
IfcWindow IfcSpace IfcObject IfcDoor IfcSlab IfcBuildingElement

24 Eksempel på relationer
Ud fra nedenstående struktur kan man f.eks. finde en væg med længde og højde samt placering og alle de vinduer, der er i væggen: ifcWall  ifcOpeningElement  ifcRelVoidsElement  RelatingOpeneningElement  ifcRelFillsElement  RelatingBuildingElement  ifcWindow

25 Indlæsning i BilledPrislisten
BilledPrislisten er en elektronisk priskurant for tømrer- og snedkerarbejde. Vi har på forsøgsbasis arbejdet med at indlæse IFC-data i BilledPrislisten. Data fra IFC-filer kan kobles til specifikke bygningsdele. Dermed kan løn- og materialeydelser bestemmes helt præcist. Bygningsdelene er beskrevet i xml og kan stamme fra 3-parts leverandører eller producenter. Demo Nydan hus

26 Hvilke forudsætninger skal være opfyldt ?
Der skal projekteres objektorienteret. Bygningsdelene skal klassificeres så de kan genkendes i IFC-filen – skelne mellem inder/ydervægge, udv. hhv. indv. døre etc. Håndtering af metadata for dokumenter – man skal kunne gennemskue om man arbejder på de aktuelle versioner af dokumenter.

27 Hvilke fordele kan man opnå ?
Reducerede omkostninger til tilbudsgivning. Bedre sikkerhed i tilbudsgivningen. Forbedret planlægning af proces – sammenhæng mellem f.eks. bygninger – etager – rum – vægge – vinduer kan gennemskues direkte. Der kan etableres en sammenhængende informationsstruktur, der igen kan sikre sammenhæng i processerne – erfaringer fra D&V kan via produktionsdelene føres tilbage til de bygningsdele, som der arbejdes med i projekteringsfasen.

28 Opsummering Alle led i processen har en værdi i sig selv.
Man forudsætter ikke at alle anvender samme værktøjer – det er IFC og xml-protokollen der er fælles. Elementer fra modellen og xml-beskrivelserne kan kobles til hinanden inden de indlæses i BilledPrislisten. Alle kan deltage både som leverandører og aftagere af data. Stort set alle kan definere bygningsdelene der således kan komme fra mange kilder.


Download ppt "Information i udførelsesprocessen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google