Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Afprøvning af et fosforindeks baseret på det oprindelige amerikanske i et projekt i Danmark Afprøvning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Afprøvning af et fosforindeks baseret på det oprindelige amerikanske i et projekt i Danmark Afprøvning."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Afprøvning af et fosforindeks baseret på det oprindelige amerikanske i et projekt i Danmark Afprøvning af et fosforindeks baseret på det oprindelige amerikanske i et projekt i Danmark Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion

2 P-indeks Odense Fjord Pennsylvania P-indeks MVJ projekt 2005-2007 (DFFE) Randzoner P-indeks på projekt ejendomme Planteproduktion Disposition:

3 Hvad er formålet med et P-Indeks? Udpege områder med risiko for fosfortab Finde årsagen hertil Iværksætte tiltag, der reducerer fosfortabet Ifølge amerikanske undersøgelser tabes 90% af fosfor fra 10% af arealet. Omkostningseffektiv indsats mod fosfortab Større fleksibilitet for erhvervet Planteproduktion

4 P-indeks Pointskema, baseret på viden og vurderinger Empirisk model (risikoklasser) Benytter lettilgængelige data Anvendes på mark -, oplands- eller markblokniveau Afspejler kun i begrænset omfang kompleksiteten i P-tabsprocesserne Kvalificerer ikke P-tab Planteproduktion

5 Princippet bag P-Indeks Planteproduktion

6 Kildefaktor P-StatusFosfortal * 5,1 Handelsg.Kg P pr. ha Husdyrg.Kg P pr. ha Metode0.2 Placeret eller indarbejdet 5 cm eller dybere i jorden 0.4 Nedpløjet indenfor 1 uge efter tildeling 0.6 Indarbejdet efter 1 uge eller udlagt på jorden. April - oktober 0.8 Indarbejdet efter 1 uge eller udlagt på jorden. November – marts 1.0 Overflade udlagt på frossen eller sne belagt jord Tilgænge- lighed 0.5 Fast staldgødning 0.8 Kvæggylle 1.0 Svinegylle Planteproduktion Gødningsfaktor: (Husdyrgødning * Metode * Tilgængelighed) + (Handelsgødning * Metode) Kildefaktor: P-Status + Gødningsfaktor Beregning af Kildefaktor: (4,0*5,1) + (20*0,6*1,0) = 32,4

7 Transportfaktorer ErosionErosionsmængde tons pr. ha Afstrøm- ningsrisiko 0 Meget lav 2 Lav 4 Mellem 6 Stor 8 Meget stor Afstrømnings- potentiale 2 Sandjord 4 Bl. lerjord 6 Org. jord Dræning0 Ingen dræn 2 Dræn Afstand til recipient 8 < 45 m 0 > 45 m Erosionsrisiko fra randzone 0.02 Lav 0.20 Medium 0.59 Høj Planteproduktion Transportfaktor: ((Erosion + Afstrømningsrisiko +Afstandsfaktor) * Randzone + (Dræning + Afstrømningspotentiale))/22 P-indeks: 2 * Kildefaktor * Transportfaktor

8 Risikoklasser i Pennsylvania P-index (USA) P- indeks værdi Risiko klasse BemærkningAdfærds- ændring < 60LavHvis nuværende landbrugs- praksis fortsætter, vil der være lav risiko for forurening af vandmiljøet - 60-79MellemDer kan ske ændringer af udledninger af P, og der bør tages forholdsregler for at minimere fosfortab - 80-100HøjDer er fosfortab til vandmiljøet. Der er brug for handlingsplaner for at nedsætte dette Fosfortilførsel i samme mængde pr. ha som afgrøden fjerner > 100Meget høj Der er fosfortab til vandmiljøet, og alle handlingsplaner bør sættes i værk Ingen fosfor- tilførsel til arealet

9 P-indeks Et pædagogisk værktøj 1.Beregn P-indeks for ejendommen 2.Højt P-indeks – gør noget andet! 3.Genberegn P-indeks med ændringer 4. Overvej/diskuter ændring for arealer med høj værdi for enten Kilde- eller Transportfaktor

10 Adfærdsændringer kan være: Tidspunkt for tildeling af P i gødning Udbringningsmetode af gødning P i handelsgødning – er det nødvendigt? Anlæg randzoner Vend kørespor Undgå kontinuert majs på Arealer med høje Pt Stop dræn (?) Indsæt naturlige ”brud” i landskabet (læhegn m.m)

11 Planteproduktion Ejendom A P-indeks 1

12 Planteproduktion Handleplan: Flyt udbringning af husdyrgødning til vintersæd fra marts til april måned Ingen P i handelsgødning

13 Ejendom A P-indeks 2

14 Planteproduktion Ejendom B P-indeks 1 Pt = 7,5 P-balance Anlæg af Randzone Handleplan: Ingen tilførsel af fosfor

15 Ejendom B P-indeks 2

16 Planteproduktion Konklusion P-indeks er et pædagogisk værktøj: Udpeger arealer med risiko for fosfortab Finde årsagen hertil Landmand og konsulent iværksætter tiltag, der reducerer fosfortabet P-indeks i helikopterperspektiv Find de 10 % af arealerne med størst fosfortab Reducere fosfortab fra landbrugsarealer Leve op til EU-Vandrammedirektiv

17 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Afprøvning af et fosforindeks baseret på det oprindelige amerikanske i et projekt i Danmark Afprøvning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google