Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DJF Svinegyllens sammensætning og egenskaber Peter Sørensen, DJF Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DJF Svinegyllens sammensætning og egenskaber Peter Sørensen, DJF Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum."— Præsentationens transcript:

1 DJF Svinegyllens sammensætning og egenskaber Peter Sørensen, DJF Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum

2 DJF Svinegyllens sammensætning og egenskaber Emner Generelt om svinegylle og N udnyttelse Effekt af fodring på N virkning Effekt af lagring på N virkning Separering og afgasning af gylle Forsuring af gylle

3 DJF N immobiliseres efter tilførsel af gylle til jord Let omsættelige organiske forbindelser (bl.a. eddikesyre) omsættes hurtigt af jordens mikroorganismer og N bindes. pH

4 DJF Fodring og N virkning af gylle Reduktion i foderprotein betyder mindre N i gylle, men ikke lavere N virkning af det tilførte N EFOS = enzymfordøjeligt organisk stof (Sørensen & Fernandez, 2003)

5 DJF Ammonium-N varierer med fodringen N tilgængelighed svarer ikke altid til ammonium-N. Men det gælder for almindeligt brugte foderblandinger ”gl.” blanding Moderne blanding

6 DJF Potentiel N virkning kan forudsiges fra C/N i gylle Tilsvarende gælder for tørstof/N forholdet

7 DJF Ingen effekt af lagring på N virkning (værdital) (Grøn Viden 270, 2003)

8 DJF Der kan ændres på gyllens sammensætning Separering (naturlig eller mekanisk) Afgasning Forsuring og beluftning

9 DJF Naturlig separering i gyllebeholder – P følger tørstof (Planteavlsorientering 07-465) Ammonium- N er jævnt fordelt

10 DJF Dekanter- centrifuge Væske fraktion Fiber fraktion 70% af P 20% af N 10% vægt 30% af P 80% af N 90% vægt Koncentrater

11 DJF N virkning af væskefraktion fra dekantercentrifuge TilførselVærdital (% af total N) Før såning af vårbyg91-100 Udlagt i vinterhvede76-86 Nedfældet i vinterhvede94-100 (Grøn Viden nr 283 og Oversigt over Landsforsøg)

12 DJF N virkning af fiberfraktion fra dekantercentrifuge TilførselVærdital (% af total N) Før såning af vårbyg44-58 Udlagt i vinterhvede (forår) 24-50 Nedpløjet til vinterhvede (efterår) 12-20 (Grøn Viden nr 283 og Oversigt over Landsforsøg)

13 DJF Samme kvælstofudnyttelse efter separering (Grøn Viden nr 283)

14 DJF Høj N udnyttelse efter afgasning af gylle (gns 1989-2001, Oversigt Landsforsøg 2001)

15 DJF Forsuring og beluftning af gylle Betyder ca 70% reduktion af ammoniaktab fra stald og lager (foreløbige resultater) 1 dyreenhed = 117 kg N (før 100 kg N) Værdital for svinegylle til vinterhvede Ube- handlet Sur/ beluftet 20025481 200391100 (Oversigt Landsforsøg 2002 og 2003)

16 DJF Samlet N gevinst ved forsuring og slangeudlægning i hvede Svine gylle Kg N/DE Total N Værdital (mine skøn) N-værdi/DE Kg N Uden forsuring 10070 Med forsuring 1178094 (+24) Forbrug af syre mm. er ca 5 kr/ton (110 kr/DE) – 4,6 kr/kg N vundet

17 DJF Konklusioner Speciel fodring har indflydelse på gyllens N virkning, men reduceret proteinindhold har ringe effekt Lagring har minimal indflydelse på N virkning Ved separering følger P tørstoffet – det kan udnyttes til at tilføre P hvor der er behov Afgasning kan give højere N virkning Forsuring/beluftning giver mulighed for større N mængde og mere sikker virkning af gyllen


Download ppt "DJF Svinegyllens sammensætning og egenskaber Peter Sørensen, DJF Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google