Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landskonsulent Leif Knudsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landskonsulent Leif Knudsen"— Præsentationens transcript:

1 Landskonsulent Leif Knudsen
Tidspunkt og mængder af kvælstof, kalium og mikronæringsstoffer til vinterraps Landskonsulent Leif Knudsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

2 Disposition Danske contra udenlandske normer Kvælstof til vinterraps
Fosfor til vinterraps Kalium Mikronæringsstoffer Vejledning

3 Normer for gødskning af vinterraps, kg pr. ha
Udbyt. Hkg/ha Kvæl-stof Fosfor Kalium Magne-sium Svovl Mikro (bet.) 25 15 B 35 23 165 Sverige 40 36 B 210 205 38 Sch.holst 32 22 220 35 England B 34 13 105 28 171 36 Danmark Frø 36 121 29 49 10 Halm 30 23 2 45 1

4 Kvælstof til vinterraps
Planteavlsbrug 222 2004 178 2003 10 20 30 40 50 60 2005 Hkg frø pr. ha 209 50 100 150 200 250 300 Kg N forår

5 Kvælstof til vinterraps Kvælstof til vinterraps
Svinebrug 60 204 2004 92 2005 50 40 Hkg frø pr. ha 30 20 10 50 100 150 200 250 300 Kg N forår

6 Tidspunkter og deling af kvælstof til vinterraps, 10 forsøg 1977-1982
15/3 +7/4 15/3 +27/4 28,5 28,0 27,5 7/4+27/4 27,0 Hkg frø 26,5 Én gang 26,0 15/3+ 7/4+27/4 25,5 25,0 1. marts 16. 31. 15. april 30. april marts marts Tidspunkter og deling af kvælstof til vinterraps, 10 forsøg

7 Kvælstof efterår og såtider,16 fs. 1989-91
4500 +72 +276 4000 +374 +272 3500 3000 2500 Kg frø pr. ha 2000 1500 1000 500 Kg N pr. ha: 30 60 30 60 Sået 21/8 Sået 4/9

8 Kvælstof til vinterraps efterår og forår, 9 fs
Kvælstof til vinterraps efterår og forår, 9 fs (rækkesået raps) Efterår, kg N pr. ha Forår, kg N pr. ha I alt, kg N pr. ha Udb. og merudb., hkg frø 188 38,8 158 -1,0 30 0,5 188 kg N pr. ha svarer til norm

9 Kvælstofbehov kg N pr. ha
Vejledning om kvælstof til vinterraps efterår Jord-type Husd.-gødn*1) Forfrugt Kvælstofbehov kg N pr. ha Sået før d. 20/8 Sået efter d. 20/8 >= JB 4 - Brak,frøgræs el. halmne. 40 Anden forfrugt 30 + 20 JB 1-3 50 *1) på arealet i tidligere år

10 Spørgsmål om kvælstof til vinterraps
Hvor meget N? kg N/ha efterår/forår på lerjord, kg N efterår/forår på sandjord Efterår – skal/skal ikke? Se beslutningsskema. Tilførsel ofte ligeså lønsom som forår Vekselvirkning mellem optagelse efterår og behov forår? Ja – reducer mængden forår ved stor optagelse efterår/ vinter Delt gødskning? Ja, men fordel begrænset Tilførselstidspunkter? 15/3 og 15/4

11 Næringsstoffer til vinterraps, 3 fs. 2005
K S B Udb. Net. Kalium 180 71 45,5 100 +0,3 -257 Fosfor 41,8 15 +0,6 -39 30 +1,7 1 N-type Alm. 45 42,5 Entec -1,0 -330 2x25 kg mikrotop 43,5 77 0,5 +0,1 -115 Oversigten 2005, s. 161

12 2 forsøg 1980-81 med kalium til vinterraps
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 100 200 300 400 Kg kalium pr. ha Hkg frø pr. ha Lerjord, Kt 11

13 Kalium - konklusion På JB med lave kaliumtal: Kaliumtilførsel efterår nødvendig Kaliumbehovet er 65 til 105 kg/ha i alt. Behovet fastsættes ud fra kaliumtal, udbyttepotentiale Kaliumtilførslen i det enkelte år påvirker ikke udbyttet ved ”normale” kaliumtal Kaliumbehovet i sædskiftet skal afpasses efter, hvorvidt halm fjernes

14 Raps følsomhed overfor mikronæringsstoffer
Vinterhvede Bor Stor Lav Kobber Mangan Middel Molybdæn Zink

15 Bor til vinterraps. Oversigten 1998, s. 180
I 4 forsøg er der opnået et signifikant merudbytte for udsprøjtning af solubor og bor i NPK gødningen. Bortallene har i 3 ud af de 4 forsøg været under 3. Mikronærings-stoffer i vinterraps. Oversigten 2002, s. 155 I 3 forsøg er der ikke opnået sikre merudbytter for tilførsel af 2 x 25 kg Bittersalt microtop med bor og mangan (indeholder Mg, S, Mn, B). Bor til vårraps. Oversigten 1988, s. 117 Ud fra 19 forsøg er konkluderet, at bormangel optræder på sandjord ved bortal under 3-4 og på lerjord under 5-6. Risikoen størst efter våde vintre.

16 Tabel 2. Merudbytte for bor- og molybdæntilførsel
til raps på jorder med lavt til middel indhold af næringsstoffet. Fra Zorn, W., 2004 Antal forsøg Gns. merudbytte, hkg frø Bor – tilførsel til jord 24 2,3 Bor – bladgødskning 30 2,2 Molybdæn – tilførsel til jord 14 Molybdæn - bladgødskning 16 1,7

17 Mikronæringsstoffer til vinterraps
Risiko Anbefaling Bor Højt pH i forhold til jordtype Tørre år På sandjord JB 4 med et højt Rt anbefales 1-2 kg bor pr. ha til korsblomstrede afgrøder Molyb-dæn Lavt pH Sandjord Højmose Anbefales generelt ikke


Download ppt "Landskonsulent Leif Knudsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google