Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Forskellige jordbearbejdningssystemer Effekt på jordbundsforhold, udbyttepotentiale, vandforsyning, erosion m.v. Af: Carsten Petersen Inst. for Jordbrugsvidenskab,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Forskellige jordbearbejdningssystemer Effekt på jordbundsforhold, udbyttepotentiale, vandforsyning, erosion m.v. Af: Carsten Petersen Inst. for Jordbrugsvidenskab,"— Præsentationens transcript:

1 1 Forskellige jordbearbejdningssystemer Effekt på jordbundsforhold, udbyttepotentiale, vandforsyning, erosion m.v. Af: Carsten Petersen Inst. for Jordbrugsvidenskab, KVL

2 2 Disposition 1.Langvarige forsøg med jordbearbejdning til vinterhvede 2.Mulige årsager til systemernes varierende succes 3.Jordbearbejdning og erosion

3 3 Landøkonomiske forsøg med pløjefri dyrkning af vinterhvede 1981-1998 Traditionel bearbejdning Direkte såning Reduceret bearbejdning

4 4 Direkte såning

5 5 JB nr. 467235467235

6 6 Direkte såning af hvede efter hvede på JB nr. 6

7 7 Relative udbytter

8 8 Opsummering Resultatet af de pløjefri dyrkningsformer afhang af vandforsyningen:  Lav forsyning  ingen eller svag effekt  Høj forsyning  i gns. ca. 10 % udbytte-. nedgang ved direkte såning

9 9 Mulige årsager 1.Effekter på rodfordeling og plantetilgængelig vandmængde 2.Effekter på temperatur og luftskifte i jorden 3.Påvirkning af adgangen til næringsstoffer 4.Vekselvirkning mellem vandfaktoren og jordbearbejdningen i relation til forekomster af ukrudt, sygdomme og/eller skadedyr

10 10 Effekter på rodfordeling og plantetilgængelig vandmængde  Større rodtæthed i hovedparten af pløjelaget og mindre roddybde (?) med traditionel jordbearbejdning

11 11 Direkte såning, efterår 120 cm

12 12 Direkte såning, skiveskærmaskine

13 13 Direkte såning, efterår 120 cm

14 14 Direkte såning, efterår

15 15 Pløjet, rotorharvesået 110 cm

16 16 Direkte såning, efterår

17 17 Traditionel jordbearbejdning, efterår

18 18 Nærbillede, ca. 50 cm dybde 12 cm 6 cm Regnormegange

19 19 Effekter på temperatur og luftskifte i jorden

20 20 Direkte såning Større lokale luftskifteproblemer i fugtige år Mindre luftskifteproblemer

21 21 Direkte såning Højere vand- og varmekapacitet

22 22 Påvirkning af adgangen til næringsstoffer

23 23 Pløjede parceller: 3. Pløjet, rotorharvet, sået 4. Pløjet, harvet, sået Pløjefri parceller: 1. Harvet, sået 2. Direkte sået 1 2 3 4 Luftfoto af forsøgsareal 31.05.2000 (Foto: Bent Bennedsen)

24 24 Pløjefri parceller: 1. Harvet, sået 2. Direkte sået Pløjede parceller: 3. Pløjet, rotorharvet, sået 4. Pløjet, harvet, sået Forsøgsarealet, 12.07.2000 Foto: Bent Bennedsen 1 2 3 4

25 25 Ændringer af vandindhold, 4 cm dybde  (V/V) Gødskning Pløjet, rotorharvet Direkte sået

26 26  (V/V) Ændringer af vandindhold, 24 cm dybde Direkte sået Pløjet, rotorharvet

27 27 Vekselvirkning mellem vandfaktoren og jordbearbejdningen i relation til forekomster af ukrudt, sygdomme og/eller skadedyr

28 28 Jordbearbejdning og erosion  Vinderosion  Jordbearbejdningserosion  Vanderosion 1.På overfladen 2.I profilen

29 29

30 30 Jordbearbejdningens indflydelse på transporten af fine jordpartikler til drænledninger

31 31 December 1999 Pendimethalin konc.  g/l Turbiditet, NTU (små jordpartikler)

32 32 Tak for opmærksomheden


Download ppt "1 Forskellige jordbearbejdningssystemer Effekt på jordbundsforhold, udbyttepotentiale, vandforsyning, erosion m.v. Af: Carsten Petersen Inst. for Jordbrugsvidenskab,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google