Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hypertension i Almen Praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hypertension i Almen Praksis"— Præsentationens transcript:

1 Hypertension i Almen Praksis

2 Formål: - at undersøge en gruppe hypertensionspatienter og opgøre om behandlingsmålene for hypertensionsbehandlingen opfyldes.

3 Teori: Normalt. < 140/90 mmHg Grad 1, mild hypertension
Teori:   Normalt < 140/90 mmHg Grad 1, mild hypertension sBT mmHg eller dBT mmHg Grad 2, moderat hypertension sBT mmHg eller dBT mmHg Grad 3, svær hypertension sBT ≥180 mmHg eller dBT ≥ 110 mmHg Isoleret systolisk hypertension sBT ≥140 mmHg og < dBT 90 mmHg   Det bemærkes, at et BT på 140/90 mmHg derfor definitorisk er forhøjet !

4

5 Kriterier: + essentiel hypertension + farmakologisk antihypertensiv behandling ≥ 1 år + data fra før projektstart + BT målt af respektive tutorlæger - sekundær hypertension - diabetes

6 Metode: - Gennemgang af dagskalenderen bagud fra en given dato - Medicinmodul - Journalmodul – BT - Laboratoriemodul - Epikriser/diagnoseoversigt

7 Population: Praksis 1: - solopraksis fra større provinsby Praksis 2: - kompagniskabspraksis med 2 speciallæger fra landdistrikt 50 patienter fra hver praksis

8 Databehandling: - BT - antal antihypertensiva - køn - alder

9 Resultater: Udenlandske undersøgelser viser at omkring 1/3 af hypertensionspatienter er velbehandlede.

10

11

12

13

14

15

16

17 Da risikoen for fatal kardio – eller cerebrovaskulær hændelse ikke afviger væsentligt hvis man medtager BT med tryk = 140/90 mmHg til gruppen med normalt blodtryk, har vi lavet en opgørelse med det. Der var 23 patienter der opfylder kriteriet BT = 140/90.

18

19 Kønsfordeling: Mand/Kvinde – 1:2

20

21 Konklusion: - Behandlingen af essentiel hypertension i Almen Praksis er fuldt på højde med udenlandske resultater. - Der er rum til forbedringer - Der ligger en opgave i opsporing/fastholdelse af mandlige hypertonikere.


Download ppt "Hypertension i Almen Praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google