Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesudfordringer efter globaliseringsrapporten og velfærdsforliget Paneldrøftelse i Danmarks Vejlederforening d. 30. januar 2007 v/ Per B. Christensen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesudfordringer efter globaliseringsrapporten og velfærdsforliget Paneldrøftelse i Danmarks Vejlederforening d. 30. januar 2007 v/ Per B. Christensen,"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesudfordringer efter globaliseringsrapporten og velfærdsforliget Paneldrøftelse i Danmarks Vejlederforening d. 30. januar 2007 v/ Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved – formand for Børne- og Kulturchefforeningen

2 Udgangspunktet Kommunerne skal have et klart ansvar for, at de unge får en ungdomsuddannelse Flere praktikpladser – et arbejdsgiveransvar – også et kommunalt ansvar Erhvervsuddannelser til fagligt svage og stærke elever EGU skal anvendes mere Frafaldet skal ned Erhvervsuddannelserne skal uddanne til nutidens og fremtidens arbejdsmarked

3 Udfordringer for uddannelsessystemet som helhed Uddannelse, dannelse og opdragelse En uddannelse du bliver glad for En uddannelse du bliver stolt af En uddannelse du kan leve af Fokus på faglighed, fleksibilitet, kulturel kompetence og ”det hele menneske”

4 Udfordringer for kommunerne Vedtage en ungestrategi og en konkret handlingsplan med måltal. Opret et ungenetværk på tværs af uddannelses- arbejdsmarkeds – og socialområdet i kommunerne Vurder folkeskolens tilbud i forhold til målgruppen UU skal fokusere mere på de 20% individuelle forløb Skab jobåbninger på service-social-og det pædagogiske område. - Udvikle flere praktikpladser på EGU-, PGU-og SOSU-området Have særlig opmærksomhed på de 2 - sprogede og de ”sent udviklede”

5 Udfordringer for kommunerne Konstatere at der er behov forskellige metoder i forhold til ”de opgivende”, ”de praktiske”, ”de vedholdende” og ”de flakkende” Styrke samspillet med produktionsskolerne, der skal arbejde med obligatorisk brobygning til erhvervsuddannelserne Det særlige uddannelsesforløb for handicappede – tage fagligt ansvar for specialundervisningsområdet

6 Kommunalt ejerskab Mentorordninger Udvikle 10. Klasse – brobygning Nye metoder og rammer – også mere præcise og tydelige Årlig kommunal redegørelse for arbejdet med frafald, gennemførelse og fravær på ungdomsuddannelsesområdet Bredere rekruttering af UU - vejledere Efteruddannelse af lærere og vejledere Modelkommuneforsøg – social – arbejdsmarked - uddannelse

7 De mellemlange videregående uddannelser Målsætningen om at 50% skal have en videregående uddannelser kræver flere tager en MVU- uddannelse Stærkere faglige miljøer – professionshøjskoler – akkreditering Fokusere på attraktive jobs og uddannelser Kommunerne står overfor et rekrutteringsbehov Regionale og nationale videncentre Styrkelse af lærer- og pædagoguddannelsen – optagelsesbetingelserne Fokusere mere på de tekniske og merkantile uddannelser


Download ppt "Uddannelsesudfordringer efter globaliseringsrapporten og velfærdsforliget Paneldrøftelse i Danmarks Vejlederforening d. 30. januar 2007 v/ Per B. Christensen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google