Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning"— Præsentationens transcript:

1 Fastsættelse af udnyttelsen af husdyrgødning for en given udbringning, bl.a. ud fra NIR-analyser
Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø

2 Omsætning og tab af N i husdyrgødning
Ammoniaktab Denitrifikation Mineralisering Organisk N Ammonium Nitrat Immobilisering Udvaskning

3 Mineralisering og immobilisering af N

4 Kvælstofvirkning af husdyrgødning lidt højere end ammonium indholdet
Virkning af forskellige gylletyper nedpløjet/nedfældet til vårbyg 3 års forsøg med forskellige gylletyper ved DJF (uden ammoniak tab)

5 Beregning af ammoniaktab
>Kvælstof >NH3 tab

6 Aktuel kvælstof virkning
Ammonium N i gødning + Organisk N (0-7 % af total N) Ammoniaktab = aktuel N virkning Ammonium N kan variere fra 1-5 kg N/ton gylle Opblanding af gylle med jord, f.eks. ved harvning > større binding af N i jord (ingen effekt af org. N)

7 NIR = Nær-Infrarød Reflektion
Homogeniseret prøve belyses og refleksion måles

8 Tørstof, total N, ammonium og fosfor i gylle kan måles med NIR
Ammonium N Fosfor Kilde: Lambert Sørensen, Steins Laboratorium A/S

9 Andre målinger med NIR Kulstof i gylle kan måles
Plantetilgængelighed af N i gylle? Kalium og andre mineralstoffer i gylle - mindre præcis måling

10 Hurtig gylle analyse med NIR
Steins Laboratorium A/S tilbyder analyse af Ammonium, total N, TS og total P med NIR samme dag som prøve modtages

11 Fremtidsperspektiver
Måling af indhold ved udkørsel? Fiberoptik Kræver udvikling af billigere instrumenter

12 Sammendrag Analyse af gylles sammensætning er vigtig for optimal dosering Analyse af gylle er nu mulig med NIR Ammonium-indholdet giver et godt mål for førsteårsvirkningen af N (tillæg 0-7 % af total N, fratræk ammoniaktab)

13 Fastsættelse af udnyttelsen af husdyrgødning for en given udbringning, bl.a. ud fra NIR-analyser
Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø


Download ppt "Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google