Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL CENTER FOR COMPUTER GAMES RESEARCH COPENHAGEN JONAS HEIDE SMITH FORSKNINGEN I BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL Ved.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL CENTER FOR COMPUTER GAMES RESEARCH COPENHAGEN JONAS HEIDE SMITH FORSKNINGEN I BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL Ved."— Præsentationens transcript:

1 BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL CENTER FOR COMPUTER GAMES RESEARCH COPENHAGEN JONAS HEIDE SMITH (SMITH@ITU.DK) FORSKNINGEN I BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL Ved Jonas Heide Smith (smith@itu.dk)

2 BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL CENTER FOR COMPUTER GAMES RESEARCH COPENHAGEN JONAS HEIDE SMITH (SMITH@ITU.DK) PRESENTATION Jonas Heide Smith  Ph.d.-stipendiat, DiAC (ITU)  Tilknyttet Center for Computer Game Research Copenhagen  smith@itu.dk

3 BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL CENTER FOR COMPUTER GAMES RESEARCH COPENHAGEN JONAS HEIDE SMITH (SMITH@ITU.DK) OVERBLIK To forskningsretninger Kultur- og medievidenskabelige perspektiver Psykologiske effektperspektiver Videnskabeligt og teoretisk udgangspunkt Antropologi, etnografi, litteraturvidenskab/semiotik, mediehistorie Behaviorisme, socialpsykologi Undersøgelses metoder Overvejende kvalitative (interview og observation) Overvejende kvantitative (kontrollerede forsøg) Hovedinteress er Betydningsdannelse, mediernes rolle og funktion Mediernes holdnings- og adfærdsmæssige effekt

4 BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL CENTER FOR COMPUTER GAMES RESEARCH COPENHAGEN JONAS HEIDE SMITH (SMITH@ITU.DK) OVERBLIK Dansk universitetsforskning  Primært kulturvidenskabeligt orienteret  Brug af medier  Opmærksomhed på magtkampe (og mediepanik)  Sjældent hypoteseafprøvende  Eksempler  Carsten Jessen: Børn, Leg og Computerspil (1989-2001)  Birgitte Holm Sørensen: Børns opvækst med interaktive medier - i et fremtidsperspektiv (ca. 1999-2001) Det undersøges, hvilken betydning 7 -14 årige børns anvendelse af de nye medier i skole, hjem og fritidsinstitution har for deres socialisation, (selv- )dannelse og for børnekulturen generelt.  Kirsten Drotner, Gitte Stald m.fl.

5 BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL CENTER FOR COMPUTER GAMES RESEARCH COPENHAGEN JONAS HEIDE SMITH (SMITH@ITU.DK) OVERBLIK Konklusioner  Man kan ikke undersøge medieeffekt i et laboratorium (antagelse)  Børn og unge er aktive og selektive mediebrugere  Computerspil ligner andre former for leg  Skepsis overfor computerspil ligner til forveksling reaktion på andre nye medier Grand Theft Auto III – Vice City (Rockstar, 2003)

6 BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL CENTER FOR COMPUTER GAMES RESEARCH COPENHAGEN JONAS HEIDE SMITH (SMITH@ITU.DK) OVERBLIK Spilforskning p.t.  Ikke kulturfokuseret  Interesseret i æstetik, ontologi, design etc.  Spilkonference i sidste uge uden et ord om PEGI  Forskning i børn, unge og spil vil primært foregå i ministerielt regi og mhp. leg og læring (f.eks. DPU)

7 BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL CENTER FOR COMPUTER GAMES RESEARCH COPENHAGEN JONAS HEIDE SMITH (SMITH@ITU.DK) MERE…  Meget at dette er grundigt beskrevet på http://www.medieraadet.dk http://www.medieraadet.dk  Se også Simon Egenfeldt-Nielsen og Jonas Heide Smiths ‘Den digitale Leg’ (Hans Reitzels Forlag, 2000)


Download ppt "BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL CENTER FOR COMPUTER GAMES RESEARCH COPENHAGEN JONAS HEIDE SMITH FORSKNINGEN I BØRN, UNGE OG COMPUTERSPIL Ved."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google