Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digital videoformidling 1. april. Digital videoformidling Eksamen Senest den 29/4, kl. 15:00 afleveres en CD/DVD samt produktionsrapport i 3 eks. Disken.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digital videoformidling 1. april. Digital videoformidling Eksamen Senest den 29/4, kl. 15:00 afleveres en CD/DVD samt produktionsrapport i 3 eks. Disken."— Præsentationens transcript:

1 Digital videoformidling 1. april

2 Digital videoformidling Eksamen Senest den 29/4, kl. 15:00 afleveres en CD/DVD samt produktionsrapport i 3 eks. Disken skal indeholde følgende: Video (typisk 5 min. Færdigredigeret Video komprimeret ifht. Målgruppe, min. Hi-low version) Interface (HTML/Flash gerne som mock-up) evt. inspirationskilder vedlægges Rapporten (6 s./pers.) skal indeholde: Formidlingsanalyse / strategi Målgruppeanalyse Redegørelse for anvendt æstetik Stil / komposition Redegørelse for fortælleforhold Perspektivering Bilag: skitser, screendumps etc.

3 Digital videoformidling Til den mundtlige eksamen vil rapporten være diskussionsgrundlaget, som I skal forsvare. Det er således IKKE påkrævet, at lave en synopsis til eksamen. En kort gennemgang af rapportens væsentligste punkter, et par analyser (både empiriske og æstetiske) efterfulgt af uddybende spørgsmål er oftest den mest hensigtsmæssige form. Karaktergivningen vægter følgende højt: Den kreative løsning Den stilsikre løsning Den metodiske løsning Korrekt brug af terminologi

4 Digital videoformidling Audio Fortælleteori

5 Digital videoformidling De to perspektiver Post-produktion –Lyden kategoriseres ifht. praktisk funktion (afsender) –Reallyd,Effektlyd,Foley etc Fortælleteori –Lyden kategoriseres ifht. opfattelse (modtager) –diegetisk/non-diegetisk, visualiseret etc.

6 Digital videoformidling Audio/narration Filmbilledet: –Kommer fra samme sted = The Frame Filmlyden: The track –Har intet fokuspunkt = No container Vi søger at bestemme lydkilden i forhold til handlingsrummet (Diegesen) –Kan karakteren høre lyden ?

7 Digital videoformidling Magnetisme Billedet er en magnet for lyden –Med hovedtelefoner på opfatter vi lydene, som om de kom fra billedet –Dolby Surround / stereo rumliggør lyden, men den opfattes oftest udfra billedet –Opfattes lyden adskilt fra billedet opstår ’in the wing effect’ Et kompromis mellem psykologisk og reelt rum

8 Digital videoformidling Begreber Onscreen –Visualiseret og diegetisk Offscreen –Ikke visualiseret og diegetisk Nondiegetisk –Underlægningsmusik fx.

9 Digital videoformidling Undtagelser Højtalere, radiomodtagere (On-The-Air) –Vi ser ikke kilden (personen), men apparatet (årsagen) Person med ryggen til / talende person i stærkt modlys –Ser vi kilden ? Mentale tilfælde (Internal) –Ser vi kilden til ’tankerne’, ’stream of consciousness’ ?

10 Digital videoformidling kvaliteter Lydens klang afslører noget om dens oprindelse –Rumklang (et lyddødt soveværelse) –EQ (telefonsvarer) –Dobbler effekt (ambulance) –’American Graffiti’ –Ghettoblaster i en baggård, i stedet for kunstig EQ/rumklang

11 Digital videoformidling kvaliteter Højtalernes placering skaber ’lydperspektiv’ Ved Stereo er det x-aksen (sjældent y) –Vi orienterer os med ører, placeret på begge sider af hoved (x-aksen) Ved surround (el. Quadrofoni) –Orientering ved både x- og z-aksen (dybde) -sjældent placeres højtalerne i loftet og ved gulvet for at skabe y-aksen -Surround er alm. i DVD sammenhæng -Dolby-mixer følger med DVD studio pro fx.

12 Digital videoformidling Cutting the track Videomediet anses primært som et visuelt medium –’video’ : betyder ’at se’ –Vi siger at ’se film/tv’ –Der tales om ’effektfuld klipning’, hvor lydarbejdet overses som medvirkende faktor

13 Digital videoformidling tolerance Vi har lært at tolerere dårlig billede- kvalitet –Camcorder, håndholdt Lyden forventer vi os mere af –’The Blair witch project’ holdes oppe af gennemarbejdet lydside –Støj og forvrænget lyd er svære at abstrahere fra (DV video er plaget af dette)

14 Digital videoformidling Faser Ved råklip er vi interreserede i lydens struktur –Interview sammensættes i meninghelheder –Dialog klippes ’lige på’ –I stedet for de rigtige ’effektlyde’ benyttes ’placeholders’ –Niveauforskelle og småfejl ignoreres

15 Digital videoformidling Sound mix Seperation af lydkilder gennem hele processen, sikrer at sound mix kan laves i flere versioner til fx. Stereo, surround 5.1 etc. Dialog – stemmer holdes adskilt og tilføres equalization (EQ) –’fordoblende’ når vi ser personen tale –’komplimentær’ når personen er off-screen Sound effects – –I teorien ’fordoblende’ da effekten blot erstatter den eksisterende

16 Digital videoformidling Sound mix Foley – genskabelse af lyd synkront med billedet –Fodtrin, slag etc. ADR (automatic dialogue replacement) Ambient sound (’Rum’ lyd) –Den ’usynlige’ lyd –Summen af baggrundslyde (virtuelle)

17 Digital videoformidling Room tone Alle rum har deres egen lyd –Ambient sound Room tone bruges til at gøre lydmixet mere homogent –Indendørs optagelser, typisk –Den neutrale lyd optages særskilt i ca. 2-3 min. efter optagelserne –Støjkilder udelukkes så vidt muligt

18 Digital videoformidling Tip Hvis der ikke er optaget room tone, kan man finde et klip fra samme location Man kan sammensætte room tone ved ’copy/paste’ –Find en kort ’bid’ ved at se på waveformen –klip denne ’bid’ ind flere gange med cross-fades i mellem

19 Digital videoformidling Musik Don’t use music to fix a bad edit ! –Musik med ’blød’ pulsfornemmelse fungerer bedst når den kommer på til sidst –Læg kun musikken på først hvis det er 100% sikkert at den skal blive –Temp. musik kan bruges som rettesnor

20 Digital videoformidling Vælg med omhu ! ’yndlings nummeret’ fungerer sjældent Undgå ’sang’ med mindre det er påkrævet Skal videoen vises udenfor universitetet skal rettighederne cleares –KODA, NCB etc.

21 Digital videoformidling Bit depth Dynamik området –altså hvormange inddelinger der er mellem min. og max. (stilhed og fuld styrke) –Klassisk musik (stort dynamikområde) – Elektronisk (lille dynamikområde) 16bit er standard i dag –AIFF (8/16 bit) - 48kHz –Wave (8/16 bit) - 48kHz

22 Digital videoformidling +dB FORBUDT Peaks eller ’spidser’ indikerer kraftig lydimpuls eller ’udslag’ –Er signalet for kraftigt (overstyret) vil peak signalet blive ’skåret over’ –Når signalet ’overstyrer’ kan det ikke reddes igen og det lyder ad h..... –På analogt udstyr må der gerne peakes over 0 dB kortvarigt –På digitalt udstyr er +dB FORBUDT !

23 Digital videoformidling -12 dB På digitalt udstyr mixes gennemsnitligt lydniveau mellem –12dB og -6dB Peaks kommer kortvarigt op over -6 db, men aldrig op til 0dB ! Analog lyd optages ved max. omkring -12dB –Dvs. lyd fra bånd/minidisk indspilles således at 0dB kommer til at matche –12dB (Wohl:313) Et skænderi (stor dynamik) optages fx. ved konstant udslag omkring -20dB med peaks over -6 dB

24 Digital videoformidling Signal / støj forhold Gennemsnit af signallyden i forhold til gennemsnit af støjen Med automatisk lydniveau (XM2) vil signalet boostes når der er ’stille’ –Dvs. Støjniveauet hæves ! Er lyden optaget for lavt, vil støjen dominere når der skrues op –Fx. Når vi hæver niveauet i FCP

25 Digital videoformidling XM2’s mic Stereo mic (kondensator/strøm) Variabel karakteristik –Normal (nyrekarakteristik) –Voice (retningsbestemt) Kamera skal være TÆT på objektet –Nærbilleder i wide (interview) –Brug hellere ekstern mik.

26 Digital videoformidling DV audio Har dårligt ry fordi –Indbygget mic er dårlig –Mic bruges forkert –Mic bruges ikke Teknisk set er lyden bedre end CD (44.1 kHz) –16 bit(depth) og 48kHz (2 kanaler) –12 bit(depth) og 32kHz (4 kanaler/dub)

27 Digital videoformidling FCP presets ’Superwhite PAL 48kHz’ –Passer til 16 bit optagelse med XM2 –Superwhite tillader lidt mere end den max. Analoge lysstyrke (højlys/detaljer) Hvis du er i tvivl om din lydkildes kHz så vælg 48kHz –FCP vil resample lyden, dvs. lave en ny fil –Lydkvaliteten bevares (men forbedres ikke)

28 Digital videoformidling Capture audio Optag lyden på DV kameraet så vidt muligt –Bedre kvalitet og færre indstillinger Fra minidisc skal lyden digitaliseres gennem audio indgangen på mac’erne Under log/capture –Clip settings: vælges ’audio only’ –Hvis der er testtone, sættes den til -12dB

29 Digital videoformidling Audio capture Audio format (kan ændres senere) –Ch1(L) spor 1 til mono klip –Ch2(R) –Ch1+ch2 to separate ’mono spor’ fx. to forskellige mic. på hver kanal –Stereo giver en ’linked pair’ tab med ’dobbelt-spor’ bruges til indbygget stereo mic. –Mono mix giver en ’tab’ hvor stereo er mixet ned til mono

30 Digital videoformidling FCP audio Vælg ’audio scrubbing’ (shift+S) For at kunne ’se’ lyden (især peaks) er waveforms anvendelige –Højreklik på nederste ikon for ’track height’ og vælg ’show audio waveforms’ –Husk at lyden kan være både ’stereo’ og ’mono’ og derfor flere waveforms

31 Digital videoformidling ’Show audio waveforms’ Er skjult i nederste del af interfacet

32 Digital videoformidling ’linked pair’ (shift+L) Hvis der bruges lyd fra DV-kamera, ligger de to spor (L+R) som default –Disse kan splittes op i to enkelte mono spor via ’linked pair’ –Omvendt kan to mono spor ’hæftes sammen’ ved shift+klik og ’linked pair’ –Det er nyttigt at skifte mellem ’linked’ og ’separate’ via ’modify>stereo pair’ eller blot med shift+L (der er en lille forskel !)

33 Digital videoformidling Med ’stereo pair’ skal begge Audiospor være samme længde Det er ikke nødvendigt med ’linked selection’ (shift+L)

34 Digital videoformidling Equalizer Dobb.klik på klippet i timelinen Tilføj effekten ’3 band equalizer’ –Denne simple eq benytter bas, mellemtone og diskant –Frekvens og gain sættes separat Er denne ikke præcis nok til fjernelse af en bestemt frekvens –Brug ’parametric equalizer’

35 Digital videoformidling Parametrisk eq Flere Eq’s kan oprettes Frekvensområdet (10Hz til 20kHz) Q værdien angiver ’nøjagtighed’ –Dvs. At en lav Q værdi påvirker et meget smalt frekvens-område –Gain sættes til -20dB og reduceres gradvist

36 Digital videoformidling Hi- lowpass filter Hipass filteret tillader frekvenser over den angivne at passere –Alle frekvenser under vil blive fjernet Lowpass filteret gør det modsatte Bruges i nødstilfælde

37 Digital videoformidling Diverse filtre Noise Gate –Fjerner lyd under et bestemt threshold niveau (volume) –Ratio angiver styrken af effekten –Attack/release angiver følsomheden, dvs. Hvor hurtigt filteret skal reagere Hum remover (Parametrisk Eq) –Har forskellige presets

38 Digital videoformidling Diverse filtre Depop –Fjerner ’stødlyde’ som opstår når mic. Holdes tæt på DeEss –Fjerner ’hvislen’ fra vokal

39 Digital videoformidling Øvelse Hent mappe ’audio.zip’ under : –www.itu.dk/people/andersj/audio.zipwww.itu.dk/people/andersj/audio.zip –Opret en tom sequence til hvert klip –Benyt parametrisk EQ, eller ’hum remover’ –Kan støjen hyletonen fjernes ? –Er andre filtre mere velegnede til at fjerne støjen ?

40 Digital videoformidling Level / Pan Kan sættes i vieweren eller i timelinen –Keyframes med ’option’+klik I timelinen benyttes ’clip overlays’ eller ’rubberbands’ Select flere klip samtidigt –Vælg ’modify’ og ’Levels’ –Absolut eller relativ justering –Prøv også ’ctr +’ og ’ctrl -’ (Gain)

41 Digital videoformidling Real time ? 8 spor mixes med levels real time Andre filtre kræver mere –EQ reducerer real time med 1 track –Derfor må der renderes for at høre mixet Export til Pro Tools sker via OMF –Dedikeret til lydprocessering –Tracks beholder deres position

42 Digital videoformidling Audio tab i vieweren Et klip med audio har en waveform. Her sættes level (niveau) –spread (stereo, kanaler vendes(1) eller sendes korrekt (-1), hvis begge kanaler mixes (0)) pan (mono, lyden sendes højre/venstre) Træk i højtalerikonet IKKE waveformen

43 Digital videoformidling Præcision 1 frame = 1/25 sek. 48 kHz/4 = 12kHz Dvs. 12000 samples for hver frame –Den ’bedre’ opløsning kan høres ! Nyt audio in-point –Åbn audio tab i vieweren, zoom helt ind –Den sorte klods er CTI’en dvs. 1 frame –Shift drag CTI’en og sæt nyt in-point

44 Digital videoformidling Mikro editering Fjernelse af ’klik’ –Find ’klikket’ i viewerens waveform –Zoom helt ind –Sæt keyframes med ’option’-klik Sæt 3 keyframes beg, mid, slut Træk den midterste helt i bund Sæt flere keyframes om nødvendigt

45 Digital videoformidling Timeline split Slå 'clip linking' fra (shift + L) vælg lydsporets editpoint mens option holdes nede vælg roll edit værktøjet (R) træk lyden tilbage eller frem

46 Digital videoformidling Sæt volumen i timelinen Slå ‘rubberband’ til (ikon nederst I timelinen) med selection værktøjet træk volumen op eller ned Keyframes kan også bruges –option + klik (pen tool)

47 Digital videoformidling Fade in/out vælg et audio editpoint command + option + T –default audio transition (fade) Eller ’audio transitions’ - ’fade’ Eller keyframes (rubberbands til)

48 Digital videoformidling Filtre fra effecs tab i browser trækkes effekten over på klippet Eller vælg flere klip – effects menu –audio effects (EQ, etc.)


Download ppt "Digital videoformidling 1. april. Digital videoformidling Eksamen Senest den 29/4, kl. 15:00 afleveres en CD/DVD samt produktionsrapport i 3 eks. Disken."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google