Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DMI’s indsats i og udbytte af Ørstedprojektet Ørsted Satellitten Peter Stauning. Danmarks Meteorologiske Institut. Februar 2004. For DMI har.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DMI’s indsats i og udbytte af Ørstedprojektet Ørsted Satellitten Peter Stauning. Danmarks Meteorologiske Institut. Februar 2004. For DMI har."— Præsentationens transcript:

1 DMI’s indsats i og udbytte af Ørstedprojektet Ørsted Satellitten Peter Stauning. Danmarks Meteorologiske Institut. Februar 2004. pst@dmi.dk For DMI har Ørstedprojektet givet talrige videnskabelige landvindinger samt erfaringer og kompetence på adskillige væsentlige områder: Ørstedsatellitten som teknisk og organisatorisk bedrift Ørstedsatellitten er en betydelig teknisk bedrift - satellitten blev kåret af Ingeniørforeningen til en ærefuld 4. plads i konkurrencen om "Det 20. århundredes største danske tekniske bedrift" (efter Valdemar Paulsens radiosender, Storebælts­forbindelsen og den Transiranske jernbane) - og dens forskningsmæssige resultater er enestående. Men satellitprojektet kan også fremhæves som en organisatorisk bedrift. Det er på enestående vis lykkedes DMI at formidle et tæt samarbejde om et stort rumprojekt mellem universiteter og andre offentlige institutioner og et antal private virksomheder samt en række internationale organisationer og institutioner. Det nationale samarbejde har foruden Danmarks Meteorologiske Institut omfattet tre universiteter (Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet), foruden Dansk Rumforskningsinstitut, Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum, og otte industrivirksomheder (Terma A/S, CRI, Copenhagen Optical Company Aps, DCC International, Innovision, Per Udsen Co, Rescom og Ticra) og Danmarks Meteorologiske Institut. Det internationale samarbejde har omfattet de store rumforskningsorganisationer NASA, ESA, CNES og DLR samt mere end 40 universiteter og forskningsinstitutioner verden over. Ørsted er en jordobservationssatellit Ørstedsatellitten indgår i udforskningen og overvågning af miljø, ressourcer og andre forhold på vor planet. Foruden de mange forskningsmæssige aspekter ved projektet har satellittens observationer mange praktiske og samfundsrelevante anvendelser. Således skal de magnetiske målinger give forskerne data til forskellige teoretiske undersøgelser af indre og ydre kilder til Jordens magnetfelt, men den præcise kortlægning af magnetfeltet har talrige praktiske anvendelser i forbindelse med forskellige former for navigation og andre formål, som spænder fra kortlægning af havstrømme til udnyttelse af jordskorpens magnetiske forhold i geologiske undersøgelser af olie- og mineralforekomster. Ørstedprojektets største landvindinger kan sammenfattes i følgende punkter:  Ørsteds præcise magnetiske målinger har leveret basis for Internationale Geomagnetiske Referencefeltmodeller og bliver anvendt såvel til udvikling af geodynamo-modeller som til kortlægning af geomagnetiske anomalier i jordskorpen.  Ørstedsatellittens magnetiske målinger er anvendt ved kortlægning af strømsystemer i rummet og i studier af solvindens kobling med Jordens øvre atmosfære.  Ørsteds målinger af den energirige partikelstråling har givet ny viden om strålings­ problemer for computere på satellitter i Jordens strålingsbælter eller over Polarområdet under soludbrud.  Målinger med Ørsteds GPS-instrumentering har bidraget til udvikling af GPS- baserede atmosfære-sonderinger for meteorologiske anvendelser.  Med basis i Ørsteds målinger er over 200 tekniske og faglige publikationer og proceedings-artikler udgivet eller er under udgivelse i internationale tidsskrifter. DMI’s rolle i Ørstedprojektet omfatter bl.a. følgende opgaver:  Videnskabelig ledelse og koordination af Ørsted-projektet  Varetagelse af det Internationale samarbejde i Ørstedprojektet (OIST)  Drift af Ørsted Videnskabelige Datacenter  Drift af Ørsted datamodtagerstation  Undersøgelser af strømsystemer og energirig stråling i rummet (”Rumvejr”)  Anvendelse af GPS-baserede atmosfæresonderinger for meteorologiske formål. Tillykke med Ørsteds 5 år i Rummet !!! Geomagnetisme GPS sonderinger


Download ppt "DMI’s indsats i og udbytte af Ørstedprojektet Ørsted Satellitten Peter Stauning. Danmarks Meteorologiske Institut. Februar 2004. For DMI har."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google