Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra SkoleIntra/ElevIntra Karen Blixen i SkoleIntra.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra SkoleIntra/ElevIntra Karen Blixen i SkoleIntra."— Præsentationens transcript:

1 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra SkoleIntra/ElevIntra Karen Blixen i SkoleIntra

2 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Oplæg Teoretiske og i høj grad praktiske overvejelser og anvisninger på, hvorledes et forfatterskab læses med SkoleIntra Et undervisningsforløb i dansk i folkeskolens ældste klasser, forfatterskabslæsning.

3 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Mål Alle elever læser og tilegner sig viden om Karen Blixens forfatterskab. Alle elever arbejder digitalt i ElevIntra

4 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Målet er i øvrigt -at indføre eleverne i kanonforfatteren Karen Blixens forfatterskab på en anderledes, inspirerende og fagligt givende facon. De skal, ved afslutningen på undervisningsforløbet, have tilegnet sig viden om -forfatterskabslæsning, forfatterskabet, perioden /det moderne gennembrud og -have tilegnet sig IT-færdigheder, der gør dem i stand til at arbejde selvstændigt med en række elementer i ElevIntra.

5 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Karen Blixen - et forfatterportræt, om en magisk fortæller Farmen i Kenya „Jeg havde en farm i Afrika ved foden af bjerget Ngong“. Sådan indleder Karen Blixen romanen Den Afrikanske Farm. Farmen, ved foden af Ngong-bjergene, var en af de største farme i Kenya. Den lå kun 20 km fra Kenyas hovedstad Nairobi, i højlandet vest for byen. I almindelighed havde en farm 100-150 acres opdyrket jord, men „Karen Coffee“ havde 600 acres med kaffe og 200 med majs. Farmen havde i alt 6ooo acres. - En del var urskov og omtrent 1000 acres var mine squatteres land.…………….

6 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Til elever- ”Karen Blixen – et forfatterportræt, en magisk fortæller” I vil nu blive præsenteret for kanonforfatteren Karen Blixen, og hendes forfatterskab. Undervisningsforløbet, I nu skal gennemgå, tager udgangspunkt i bogen: Karen Blixen – et forfatterportræt, en magisk fortæller, Gullhøj 2006, Leif Andersen Undervisningsforløbet kobler dansk og IT, SkoleIntra, forfatterskab og periode/emnelæsning. I får en indføring i hvordan I kan arbejde i SkoleIntra, og hvordan dansk integreres i IT.

7 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Der arbejdes specifikt i ElevIntra, med – Samlemapper elev-, klasse- og præsentationsmapper Digital aflevering af skriftlige arbejder i samlemapper lærerens digitale respons procesorienteret skrivning og logbøger. Undervisningsforløbet har en mundtlig og en skriftlig dimension. Under overskriften: ”Væk med stilehæfterne” præsenteres eleverne for, hvorledes de skal aflevere digitalt, og hvorledes der gives digital respons.

8 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Undervisningens organisering Alle elever er oprettet i SkoleIntra Brugernavne og adgangskoder er udleveret, vi benytter alle UNI-login. Se dok. SkoleIntra og Blixen 1 og 2

9 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Eleverne præsenteres for, hvorledes de opretter private mapper I de ældste klasser kan de selv klare processen, men for de mindre elevers vedkommende, kan det være en vanskelig opgave. Her kan lærerne masseoprette mapper til alle. I 10. kl. opretter eleverne egne mapper for de fag eller fagområder, der er nødvendige.

10 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Samlemapper de kan /skal selv oprette samlemapper. Der oprettes private- gruppe- afleverings- og præsentationsmapper. Eksempel på mapper, samlemapper Afleveringsmapper Vælg en klasse/hold: KLASSE(R) AFLEVERINGSMAPPE 10A engelsk 10A Karen Blixen 10A Skriftlig aflevering - stil 10A Terminsprøve 10 plus 2007 10A Tysk 10A/10B Fysik/kemi for 10. A og B 10A/10B Matematik problemregning Se dok. SkoleIntra og Blixen 3

11 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Samlemapper benyttes i vid udstrækning for at få system i rodet, få placeret filer, billeder m.m. i mapper, der altid er tilgængelige for brugerne, både i skoletiden, men i høj grad også fra hjemmene. SkoleIntra giver her en rigtig god mulighed for at praktisere tid og stedfleksibel læring.

12 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Stefan opretter sine mapper Arbejder løbende i privatmappen, Karen Blixen Sender sin opgave til afleveringsmappen, Karen Blixen. Han kan se klassekammeraternes afleveringer, men kan kun læse sin egen. Se dok. SkoleIntra og Blixen side 2

13 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Afleveringsmapper Underviseren kan læse alle afleveringer. Underviseren læser, gemmer, giver digital respons og oploader igen. Det er en af de store styrker ved afleveringsmapper. Der er, set fra lærerside, samling på rapporterne der alle skal ligge i afleveringsmappen, og eleverne er ikke, som i fællesmapperne, i stand til at læse andre rapporter end deres egne. Se dok. SkoleIntra og Blixen 4

14 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Eleverne opretter logbøger i SkoleIntra Store eleverne opretter selv logbøger i SkoleIntra Eleverne skal løbende skrive logbog, altid anføre dato, emne og korte notater. Se dok. SkoleIntra og Blixen 5

15 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Logbog: Dansk Karen Blixen Beskrivelse: Forfatterskab dansk og Karen Blixen Afsnit: Karen Blixen Beskrivelse: Forfatterskab dansk og Karen Blixen Forklaring: Forfatterskab dansk og Karen Blixen Læs bogen, Karen Blixen - et forfatterportræt, en magisk fortæller Skriv i logbogen Skriv og placer udkast til opgaven i samlemapper

16 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra 3. december Jeg har i dag fået bogen Karen Blixen, og skal se at få læst i den. 5. december Jeg har læst de første 14 sider, er kommet til Afrika Stefan Buchardt Hansen 10A den 06-12-2007 09:41:41: Hej Stefan Så vidt så godt. Jeg synes, at du, allerede nu mens du læser bogen, skal lave en tidslinje og skrive emner på, vigtige begivenheder m.m. Logbog Stefan Buchardt Hansen Elevbesvarelse Lærerkommentar

17 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Det indledende arbejde med organiseringen er nu tilendebragt!! Mapper er oprettet Logbøger er oprettet Eleverne begynder nu på det danskfaglige. De læser bogen Beslutter efter samråd med underviseren, hvilket fokus de skal have, ud over de opgaveelementer de skal løse.

18 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Hovedtræk gennemgås, biografi, bibliografi, tekster, med fokus på hendes ophold i Afrika. Karen Blixen er en vanskelig forfatter at læse for mange elever, men vinklet omkring hendes eventyrlige liv i Afrika og relaterede tekster, og ved benyttelse af det digitale - arbejder eleverne sig ind på forfatterskabet

19 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Eleverne tilegner sig grundlæggende viden om forfatterskabet ved at læse bogen. Opgaven for eleverne består i at læse teksterne, tage notater og efterfølgende mundtlig og skr. at bearbejde den. Skr. dimension foregår i SkoleIntra.

20 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Digital respons på skriftlige opgaver Eleverne afleverer alle dokumenter, alle deres rapporter i afleveringsmapper. Jeg synes, at afleveringsmapper er et rigtig godt værktøj. Jeg åbner opgaverne i mappen, gemmer på eget medie, harddisk, server eller USB. Jeg retter, med farvet skrift, indsætter kommentarer i kommentarfelter, gemmer og sender retur til eleven. Jeg udskriver ikke rapporten. Det kan være en øvelse for underviseren at rette digitalt, jeg er meget tilfreds specielt, hvis opgaverne ikke er for lange. Se dok. SkoleIntra og Blixen 6

21 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Bogen er et vigtigt element, men.. Jeg forsøger meget at opfordre eleverne til/kræve, at de søger på nettet. De skal finde oplysninger andre steder, end i bogen - http://www.isak-dinesen.dk/dansk/galleri1.html http://bibliografi.dk/ http://www.langkaer.dk/aaj/bibl/KarenBlixen.doc http://www.dlb.dansklf.dk/ Videoklip, /skole Lyd Film Artikler m.m.

22 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Gevinsten for underviserne og elever er umiddelbar Vi kan altid finde elevernes logbøger samlemapper og afleveringsmapper. Eleverne ”mister” ikke deres tekster, de ”glemmer” dem ikke. Kommentering og forberedelse kan foregå løbende, eleverne får hurtigere og oftere respons, ikke de lange udredninger, men kortere, nærværende råd og vejledninger. Muligheden for procesorienteret skrivning med kommentarer er åbenlys.

23 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Gennemgangen af forfatterskabet, og i det hele taget den mundtlige dimension foregår for en stor del løbende med eleverne, enkeltvis eller i grupper. Undervisningen differentieres i et helt anderledes omfang, og bliver meget tid og stedfleksibel. Eleverne arbejder engageret i deres eget tempo, får hurtig respons og tilegner sig den fornødne viden. Inddragelsen af IT og SkoleIntra kan ændre undervisningen radikalt.

24 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Konklusion Målet – alle elever læser og tilegner sig viden om Karen Blixens forfatterskab alle elever arbejder digitalt i ElevIntra er absolut inden for rækkevidde __________________________ Målet for dette forløb er nået

25 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Eleverne har tilegnet sig den ønskede viden om forfatterskabet Karen Blixen integreret i og gennem SkoleIntra. De har tilegnet sig IT-kompetencerne og færdigheder indeholdt i benyttelse af SkoleIntra, digital respons, oprettelse af samlemapper og logbøger og afleveringer i mapper. De har i høj grad synliggjort deres arbejde og arbejdsproces for underviseren. Denne skriftlige arbejdsform kan umiddelbart kobles på en mundtlig fremlæggelse, således at den dimension også styrkes.

26 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Læring foregår alle mulige steder, hele tiden, ikke afgrænset i tid og sted til klasseværelset.

27 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Jeg er som underviser godt tilfreds. Eleverne er det også. Så…., prøv selv Slip eleverne løs!

28 Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra Spørgsmål, kommentarer m.m. ” du kan klare alle former for lidelser, hvis du transformerer dem til en historie” Citat, Karen Blixen


Download ppt "Leif Andersen, MEd SkoleIntra-træf 2008, Dansk i overbygningen med SkoleIntra SkoleIntra/ElevIntra Karen Blixen i SkoleIntra."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google