Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er LEADER metoden? Præsentation Sammenhæng til landdistriktsprogrammet Principper: 1.Territorielt program 2.Lokal udviklingsplan 3.LAG (Lokal AktionsGruppe)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er LEADER metoden? Præsentation Sammenhæng til landdistriktsprogrammet Principper: 1.Territorielt program 2.Lokal udviklingsplan 3.LAG (Lokal AktionsGruppe)"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er LEADER metoden? Præsentation Sammenhæng til landdistriktsprogrammet Principper: 1.Territorielt program 2.Lokal udviklingsplan 3.LAG (Lokal AktionsGruppe) 4.Bottom-up princip 5.Nyskabende / Innovativ strategi 6.Decentral forvaltning Afslutning / Spørgsmål

2 Præsentation PD er leder af LEADER+ programmet på lokalt niveau under LAG Nordvestjysk Udviklingsnet, perioden 2001- 2006 Sekretariatet er placeret i Ringkøbing Amt, Den Regionale Udviklingsenhed www.leadernordvest.dk Har tidligere arbejdet med Mål 5b, artikel 33, Mål 2 og regional landdistriktspolitik i Ringkøbing Amt (Nær fremtid: Ringkøbing-Skjern Kommune, chef for erhverv og ekstern udvikling)

3 Sammenhæng til landdistriktsprogrammet LEADER bliver i fremtiden en selvstændig tværgående søjle 4 i landdistriktsprogrammet 2007-13 Minimum 5% af programmet allokeres til LEADER søjlen i form af lokale udviklingsplaner Støttesatsen er 55%. Lidt højere end øvrige støttesatser De projekttyper som LEADER støtter skal ligge inden for de principielle muligheder i søjlerne 1, 2 og 3

4 Principper: 1. Territorielt program Tidligere var særlige områder/kommuner udpeget Efter 2006: alle landdistrikter i Danmark (det forventes at være alle kommuner minus hovedstaden) På lokalt niveau forventes LEADER at dække én eller flere kommuner Den præcise territoriale afgrænsning besluttes lokalt Landdistriktsprogrammets søjle 1, 2 og 3 kan uafhængigt af LEADER støtte andre projekter i et område

5 2. Lokal udviklingsplan Det særlige ved LEADER er, at aktører i området går sammen og udarbejder en sammenhængende udviklingsplan med en selvvalgt strategi Udviklingsplanens strategi konkretiseres formentlig i nogle tematiske indsatsområder Planen støttes med en rammebevilling fra EU. Medfinansiering (45%) vil typisk skulle findes i offentlige kasser: Kommune, Region, Statslige puljer, Promilleafgiftsfondene etc.

6 3. LAG (Lokal AktionsGruppe) LAG’en er et lokalt partnerskab der står på tre ben, idet deltagerne repræsenterer: –offentlige myndigheder –forskellige grene af erhvervslivet (f.eks. landbruget) –civilsamfundet (foreninger)

7 3. … LAG LAG’ens rolle –Udarbejde den lokale udviklingsplan / strategi –Gennemføre den lokale udviklingsplan som en slags pro-aktiv bestyrelse –(ansætte en daglig leder)

8 4. Bottom-up princip Idéer og projekter skal bygge på lokalt engagement og aktivering nedefra – dvs. at det er lokale græsrødder, almindelige mennesker, virksomhedejere, landmænd, lokale institutioner etc. der skal involveres i de aktiviteter, der udvikles efter LEADER princippet Et eksempel er Små Fødevareproducenters Netværk i Vestjylland, som blev startet op af LAG Nordvestjysk Udviklingsnet – dels projektgruppen bag netværket, dels den løbende udvikling af aktiviteter i netværket (se www.leadernordvest.dk) www.leadernordvest.dk

9 5. Nyskabende / innovativ strategi Den strategi der skal gennemføres i udviklingsplanen skal være innovativ for området Dvs. reelt være gennemsyret af nytænkning og nye måder at udvikle tingene på Eksempelvis kan man i udviklingsplanen vælge at fokusere på tværs af sektorer – det vil ofte fremme en innovativ måde at tænke på I LAG Nordvestjysk Udviklingsnet har vi valgt at nedsætte nogle projektgrupper, hvor folk der ikke normalt arbejder og taler sammen får mulighed for sammen at udvikle projekter og aktiviteter

10 6. Decentral forvaltning LAG’en har kompetencen til at gennemføre sin udviklingsplan med den EU-ramme, den har fået tildelt LAG’en vil typisk BÅDE selv sætte projekter og projektgrupper i gang, OG støtte projekter som andre tager initiativ til, men som ligger inden for udviklingsstrategien Direktoratet for FødevareErhverv udøver legalitetskontrol, og bevilger støtte til de projekter, som LAG’en ønsker at støtte

11 Afslutning / Spørgsmål Læs mere på www.leaderplus.dk, www.cful.dk, www.dffe.dk, www.leadernordvest.dkwww.leaderplus.dk www.cful.dkwww.dffe.dk www.leadernordvest.dk Kursus i LEADER metoden starter i foråret Spørgsmål.? Tak for ordet…


Download ppt "Hvad er LEADER metoden? Præsentation Sammenhæng til landdistriktsprogrammet Principper: 1.Territorielt program 2.Lokal udviklingsplan 3.LAG (Lokal AktionsGruppe)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google