Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konceptudvikling til enhanced og interaktivt tv ”Television will never be a serious competitor for Radio because people must sit and keep their eyes glued.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konceptudvikling til enhanced og interaktivt tv ”Television will never be a serious competitor for Radio because people must sit and keep their eyes glued."— Præsentationens transcript:

1 Konceptudvikling til enhanced og interaktivt tv ”Television will never be a serious competitor for Radio because people must sit and keep their eyes glued on a screen...” New York Times, 1939

2 Fra idé til dummy - arbejdsmetoder Konceptudvikling Introduktion til udviklingsværktøjer Introduktion til testmetoder

3 Dagens program Kort introduktion til BetaLab Introduktion til BetaLabs strategi og arbejdsprocesser Hvordan griber man konceptudvikling til eTV/iTV an? Bud på et hensigtsmæssigt procesforløb Introduktion til forskellige arbejdsredskaber Oplæg til hjemmearbejde i efterårsferien ;-)

4 Kort om BetaLab DRs digitale eksperimentarium Tre årigt projekt 4 faste medarbejdere + freelancere og projektansatte Målsætning: udvikling af interaktive programformater –Demoudvikling –Brugertest –Vidensopsamling

5 BetaLab - et kort tilbageblik Experiments and research Exploring the posibilities: iTV/eTV Web Streaming/ Broadband Mobility Projects/demos Future focus: iTV eTV Killes kitchen When was it? VOXPOP It’s easy! How do you think it’s going? Internet multimedia EPG WAP & Radio/TV SMS /TTV Interactive radio fiction The animation workshop The producer workshop Your story

6 Kort præsentation af eTV/iTV-demoer En kort introduktion af et par af de koncepter/demoer vi har arbejdet på –Kildes køkken –Hvornår var det nu det var? –Det Leth –VOXPOP

7 iTV - ’Killes Køkken’ Testing a simulation model. Clarify how many parallel experiences the viewers can grasp. Clarify whether the viewers wish to influence a programme regularly. Clarify whether the viewers want to use the extra in-formation, when it is available after the programme.

8 iTV - Hvornår var det nu det var? Existing Quizformat –Historic videoclips –Gues the year Applications: –Single and multiplayer quiz - including remote participant –The iTV-quiz winner gets on the show

9 iTV - Det’ Leth! Existing ’How to do it youself’-format –Presenting tips and tricks iTV-applications –Lexicon with tips and tricks –Quiz –Send an e-mail to anchor –Subscribe to mailing or SMS- notification about programme

10 iTV - VOXPOP Existing music video format: –Presenting top 10 videos –Interviews with popstars iTV-applications –Vote for your favourite music video –Comment on the videos –Music quiz –Contact VOXPOP

11 BetaLabs - strategi BetaLabs nuværende strategi –At udvikle fundamentet for implementering af eTV/iTV på en række programformater i DR –Demoproduktion og test Udvikling og test af demoer på generelle eTV/iTV-applikationer der kan anvendes på flere forskellige programformater –Vidensopsamling Vidensopsamling omkring forskellige analoge programmers egnethed som eTV/iTV-koncepter Vidensopsamling omkring koncepter og applikationers interaktionsdesign

12 BetaLab - udviklingsproces Early concept Text & graphics Visual Pitch (Interactive) Powerpoint Interactive Demo Director/Flash Implementation: Html, Java, Open TV, Media Highway ect. Udviklings forløb Pris Internal pitch basic concept External pitch concept, visuals Individual and focusgroup tests: concept, interaction, feedback ect.

13 Konceptudvikling - fra idé til dummy Udvikling & testAnalytisk & konceptuel fase Test/evaluering Fastlægelse af målsætning med test Rekruttering af respondenter Udarbejdelse af test/ interview guider Test af brugertest set-up Brugertest Afrapportering af test Evaluering af koncept og applikationer Vidensopsamling Demoudvikling Visualisering af interaktionsdesign Udvikling af visuel demo v. 1.0 Intern pitch af demo Udvikling af interaktiv demo 2.0 Intern pitch af demo Justering af interaktionsdesign Produktion af indhold til applikationer Intern pitch Justering af demo til brugertest v. 3.0 Konceptudvikling Konceptuel kvalificering af idéer Beskrivelse af kernekoncept Beskrivelse af applikationer Evt. Best practice Study Målgruppeunder- søgelser Medieforskning fra lineære programmer Teknologisk kvalificering Pitch af koncept og applikations idéer Idé & Analyse Idé Fremlæggelse af idé og mål Udvælgelse af analogt program Analyse af analogt program Fremlæggelse af analyse Brainstorm

14 Redskaber til demoudvikling Visualisering –Blyant og papir –Photoshop/andet grafikprogram PowerPoint –PC/Mac –Photoshop/andet grafikprogram –Evt. TV-apparat, VGA-konverter, digital videomixer, VHS-afspiller Director –PC/Mac –Photoshop/andet grafikprogram –Fjernbetjening til Mac/PC –Final Cut Pro/Samt videkomprimeringssoftware

15 Redskaber til demoudvikling Visualisering –Blyant og papir –Photoshop/andet grafikprogram

16 Redskaber til demoudvikling Hvordan kan man bruge PowerPoint? –Kort gennemgang af programmet og muligheder

17 Demoudvikling i PowerPoint Styrker: –Hurtigt, nemt og billigt –Godt til at teste interaktionsdesignet i de enkelte applikationer –Godt til at teste indholdet i de enkelte applikationer –Kan give indledende pejling på om programmets egner sig som eTV/iTV-koncept Svagheder: –Egner sig ikke til at teste annoncering af interaktive features –Egner sig ikke til at teste applikationer, hvor timingen i forhold til programforløbet er afgørende

18 Demoudvikling i Director Director

19 Demoudvikling i Director Styrker: –Giver næsten perfekt mulighed for at simulere iTV-applikation –Godt til tidsbaserede applikationer –Gør det muligt at betjene med fjernbetjening –Godt til at teste interaktionsdesignet i de enkelte applikationer –Kan via brugertest give en meget klar pejling på om applikationer og konceptet holder Svagheder: –Meget tidskrævende

20 Demoudvikling - workshop Gruppearbejde: Prøv at visualisere det koncept i har arbejdet med –Hvilke typer applikationer har I tænkt jer? –Hvordan er interaktionsdesignet? –Hvordan skal folk kunne aktivere de interaktive applikationer? Udvikling af PowerPoint demo –Hvis vi har computere nok kan vi forsøge at udvikle en hurtig PowerPoint demo på et par af koncepterne

21 Holdøvelse Jeg har snakket længe nok - nu er det jeres tur! Holdøvelse omkring konceptudvikling Det er et eksperiment… lad os se om det kan lade sig gøre...

22 Holdøvelse - fase 1 Idé/koncept Holdøvelse: Del jer op i grupper med max. 4 personer i hver I har nu ca. 20 min. til at komme op med et bud på en idé til et eTV/iTV koncept - Tag udgangspunkt i et eksisterende tv-program - Analyser kort programmets målgruppe, stil, stemning og forløb som i husker det - Beskriv kort idéerne til interaktive ellementer - Forbered en 5 min. pitch af idéen/konceptet for resten af holdet

23 Mulige udsendelser OnsideTV3søndag kl. 19 KlassefestenTV2[fredag kl. 20 - ikke i sendning] Venner for LivetTV2fredag kl. 20 Viden omDR2tirsdag kl. 20 genuds. DR 1kl. ? 19-direkteDR1man - tors kl. 19 TemalørdagDR2lørdag kl. 19? Peter udsender demografiske data for disse udsendelser senest torsdag aften

24 Holdøvelse - fase 2 Pitch af idé/koncept Holdøvelse: Hver gruppe pitcher deres koncept for holdet - Præsenter kort programmet - Gør kort rede for målgruppe, stil, stemning og forløb i programmet - Præsenter idéer til interaktive elementer - Idéer noteres af på tavlen/papir

25 Holdøvelse - fase 3 Udvælgelse Holdøvelse: Fælles udvælgelse af ét af de fremlagte koncepter Kriterier: - Hvad lyder umiddelbart oplagt? - Hvad kan i se for jer? - Hvad tænder i personligt på? - Evt. afstemning

26 Holdøvelse - fase 4 Brainstorm Holdøvelse: Fælles brainstorm på interaktive muligheder/umuligheder i forhold til det valgte koncept - Ingen negative kommentarer eller forbehold - Alle melder ind så snart de har en idé - Idéer noteres løbende på tavlen

27 Holdøvelse - fase 5 Kvalificering af idéer Gruppeøvelse: Gruppen bag det udvalgte koncept sætter sig sammen og strukturerer idéerne fra brainstormen - Er der fremkommet nye idéer? - Kan nogle af idéerne kombineres og generere nye? - Hvilke idéer er stærkest i forhold til programmet? - Endelig prioritering af 3-5 interaktive elementer Vi andre holder pause ca. 20 min.

28 Holdøvelse - fase 6 Pitch af koncept & interaktive elementer Holdøvelse: Gruppen fremlægger de udvalgte idéer til interaktive elementer - Redegørelse for udvælgelsen i forhold til programmet - Hvad er kernen i det interaktive koncept? - Der diskuteres, kommenteres, justeres og sorteres - Gruppen er nu ved at være klar til at udforme en egentlig beskrivelse af de interaktive elementer og det samlede koncept

29 Holdøvelse - fase 7 Evaluering Holdøvelse: Hvad er det foreløbige indtryk? - Er det et interessant koncept? - Skal de have lov at arbejde videre - eller skal de tilbage til start?

30 To be continued... Oplæg til næste gang Første session: –Vi forsætter næste gang med gennemgå styrker og svagheder ved forskellige demoudviklingsværktøjer: PowerPoint & Director –De forskellige grupper melder tilbage omkring hvordan det går med konceptudviklingen Anden session –Introduktion til forskellige testmetoder, test set-up, testguider, interviewteknik mm. Opsamling på forløb… –Evt. aftale omkring besøg på BetaLab...

31 Kontaktinfo Sofus Midtgaard BetaLab, DR somi@dr.dk


Download ppt "Konceptudvikling til enhanced og interaktivt tv ”Television will never be a serious competitor for Radio because people must sit and keep their eyes glued."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google