Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Globalisering, side 18-27.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Globalisering, side 18-27."— Præsentationens transcript:

1 Globalisering, side 18-27

2 Pres på virksomhederne
Globaliseringspres: Èt stort marked med hård konkurrence Tidligere højere indtrængningsbarrierer omkring de enkelte nationer, men nu frihandelsområder (EU) og internationale aftaler om frihandel. Mere gennemsigtige priser pga. f.eks. Internettet

3 Pres på virksomhederne
Fri bevægelighed af produktion, kapital, arbejdskraft (giver større muligheder på input-siden, men sværere at afsætte Produktion og værdikæde et samarbejdende netværk opdelt på mange enheder.

4 Pres på virksomhederne
Teknologipres: Nye teknologier stiller krav til omstillingsevne, Nye måder at organisere sig på. Mere adgang til viden

5 Pres på virksomhederne
Kompetencepres: Menneskelige faktor (kreativitet, indlevelse, storytelling mv.) afgørende for konkurrenceevnen. Mange leverandører og stor konkurrence især på andre områder, men også her. Større udveksling af viden (internettet, udveksling af forskere og studerende) Man kan ikke beskytte sig bag titler, kompetence i forhold til den konkrete opgave vigtigere for netværket

6 Pres på virksomhederne
Værdipræget pres: Krav om at virksomheden lever op til etiske, miljømæssige og sociale værdier Nyheder om enkeltsager spredes hurtigere Profit og effektivitetspres: Større konkurrence om aktionærernes opmærksomhed og investering, større konkurrence fra konkurrenter. Ovenstående giver pres på ledelsens evne til at håndtere udfordringerne.

7 Vidensøkonomi Stadigt større mængder viden kan håndteres hurtigere. Væsentligt med nogle, der kan bevare overblikket og udnytte ny viden, håndtere nye måder at organisere arbejdet på og kombinere og skabe ny viden. Kompetencer (evne til at anvende kvalifikationer i praksis)

8 Kompetencer i vidensøkonomien
Læringskompetence (kunne tilegne sig og få overblik over viden) Forandringskompetence (kunne håndtere ændrede krav og vilkår) Relationskompetence (kunne skabe gode relationer, mere netværksorganisationer) Meningskompetence (kunne skabe samling, identitet omkring et projekt) Større forskel mellem de, der har de efterspurgte kompetencer og de, der ikke har dem (polarisering)

9 Begrænset konkurrence Standardvarer Ubegrænsede ressourcer
Generelle forandringstendenser fra traditionel økonomi til vidensøkonomi, jf. figur side 22 Traditionel økonomi Vidensøkonomi Markedsændringer Begrænset konkurrence Standardvarer Ubegrænsede ressourcer Global konkurrence Kundetilpassede goder og ydelser Begrænsede ressourcer Deregulering

10 Interne virksomhedsændringer
Generelle forandringstendenser fra traditionel økonomi til vidensøkonomi, jf. figur side 22 Traditionel økonomi Vidensøkonomi Interne virksomhedsændringer Masseproduktion Hierarki Store organisationer Dækker flere områder Homogen arbejdsstyrke Produktion i mindre serier Teams og færre ledere Fleksible, lærende organsationer Outsourcing og fokus på kerneområder Heterogen arbejdsstyrke

11 Ændrede kvalifikationskrav
Generelle forandringstendenser fra traditionel økonomi til vidensøkonomi, jf. figur side 22 Traditionel økonomi Vidensøkonomi Ændrede kvalifikationskrav Manuelt arbejde Jobsikkerhed gennem anciennitet Specifikke jobfærdigheder Karriere i en virksomhed Uddannelse afsluttes Vidensarbejde Jobsikkerhed gennem kvalifikationer Bredere kvalifikationer Karriere i flere virksomheder Livslang læring

12 Globalisering – et globalt marked
Årsager til globalisering: Omkostninger til kommunikation lavere IT-mulighederne forbedret væsentligt Transport mere effektiv (containere, havnekapacitet, skibskapacitet) Handelsbarrierer som told reduceret Frihandelsområder, EU m.fl., Kapitalens fri bevægelighed Murens fald (Østeuropa) Kinas åbning BRIK-landes vækst

13 Faser i udviklingen af globaliseringen
Primært orienteret mod hjemmemarked Hjemmemarked base, men stigende eksport Virksomheden tænker globalt og placerer frit funktioner, hvor det bedst betaler sig

14 Hvornår outsourcing? Hvis billigere,
ikke kerne-kompetence for virksomheden, ikke truer forsyningssikkerheden og ikke skaber afhængighedsforhold kan brug af underleverandør (outsourcing) være en fordel


Download ppt "Globalisering, side 18-27."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google