Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Seminar om Planteværn 2002

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Seminar om Planteværn 2002"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Seminar om Planteværn 2002
Landskontoret for Planteavl

2 Introduktion og aktuelt nyt
ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Landskontoret for Planteavl

3 Pesticidforbruget Miljøstyrelsens statistik for salg og behandlingshyppighed (BH) Database vedr. beregninger af behandlingsindeks (BI) på Landbrugets Rådgivningscenter viser: Fordeling mellem afgrøder Betydning af øget rådgivningsindsats Landskontoret for Planteavl

4 Pesticidsalg, tons aktivt stof
? Landskontoret for Planteavl

5 Behandlingshyppighed (BH)
? Landskontoret for Planteavl

6 Behandlingshypp Landskontoret for Planteavl

7 Behandlingshypp Landskontoret for Planteavl

8 Behandlingsindeks 1186 bedrifter – 9% reduktion 2000-01
Landskontoret for Planteavl

9 Behandlingsindeks 1186 bedrifter
Landskontoret for Planteavl

10 Pesticidhandlingsplan II
Seriøs indsats – betydelig effekt BI ligger både i 2000 og 2001 under målet Smertetærskel nået flere steder Økonomisk bæredygtighed – så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt Fastholdelse af nuværende niveau hos de ”bedste” Evaluering i første halvdel af 2003 – herefter vil evt. nye mål blive fastlagt Landskontoret for Planteavl

11 Pesticidafgift Omlægning fra værdiafgift til BH-baseret afgift?
Af lovgivnings- og praktiske årsager ikke muligt Forslag om øget afgift på insektmidler og vækstreguleringsmidler Problemer i relation til gartnerierhvervet Er formodentlig omfattet af skattestoppet – og dermed taget af bordet Dvs. samme afgiftsatser i 2002 Landskontoret for Planteavl

12 EU-revurdering af pesticider
Revurdering af 834 aktivstoffer planlagt afsluttet i 2003 Status 2002: 28 godk. Opstramning af revurdering Godkendelse af gamle aktivstoffer bortfalder juli 2003 Rammer ikke Danmark! Landskontoret for Planteavl

13 Dansk godkendelse Godkendelser løber normalt i 10 år
Fornyet revurdering af mange aktivstoffer Evt. justeringer af: anvendelsesområde forbehold sprøjtefrist Restlagre af fortsat godkendte midler må anvendes! Landskontoret for Planteavl

14 Aktivstoffer under revurdering
Resterende fra 2000 Bl.a. MCPA, clopyralid (Matrigon), tribenuron-methyl (Express), dicamba (Synergy), terbuthylazin (Laddok TE, Lido SC) Aktivstoffer fra 2001 Bl.a. pendimethalin (Stomp), phenmedipham (Betanal m.fl.), ethofumesat (Nortron m.fl.) Landskontoret for Planteavl

15 Målrettede undersøgelser ved mistanke
Kemikaliekontrollen Målrettede undersøgelser ved mistanke Kilde: Kemikaliekontrollen Landskontoret for Planteavl

16 Middeldatabasen Oversigt over bekæmpelsesmidler
Samarbejde mellem DJF og LR Adgang via LandbrugsInfo eller PlanteInfo Alle relevante oplysninger om midler, som afprøves og/eller anvendes i Danmark Se indlæg “Middeldatabasen og planteværn på Internet” Landskontoret for Planteavl

17 Seminarer om Planteværn 2002
Aalborg Sunds Kolding Slagelse Landskontoret for Planteavl

18 Aalborg – selvstudium Goldfodsyge - hvor skal der bejdses? (Camilla Møller, Monsanto/KVL) Fusarium og toksiner i korn (Ghita C. Nielsen) Planteværn i frøgræs – vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind (Chr. Haldrup) Miljøtjek af pesticidhåndtering – erfaringer fra praksis (Lars-Ejler Hansen, Vestjysk Lbf.) Landskontoret for Planteavl

19 Aalborg… Færre pesticider i Danmark (Anne Marie Zinck, Landboforeningerne) Middeldatabasen og planteværn på internet (Jens Erik Jensen) Landskontoret for Planteavl

20 Seminar om Planteværn 2002 Aalborg
9:00 Introduktion og aktuelt nyt (Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen) 9:15 Svampe og skadedyr – strategier i 2002 (Ghita Cordsen Nielsen) 9:45 Diskussion, herunder konsulenternes erfaringer 10:00 Vekselvirkning mellem svampe, kvælstof og dyrkningsteknik (Lise Nistrup Jørgensen, DJF) 10:45 Hvedebladplet – biologi og bekæmpelse (Charlotte Hansen & Karen Frænde Jensen, DJF) Landskontoret for Planteavl

21 Seminar om Planteværn 2002 Aalborg
11:10 Skadetærskel for bladrandbiller i ærter (Lars Monrad Hansen, DJF) 11:35 Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel. Er det muligt? (Lars Bødker & Bent Nielsen, DJF) 12:00 Frokost 13:00 Ukrudtsbekæmpelse – strategier i 2002 (Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen) 13:30 Diskussion, herunder konsulenternes erfaringer Landskontoret for Planteavl

22 Seminar om Planteværn 2002 Aalborg
13:45 Græsukrudt – spredningsbiologi og populationsdynamik (Torben Heisel & Per Kudsk, DJF) 14:45 Agertidsler – biologi og bekæmpelse (Rikke Klith Jensen, DJF) 15:10 Pesticidrester i afgrøder (Jens Hinge Andersen, Fødevaredirektoratet) 15:35 Afdrift og randzoner/anvendelse af injektordysen (Peter Kryger Jensen, DJF) 16:00 Afslutning Landskontoret for Planteavl

23 Seminar om Planteværn 2003 Aalborg
Tirsdag den 28. Januar 2003 Landskontoret for Planteavl

24 Sunds – selvstudium Goldfodsyge - hvor skal der bejdses? (Camilla Møller, Monsanto/KVL) Fusarium og toksiner i korn (Ghita C. Nielsen) Planteværn i frøgræs – vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind (Chr. Haldrup) Pesticidrester i afgrøder (Jens Hinge Andersen, Fødevaredirektoratet) Landskontoret for Planteavl

25 Sunds… Afdrift og randzoner – anvendelse af injektordysen (Peter Kryger Jensen, DJF) Færre pesticider i Danmark (Anne Marie Zinck, Landboforeningerne) Landskontoret for Planteavl

26 Seminar om Planteværn 2000 Sunds
9:00 Introduktion og aktuelt nyt (Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen) 9:15 Svampe og skadedyr – strategier i 2002 (Ghita Cordsen Nielsen) 9:45 Diskussion, herunder konsulenternes erfaringer 10:00 Vekselvirkning mellem svampe, kvælstof og dyrkningsteknik (Lise Nistrup Jørgensen, DJF) 10:45 Hvedebladplet – biologi og bekæmpelse (Charlotte Hansen & Karen Frænde Jensen, DJF) Landskontoret for Planteavl

27 Seminar om Planteværn 2000 Sunds
11:10 Skadetærskel for bladrandbiller i ærter (Lars Monrad Hansen, DJF) 11:35 Kartoffelskimmel (Lars Bødker & Bent Nielsen, DJF) 12:00 Frokost 13:00 Ukrudtsbekæmpelse – strategier i 2002 (Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen) 13:30 Diskussion, herunder konsulenternes erfaringer 13:45 Græsukrudt – spredningsbiologi og populationsdynamik (Per Kudsk & Torben Heisel, DJF) Landskontoret for Planteavl

28 Seminar om Planteværn 2000 Sunds
14:45 Agertidsler – biologi og bekæmpelse (Rikke Klith Jensen, DJF) 15:10 Miljøtjek af pesticidhåndtering – erfaringer fra praksis (Lars-Ejler Hansen, Vestjysk Landboforening) 15:35 Middeldatabasen og Planteværn på Internet (Jens Erik Jensen) 16:00 Afslutning Landskontoret for Planteavl

29 Seminar om Planteværn 2003 Sunds
Januar 2003 Landskontoret for Planteavl

30 Slagelse – selvstudium
Skadetærskel for bladrandbiller i ærter (Lars Monrad Hansen, DJF) Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel. Er det muligt? (Lars Bødker & Bent J. Nielsen, DJF) Pesticidrester i afgrøder (Jens Hinge Andersen, Fødevaredirektoratet) Miljøtjek af pesticidhåndtering – erfaringer fra praksis (Lars-Ejler Hansen, Vestjysk Lbf.) Landskontoret for Planteavl

31 Slagelse… Færre pesticider i Danmark (Anne Marie Zinck, Landboforeningerne) Middeldatabasen og planteværn på internet (Jens Erik Jensen) Landskontoret for Planteavl

32 Seminar om Planteværn 2002 Slagelse
9:00 Introduktion og aktuelt nyt (Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen) 9:15 Svampe og skadedyr – strategier i 2002 (Ghita Cordsen Nielsen) 9:45 Diskussion, herunder konsulenternes erfaringer 10:00 Vekselvirkning mellem svampe, kvælstof og dyrkningsteknik (Lise Nistrup Jørgensen, DJF) 10:45 Hvedebladplet – biologi og bekæmpelse (Charlotte Hansen & Karen Frænde Jensen, DJF) Landskontoret for Planteavl

33 Seminar om Planteværn 2002 Slagelse
11:10 Goldfodsyge – hvor skal der bejdses? (Camilla Møller, KVL/Monsanto) 11:35 Fusarium og toksiner i korn (Ghita Cordsen Nielsen) 12:00 Frokost 13:00 Ukrudtsbekæmpelse – strategier i 2002 (Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen) 13:30 Diskussion, herunder konsulenternes erfaringer 13:45 Græsukrudt – spredningsbiologi og populationsdynamik (Torben Heisel & Per Kudsk, DJF) Landskontoret for Planteavl

34 Seminar om Planteværn 2002 Slagelse
14:45 Agertidsler – biologi og bekæmpelse (Rikke Klith Jensen, DJF) 15:10 Planteværn i frøgræs – vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind (Christian Haldrup) 15:35 Afdrift og randzoner/anvendelse af injektordysen (Peter Kryger Jensen, DJF) 16:00 Afslutning Landskontoret for Planteavl

35 Seminar om Planteværn 2003 Slagelse
Torsdag den 30. Januar 2003 Landskontoret for Planteavl

36 Kolding – selvstudium Skadetærskel for bladrandbiller i ærter (Lars Monrad Hansen, DJF) Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffel-skimmel. Er det muligt? (Lars Bødker & Bent J. Nielsen, DJF) Pesticidrester i afgrøder (Jens Hinge Andersen, Fødevaredirektoratet) Miljøtjek af pesticidhåndtering – erfaringer fra praksis (Lars-Ejler Hansen, Vestjysk Lbf.) Landskontoret for Planteavl

37 Kolding… Afdrift og randzoner - anvendelse af injektordysen (Peter Kryger Jensen, DJF) Middeldatabasen og planteværn på internet (Jens Erik Jensen) Landskontoret for Planteavl

38 Seminar om Planteværn 2002 Kolding
9:00 Introduktion og aktuelt nyt (Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen) 9:15 Svampe og skadedyr – strategier i 2002 (Ghita Cordsen Nielsen) 9:45 Diskussion, herunder konsulenternes erfaringer 10:00 Vekselvirkning mellem svampe, kvælstof og dyrkningsteknik (Lise Nistrup Jørgensen, DJF) 10:45 Hvedebladplet – biologi og bekæmpelse (Charlotte Hansen & Karen Frænde Jensen, DJF) Landskontoret for Planteavl

39 Seminar om Planteværn 2002 Kolding
11:10 Goldfodsyge – hvor skal der bejdses? (Camilla Møller, KVL/Monsanto) 11:35 Fusarium og toksiner i korn (Ghita Cordsen Nielsen) 12:00 Frokost 13:00 Ukrudtsbekæmpelse – strategier i 2002 (Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen) 13:30 Diskussion, herunder konsulenternes erfaringer 13:45 Græsukrudt – spredningsbiologi og populationsdynamik (Per Kudsk & Torben Heisel, DJF) Landskontoret for Planteavl

40 Seminar om Planteværn 2002 Kolding
14:45 Agertidsler – biologi og bekæmpelse (Rikke Klith Jensen, DJF) 15:10 Planteværn i frøgræs – vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m. (Christian Haldrup) 15:35 Færre pesticider i Danmark (Anne Marie Zinck, Landboforeningerne) 16:00 Afslutning Landskontoret for Planteavl

41 Seminar om Planteværn 2003 Kolding
Mandag den 28. Januar 2003 Landskontoret for Planteavl


Download ppt "Velkommen til Seminar om Planteværn 2002"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google