Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan påvirker forsuring kvælstofvirkningen i marken? Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan påvirker forsuring kvælstofvirkningen i marken? Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan påvirker forsuring kvælstofvirkningen i marken? Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø

2 Forsuring giver mere N til marken 70-80 % reduktion af ammoniaktab fra stald og lager (svinegylle) Ca 15% mere kvælstof i svinegylle - 115 kg N/DE Mulighed for beluftning – en fordel? -lugt, N virkning?

3 Behandlinger af svine- og kvæggylle i forsøg Ubehandlet Forsuring (pH 5,5) Forsuring + beluftning i 6 timer Forsuring + beluftning i 4 dage Forsuret på ejendom (svinegylle med brintoverilte tilsætning)

4 Forsøg med beluftning af forsuret gylle Lagret ca 1 måned efter forsuring og beluftning 1,2 liter luft/sekund/tons - 0 - 6 timer - 4 døgn Ca 7 grader C

5 Ingen effekt af beluftning på flygtige organiske syrer Mere smørsyre ved forsuring på ejendom?

6 Høj N virkning af slangeudlagt forsuret svinegylle

7 N virkning af forsuret kvæggylle

8 N virkning af separeret sur gylle

9 Forsuring hæmmer omsætning af N i stald og lager? Nettofrigivelse af uorganisk N i jord (10 o C)

10 Økonomi Samlede meromkostninger ved forsuring: Svinegylle: ca 55 kr / kg N i reduceret ammoniaktab Kvæggylle: ca 160 kr / kg N i reduceret ammoniaktab (BAT-blad, Landscentret 2004) Gylleforsuring kan være interessant i ammoniak-følsomme områder

11 Sammendrag Forsuring af gylle giver mere kvælstof til rådighed Ved slangeudlægning af forsuret gylle er ammoniakttabet lavt og N virkningen som ved nedfældning Beluftning af forsuret gylle havde kun ubetydelig effekt på N virkning og lugt Forsuring hæmmer omsætning af gyllens indhold af organiske forbindelser i stald og gylletank Forsuret og separeret fiberfraktion kan udbringes ovenpå jord uden store ammoniaktab


Download ppt "Hvordan påvirker forsuring kvælstofvirkningen i marken? Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google