Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En portfolio er den bevidste indsamling og løbende vurdering af eller refleksion over undervisningens og læringens processer og produkter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En portfolio er den bevidste indsamling og løbende vurdering af eller refleksion over undervisningens og læringens processer og produkter."— Præsentationens transcript:

1

2 En portfolio er den bevidste indsamling og løbende vurdering af eller refleksion over undervisningens og læringens processer og produkter.

3 En portfolio lægger hovedvægten på, hvad den studerende er i stand til at mestre og ikke det modsatte.

4 Lærings- eller arbejdsportfolien
En logbog er den studerendes skriftlige refleksion over undervisningens og læringens processer og produkter.

5 Præsentationsportfolio
Her udvælges de særlige ”stjerner” som skal med. den studerende begrunder, hvorfor netop dette er valgt – eksempelvis skal noget med, hvis det tilfører noget nyt. Udvælgelsen indebærer en dialog med læreren.

6 Minimumskrav Et klart defineret formål med portfolioen, dvs. en beskrivelse af hvad man vil opnå, og hvad arbejdet med portfolio konkret kan betyde for den studerende og underviserne.

7 Et så komplet billede af den studerendes udvikling som muligt.
den studerende som aktiv deltager i sine egne læreprocessser: Samle, udvælge, reflektere og dokumentere. Bidrager til selvstændige læreprocesser.

8 Fra den studerendes synsvinkel
Giver den studerende mulighed for at demonstrere stærke sider (i højere grad end svage sider). Fremmer den studerendes selvvurdering og selvindsigt. Fremmer den studerendes fortrolighed med skriftlig formulering og dokumentation. Giver mulighed for gensidig (studerende-studerende) støtte, respons og vurdering. Gør studerende bevidste om, hvad de har arbejdet med, og hvad de har lært. Giver studerendee ejerskab til deres eget arbejde og udvikling: Medansvar.

9 Fra underviserens synsvinkel
Giver underviseren et redskab til at vurdere og dokumentere den studerendes fremskridt. Vægter den studerende som den aktive og læreren som guide, der støtter, udfordrer og giver feedback. Understøtter dialogen mellem lærer og studerende om metode, læring og resultat. Kan give underviser-teamets lærere indsigt i den studerendes arbejder på tværs af fag.

10 SLUT

11 Et eksempel bygget på Outlooks offentlige mapper og et traditionelt filsystem

12 logbogen Portfoliemapper på Klassens drev

13

14 En meddelelse anbringes

15 Med svar fra logbog Vha regel

16 Et eksempel bygget på TeamService og Sharepoint integreret med Outlook


Download ppt "En portfolio er den bevidste indsamling og løbende vurdering af eller refleksion over undervisningens og læringens processer og produkter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google