Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Segmentering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Segmentering."— Præsentationens transcript:

1 Segmentering

2 MARKEDSANDELE/MÅLGRUPPER

3 HVEM ER DU??? HVAD SER DU?? HVORNÅR??

4 Livsstilsundeersøgelse
Væk fra højre venstre akserne der primært handler om velstand. Ge­og­ra­fis­ke for­hold Ho­veds­tad / Pro­vins.  / Land / By.

5 HVORDAN VÆLGER VI??

6 Andre modeller man kan bruge
SWOT Smuk modellen Maslows behovspyramide

7 Operative segmenteringer
Alder Køn Familietype - børn/ikke børn Husstandsstørrelse Boligforhold - boligtype, alder og størrelse, ejerforhold Personindkomst Husstandsindkomst Erhverv, beskæftigelse Uddannelse Bil - rådighed over en eller flere biler

8 Partifordelingen

9 Politisk Segmentering
(indrigsministeriet)

10 Socialklasser Socialgruppe I
Store selvstændige: Selvstændige i by-erhverv med lang, videregående uddannelse. Selvstændige i by-erhverv med 21 ansatte og derover. Godsejere. (propritærer) Topfunktionærer: Funktionærer med lang, videregående uddannelse. Funktionærer med 51 underordnede og derover.

11 Socialklasser Socialgruppe II Større selvstændige: Selvstændige i byerhverv med mellemlang, videregående uddannelse Selvstændige i byerhverv med 6-20 ansatte. Højere Funktionærer med underordnede. Funktionærer Funktionærer med MVU

12 Socialklasser Socialgruppe III: Mindre selvstændige i by-erhverv: Selvstændige i byerhverv med 0-5 ansatte Mindre selvstændige i landbrug: Gårdejere Mellem-funktionærer: Funktionærer med 1-10 underordnede

13 Socialklasser Socialgruppe IV: Husmænd Underordnede Funktionærer: Funktionærer med 0 underordnede Faglærte arbejdere Socialgruppe V Ikke-faglærte arbejdere

14 Socialklasser Udenfor socialgruppeinddelingen: De der aldrig har haft arbejde

15 Andel dagligrygere blandt mænd og kvinder i forskellige socioøkonomiske grupper. I procent.

16 Segmentering En analyse metode der beskriver en målgruppe ud fra værdier. Disse er afgørende for en målgruppes interesse mønstre og hermed købsmotiv Det er således menneskets ”selvsyn” der er styrende for valg af produkter

17 Grøn Blå Rosa Violet Minerva modellen Fællesskabsorienteret
Individorienteret Fællesskabsorienteret Rosa Violet

18 Gallups kompas

19 Conzoom conzoom® Klassifikation Danmark beskriver den danske befolkning i 8 grupper og 30 typer. Hvem er du selv? F.eks. A Boligejere med overskud

20 International segmentation


Download ppt "Segmentering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google