Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skov- og Naturstyrelsen - Thy. Lovgrundlag - uddrag Nationalparker ledes af uafhængige fonde Bestyrelserne består af lokale medlemmer Ejendomsretten.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skov- og Naturstyrelsen - Thy. Lovgrundlag - uddrag Nationalparker ledes af uafhængige fonde Bestyrelserne består af lokale medlemmer Ejendomsretten."— Præsentationens transcript:

1 Skov- og Naturstyrelsen - Thy

2

3 Lovgrundlag - uddrag Nationalparker ledes af uafhængige fonde Bestyrelserne består af lokale medlemmer Ejendomsretten berøres ikke Der kan alene indgås frivillige aftaler Fonden kan yde tilskud svarende til evt. tab Gældende regelsæt og myndighedsstruktur ændres ikke

4 Skov- og Naturstyrelsen - Thy

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Kommunens planlægning Kommunen skal følge regler for byudvikling og tekniske anlæg inden for nationalparken Disse regler ændrer ikke på de nuværende muligheder for at opføre driftsbygninger eller få landzonetilladelser Reglerne betyder bl.a. forbud mod byzoneanlæg, sommerhusområder og høje tekniske anlæg

16 Skov- og Naturstyrelsen - Thy

17 Nationalparkfond og bestyrelse For hver park oprettes en uafhængig fond inden for den statslige forvaltning Fonden ledes af en bestyrelse med følgende sammensætning: Formand udpeget af ministeren Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet VisitDenmark Landbrug/skovbrug Kommune(r) Skov- og Naturstyrelsen lokalt Repræsentant fra nationalparkrådet Evt. andre

18 Skov- og Naturstyrelsen - Thy Målsætninger udmøntes i nationalparkplanen Naturpleje og genopretning Rydninger af plantage og større sammenhæng Omlægning af klitplantager til naturnært drevne skove Landskaber skal fremhæves Kulturmiljøer og -spor skal synliggøres Muligheder for friluftsliv og naturoplevelser styrkes Turismen skal udvikles Sårbare naturområder skal beskyttes Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres Forskning og undervisning skal styrkes og nye tilbud udvikles

19 Skov- og Naturstyrelsen - Thy Virkemidler Frivillige aftaler om f.eks. naturgenopretning og -pleje Køb, forvaltning og salg af fast ejendom Afholdelse af drift og anlægsomkostninger Afholdelse af udgifter til forskning og information Yde lån og tilskud

20 Skov- og Naturstyrelsen - Thy

21

22

23

24 Opsummering Nationalparker skabes i tæt samspil mellem lokalsamfund, bestyrelse og andre lokale aktører Samspillet mellem aktørerne er afgørende for parkernes succes Kodeordene er planlægning, frivillighed og lokal medindflydelse Nationalparkerne udvikles over de næste 20-30 år

25 Skov- og Naturstyrelsen - Thy

26


Download ppt "Skov- og Naturstyrelsen - Thy. Lovgrundlag - uddrag Nationalparker ledes af uafhængige fonde Bestyrelserne består af lokale medlemmer Ejendomsretten."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google