Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Højere risiko for ketose og fedtlever hos Jersey

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Højere risiko for ketose og fedtlever hos Jersey"— Præsentationens transcript:

1 Højere risiko for ketose og fedtlever hos Jersey

2 Øko: Flere fund af luftvejslidelse
9. april 2017 Øko: Flere fund af luftvejslidelse Jersey har haft færre luftvejslidelser vidner om at dyrene tidligere i livet, oftest som kalve eller ungdyr, har været ramt af luftvejsinfektioner. Hyppigere fund af skader som følge af luftvejsinfektioner hos økologiske slagtedyr kan afspejle en reel højere forekomst af sygdom hos de levende dyr. Flere forhold kan have en væsentlig indflydelse på hyppigheden af slagtefund: Mindre anvendelse af medicinsk behandling i økologiske besætninger kan medføre lavere grad af helbredelse og dermed flere kroniske skader end i konventionelle besætninger. Ringere helbredelse medfører også en forøget risiko for at opretholde smitten i besætningen gennem længere tid, så flere dyr smittes. Forekomst af andre svækkende sygdomme, f.eks. parasitære sygdomme, som er højere i økologiske besætninger. Dette kan medføre generel svækkelse, mindre modstandskraft mod infektioner og dermed større modtagelighed og ringere helbredelse ved eksponering for luftvejsinfektioner

3 Øko: Flere fund af leverbylder Jersey har færre leverbylder
Den lavere forekomst af leverbylder hos Jersey kan muligvis forklares ved, at der er forskel på racernes ædeadfærd. En sammenligning mellem Jersey og Holstein i Storbritannien viser, at Jersey bruger længere tid på at tygge og drøvtygge, det foder de optager (Alkman et al., 2007). Desuden havde Jerseykøerne en mere jævn fordeling af måltiderne over døgnet end Holstein. Længere tyggetid, større spytsekretion og jævn foderoptagelse forebygger et surt vommiljø og kan være forklaringen på at Jersey er mindre disponeret for at få leverbylder. Desuden er der hos Jersey færre fund af skader efter luftvejslidelser, hvilket kan have sammenhæng til den lavere hyppighed af leverbylder jvf. ovenfor

4 Øko: Flere fund af leverikter Færre leverikter hos Jersey
Årsag??

5 Forekomst af mælkefeber
9. april 2017

6 Økologiske malkekøer har:
Flere luftvejslidelser Flere leverbylder Flere behandlinger for kælvningsfeber Flere problemer m. græsmarksparasitter Højere dødelighed hos kalve Færre reprolidelser Færre brud/skader Færre behandlinger for klov/lemmeproblemer, men fund af klov/lemmeproblemer ved slagtninger på samme niveau som hos konv. køer Færre fordøjelseslidelser (m. undtagelse af kælvningsfeber) Færre behandlinger for yverbetændelse, men samme gns. celletalsniveau som konv. køer

7 Velfærd –Sundhed! Hvad skal økologerne have fokus på?
9. april 2017 Velfærd –Sundhed! Hvad skal økologerne have fokus på? Kalvedødelighed Lungebetændelse Yverbetændelse Kælvningsfeber Parasitter


Download ppt "Højere risiko for ketose og fedtlever hos Jersey"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google