Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© Peter Sindal Lundsberg, 20071 Døgnkonferencen 2007 Myndighedsansvar for stofbehandling Oplægsholder: Projektleder, Cand. jur. Peter Sindal Lundsberg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© Peter Sindal Lundsberg, 20071 Døgnkonferencen 2007 Myndighedsansvar for stofbehandling Oplægsholder: Projektleder, Cand. jur. Peter Sindal Lundsberg."— Præsentationens transcript:

1 © Peter Sindal Lundsberg, 20071 Døgnkonferencen 2007 Myndighedsansvar for stofbehandling Oplægsholder: Projektleder, Cand. jur. Peter Sindal Lundsberg Odense 28. November 2007

2 © Peter Sindal Lundsberg, 20072 Menu Den retlige ramme -Hvilke krav stiller loven til arbejdet med socialt udsatte? -Helhedssynet -Ansvar for sagsoplysning -Handleplan -Tilsyn og godkendelse af opholdssteder.

3 © Peter Sindal Lundsberg, 20073 Det overordnede ansvar for stofbehandling ligger hos kommunerne -Serviceloven bygger på et princip om, at hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes forudsætninger, behov og i samarbejde med den enkelte. -Serviceloven § 101 - socialbehandling -Sundhedsloven § 142 - medicinsk behandling -Serviceloven - godkendelse og tilsyn med opholdssteder.

4 © Peter Sindal Lundsberg, 20074 Retssikkerhedsloven Sikring af borgernes rettigheder og indflydelse - § 1, nr. 1 Sikre en tidlig helhedsorienteret indsats - § 1, nr. 2 Pligt til at behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt - § 3, stk. 1 Pligt til at vurdere en anmodning om hjælp i forhold til alle sociale bestemmelser - § 5 Pligt til at tilrettelægge sagsbehandlingen så borgeren kan medvirke - § 4 Kommunerne har pligt til at løse tvister imellem kommuner. Det må ikke komme borgeren til skade - § 9, stk. 7

5 © Peter Sindal Lundsberg, 20075 Ansvaret for sagens oplysning er hos myndigheden - § 10 -Dokumentation (F.eks. behandlingsplaner) -Fra døgninstitutioner -Fra ambulante behandlingssteder -Klare bestillinger -Krav om tilbud om handleplan - § 141.

6 © Peter Sindal Lundsberg, 20076 Notatpligt Pligt til at gøre notat om væsentlige oplysninger i en sag - offentlighedslovens § 6 Pligt til at føre journaloptegnelser.

7 © Peter Sindal Lundsberg, 20077 Pligt til vejledning - FVL § 7 Ret til bisidder - FVL § 8 Forbud mod indsamling af oplysninger der ikke er relevante for sagen - FVL § 32 Ret til en skriftligt begrundet afgørelse FVL § 22 og § 24 (indholdet i begrundelsen) Klagevejledning FVL § 25(OBS: Den nye samlede klagevejledning)

8 © Peter Sindal Lundsberg, 20078 Persondataloven Oplysningspligt Bipersoner Forbud mod genanvendelse af oplysninger uden samtykke

9 © Peter Sindal Lundsberg, 20079 Links www.retsinformation.dk www.pkn.dk (Sundhedsvæsnets patientklagenævn)www.pkn.dk www.sst.dk (Sundhedsstyrelsen)www.sst.dk www.social.dk (Socialministeriet)www.social.dk www.gadejuristen.dk

10 © Peter Sindal Lundsberg, 200710 Denne præsentation kan findes på www.kabs.dk


Download ppt "© Peter Sindal Lundsberg, 20071 Døgnkonferencen 2007 Myndighedsansvar for stofbehandling Oplægsholder: Projektleder, Cand. jur. Peter Sindal Lundsberg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google