Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Celle. Arvemateriale Ukøn formering alkohol Det vil sige det handler om Dagligdags sprog Begyndende fagsprogfagsprog.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Celle. Arvemateriale Ukøn formering alkohol Det vil sige det handler om Dagligdags sprog Begyndende fagsprogfagsprog."— Præsentationens transcript:

1 Celle

2 Arvemateriale

3 Ukøn formering

4 alkohol

5 Det vil sige det handler om Dagligdags sprog Begyndende fagsprogfagsprog

6 Konklusion Forståelsen opstår via et sprogligt fællesskab.

7 Om biologi i videnskabet

8 Sproglighed og skriftlighed i biologi

9 Skriftlighed med reformen Med reformen er der sat fokus på den skriftlige dimension i hele gymnasiets fagrække. Reformen lægger op til, at der arbejdes mere målrettet og systematisk med elevernes skriftlige kompetencer. Samarbejdet mellem lærere i og på tværs af fag skal styrkes, således at arbejdet med skriftlighed i de forskellige fag understøtter hinanden." Skriftlighed efter reformen

10 Hvad siger læreplanerne? Biologi A, B og C ”Det skriftlige arbejde i biologi skal give eleverne mulighed for at fordybe sig i biologiske problemstillinger og styrke tilegnelsen af biologisk viden og arbejdsmetoder. Det skriftlige arbejde tilrettelægges, så der er progression i fagets skriftlighed og sammenhæng til skriftligt arbejde i andre fag i udviklingen den enkelte elevs skriftlige kompetencer”

11 Progression for skolen Skolen er forpligtet til at udarbejde en samlet plan for det skriftlige arbejde Progression i skriftlighed er en fælles opgave som involverer alle fag AT, DHO, SRO og SRP spiller ofte en særlig rolle

12 Hvad skal trænes og hvorfor? ”Eleverne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i faget/fagene og relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer: – genrebevidsthed – sproglig korrekthed – disposition – argumentation – anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. – præsentation – relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste.” Bilag 4: Elevernes studieforberedende skrivekompetencer – stx, juni 2013

13 Skrivning som læringsværktøj Ind-tekster – erkendelse for en selv f.eks. hurtigskrivning, logbog, journaler, opgaver, mindmap, referater…. Ud-tekster – kommunikation og formidling f.eks. rapporter, poster, artikler, fællesdokumenter.

14 Genrer Den videnskabelige artikel Forsøgsrapporter Den akademiske opgave SRO, SRP, SSO Skriftlige eksamensopgaver

15 Skriftlighed som læreproces

16 Bearbejdning og formidling

17 Den fokuserede rapport Begræns arbejdet – hold fokus Rapport med udvalgte afsnit Dele laves i klassen Der skal IKKE sænkes slagskibe – vær præcis med hvad der ønskes! Formål Teori Hypotese Metode Resultater Diskussion Konklusion

18 Dogmeskrivning Du skal skrive en indledning på præcist én side om skoven Din indledning skal begynde med et af de emner vi brainstormede om (notebookfilen). Du skal anvende mindst tre kilder. Den ene skal være en bog Du skal have fire-fem afsnit, i hvert afsnit skal der sættes mindst én reference Opgaven bliver bedømt ud fra : om du anvender dine referencer korrekt Om du har en sikker brug af fagtermer Om der er en glidende overgang mellem afsnittene, så de sprogligt hænger sammen

19 Fokus og differentiering Delelementer af opgavegenrer trænes særskilt, før de sættes sammen til hele opgaver Vær klar i opgaveformuleringen om fokuspunkt Tilbagemeldingen skal rette sig mod dette fokus Ikke alle behøver at besvare hele opgaven/den samme opgave Der er intet krav om, at alle opgaver skal karakterbedømmes Der er intet krav om, at alle besvarelser skal rettes fuldstændigt igennem

20 Skriftlig eksamen (A-niveau)

21 Hvor og hvordan trænes eksamensopgaver? Afleveringer Omlagt skriftlighed Opgaver i timerne Klassiske fejltyper: - Ufokuseret klipning af kendte tekster (”copy paste”) - Beskrivelser, ingen forklaringer → træn de to dele adskilt

22 Ideer til skriveøvelser Ind-tekster Journaler, noter, hurtig-skrivning, opgaver (gruppe, individuelt, differentierede, læseopgaver, tests), interaktive opgaver, mindmap, referater, regneark.. Ud-tekster Posters, ppt’s, multimedier, fællesdokumenter, wikis 1. Dogmeskrivning 2. Formulere en biologisk problemstilling (hypotese, model, dilemma)  Hvad undrer? Hvad er problemet? Hvad vil vi gerne undersøge? (IBSE) 3. Forstå et teknisk kompliceret forsøg  beskriv opstillingen på skrift: Hvad ser jeg? Hvad kan det måle? 4. Sætte enkeltprocesser /-faktorer ind i systemer  begrebskort 5. Databehandling  beskrive grafer – detaljeret og med fagsprog! 6. Koble data til forklaringer  skriv en figurtekst 7. Forstå og anvende teori  argumentation 8. Skabe overblik efter forløbene  logbog

23 Feedforward og feedback ”Vi skal lære eleverne at skrive - i stedet for gentagne gange at konstatere, at det kan de ikke ” Eva Heltberg Del op i mindre delopgaver Ret kun med fokus på enkelte elementer Præciser også hvad der er gået godt

24 Værktøjer ?

25 (Gruppe- eller individuelle)wikies hos http://www.wikispaces.com http://www.wikispaces.com

26 Et eksempel Elev skriver ”DNA regulerer cellen”

27

28 Programmer Wikispaces Bambuser YouTube ShowMe(Ipad)

29 Flipped classroom http://www.youtube.com/watch?v=gbja5K6py0M&feature =share&list=PLqG3O8K3QXc51D2v1NbJ9ckDO- mzZB629 http://www.youtube.com/watch?v=gbja5K6py0M&feature =share&list=PLqG3O8K3QXc51D2v1NbJ9ckDO- mzZB629


Download ppt "Celle. Arvemateriale Ukøn formering alkohol Det vil sige det handler om Dagligdags sprog Begyndende fagsprogfagsprog."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google