Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statistik for geografer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statistik for geografer"— Præsentationens transcript:

1 Statistik for geografer
Lektion 1

2 Hvad er statistik? Den metode, som bruges til at Indsamle data
Præsentere data Analysere data

3 Hvorfor statistik? For at Opsummere Validere en teori Forudsige
Evaluere gennemførelsen af ”et program” Beslutningsstøtte

4 Hvilke typer statistik?
Deskriptiv statistik Beskrive data vha. tabeller og grafiske metoder Inferentiel statistik Opstille en model, estimere og teste hypoteser

5 Nogle definitioner Statistisk population
Alle indbyggere i Nordjylland Produktionen af sødmælk i 2008 af ARLA Populations kendetegn (characteristics) Vægt, højde og BMI Indtægt, stillingskategori Populations census Fuldstændig tabellering af alle elementer

6 Flere definitioner En stikprøve (sample)
Vi ønsker at generalisere ud fra en stikprøve Stikprøvefejls (samplings-error) Tilfældige fejl Systematiske fejl

7 Værktøj til deskriptiv statistik SPSS og Excel bruges her SPSS hentes på (Portalen)

8 Variabeltyper Nominal : Kategori, ingen rangordning fx. farve, land
Ordinal : Kategori, rangordning fx. vurdering Interval : Kontinuert, uden nulpunkt fx. tid, temperatur Ratio : Kontinuert, med nulpunkt fx. højde, pris I SPSS betegnes interval- og ratiovariable som scale.

9 Datatyper i statistik Data Kategoriske Metriske
Nominelle Ordinale Kontinuerte Diskrete

10 Nogle graftyper til deskriptiv Statistik
Histogram til kontinuerte data Sumkurve vha. kumuleret frekvens Stolpediagram til ikke kontinuerte data XY-graf til beskrivelse af sammenhæng Der er en lang række andre graftyper fx. 2D-bar, 3D-bar, Pie (”Lavkage” med %) En del af ovenstående vil nu blive illustret vha. SPSS: Henfald, soldaterhøjde. Herefter er der gruppearbejde : se arbejdsseddel.

11 Noget teori og nogle begreber
En stikprøve eller et observationssæt betegnes x1,x2,…………xn En a- fraktil er det mindste tal x, hvor den kumuleret frekvens er større end eller lig med a. Middelværdi : Varians : Spredning :

12 En fuldstændig kendt population:
x1,x2,………xN Middelværdi : Varians: Spedning:


Download ppt "Statistik for geografer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google