Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt"— Præsentationens transcript:

1 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt
Vejleder: Rita Pape Mail: Mobil: Find mig også på Forældre- og elevintra eller på Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

2 JOB Muligheder efter grundskolen? Videregående uddannelse
Erhvervsuddannelse EUD Teknisk Skole Handelsskole Social- og Sundhedsskole Landbrugsskole EUX EGU år Uddannelses-forberedende/ afklarende forløb fx VUC, Produktionsskole Andre udd. KUU STU Gymnasiale uddannelser HHX HTX år STX HF - efter 10. kl. - 2 år 1½ - 5½ år Uddannelsesparat? 9. evt. 10. skoleår (folkeskole, privatskole, efterskole, EUD10, udlandsophold)

3 Uddannelsesparathedsvurdering Individuelle samtaler med ca. 20%
Vejledning i 8. klasse Uddannelsesparathedsvurdering Individuelle samtaler med ca. 20% Introduktionskurser og andre vejledningsaktiviteter Alle elever 2 X 2 dage på 2 forskellige ungdomsuddannelser 1 dag Skills Stafet på EUC-Sjælland Mulige kombinationer: EUD + EUD EUD + STX EUD + HHX/HTX STX + HHX/HTX Individuelt Erhvervspraktik Kombinationsforløb af undervisning og praktik jf. Folkeskoleloven Pop-up på Introduktionskurser og på Vejledningsaktiviteter

4 Uddannelsesparat Personlig Social Faglig
Motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet og valgkompetence Social Samarbejdsevne, respekt og tolerance Faglig Karakterkrav i dansk og matematik: 8. klasse: Karakteren 4 i gennemsnit 9. kl. og 10 .kl. klasse: Til EUD kræves gennemsnit på 02 i dansk og 02 i matematik ved standpunkt/afgangsprøverne (Hvis ikke – optagelsesprøve i juli) Pop-up på personlig – faglig – social - Barrierer

5 80 / 20 – ansvar og indsats Indsats og ansvar Indsats og ansvar
Skolen: Uddannelse og Job UU: Introkurser (8.kl.), erhvervspraktik (9.kl.), kollektiv vejledning og forældreinformation Forældre/elev: Lave uddannelsesplan og tilmelde til uddannelse via optagelse.dk 80 % af eleverne er parate 70 % af eleverne er parate Revurdering foretaget af UU skal flytte 10 % Deadline 15. januar Løbende revurdering på skolens initiativ UPV lavet af skolen senest 1. dec. i 8. klasse Indsats og ansvar Skolen: Uddannelse og Job og særlige undervisningsforløb UU: Introkurser og erhvervspraktik, obligatorisk brobygning, kollektiv vejledning, gruppevejledning, individuel vejledning, forældreinddragelse, UPV, uddannelsesplan, tilmelding via optagelse.dk, evt. mentor og screening for dysleksi. Forældre/elev: Indgå i processen og samarbejdet 30 % af eleverne er IKKE parate 20 % af eleverne er IKKE parate

6 Ajourføring af uddannelsesønske/parathedsvurdering
Vejledning i 9. klasse Ajourføring af uddannelsesønske/parathedsvurdering Kollektiv - og gruppevejledning Individuelle samtaler Praktik og andre vejledningsaktiviteter Ansøgning på Underskrives senest 1. marts Pop-up på Praktik og andre Vejledningsaktiviteter Erhvervspraktik, 1 uge Branchepraktik, 1 uge, frivillig, ansøgningsprocedure (politi, forsvar, sundhed, DMI….) Individuel brobygning Kombinationsforløb af undervisning og praktik jf. Folkeskoleloven

7 Ajourføring af uddannelsesønske/parathedsvurdering
Vejledning i 9. klasse Ajourføring af uddannelsesønske/parathedsvurdering Kollektiv - og gruppevejledning Individuelle samtaler Praktik og andre vejledningsaktiviteter Ansøgning på Underskrives senest 1. marts Pop-up på Praktik og andre Vejledningsaktiviteter Erhvervspraktik, 1 uge Branchepraktik, 1 uge, frivillig, ansøgningsprocedure (politi, forsvar, sundhed, DMI….) Obligatorisk brobygning Kombinationsforløb af undervisning og praktik jf. Folkeskoleloven

8 Uddannelsesparat Personlig Social Faglig
Motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet og valgkompetence Social Samarbejdsevne, respekt og tolerance Faglig Karakterkrav i dansk og matematik: 8. klasse: Karakteren 4 i gennemsnit 9. kl. og 10 .kl. klasse: Til EUD kræves gennemsnit på 02 i dansk og 02 i matematik ved standpunkt/afgangsprøverne (Hvis ikke – optagelsesprøve i juli) Pop-up på personlig – faglig – social - Barrierer

9 Alle får kollektiv vejledning
Ca. 80% vurderes uddannelsesparate Elev og forældre er selv ansvarlige for ansøgning til ungdomsuddannelse/10. skoleår på Spørgsmål og vejledning henvises til Ca. 20% vurderes ikke uddannelsesparate og har dermed særligt vejledningsbehov Disse elever får individuelle samtaler med vejlederen Vejleder og skole iværksætter en målrettet indsats Målet er, at eleven bliver uddannelsesparat i slutningen af 9. klasse Orientering om uddannelsessystemet Introduktionskurser Erhvervspraktik Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk Ug.dk og Evejledning

10 JOB Muligheder efter grundskolen? Videregående uddannelse
Erhvervsuddannelse EUD Teknisk Skole Handelsskole Social- og Sundhedsskole Landbrugsskole EUX EGU år Uddannelses-forberedende/ afklarende forløb fx VUC, Produktionsskole Andre udd. KUU STU Gymnasiale uddannelser HHX HTX år STX HF - efter 10. kl. - 2 år 1½ - 5½ år Uddannelsesparat? 9. evt. 10. skoleår (folkeskole, privatskole, efterskole, EUD10, udlandsophold)

11 10. klasse Obligatorisk del Fagene dansk, matematik og engelsk
Brobygning og tilbud om praktik Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) og uddannelsesplan Temafag og valgfag Valgfri del Tilbudsfag, fx fysik/kemi og tysk eller fransk Optagelsesgaranti i egen kommune Betal selv transport hvis anden kommune

12 4 grundforløb til erhvervsuddannelserne (EUD)
Mere end 100 erhvervsuddannelsesmuligheder Herunder ca. 300 trin- og specialeuddannelser Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Efter 2 x 20 uger på grundforløb påbegyndes hovedforløb Mulighed for EUX på alle indgange, men ikke alle uddannelser

13 Erhvervsuddannelse Unge efter 9. og 10. klasse Andre
Grundforløb ½ år (20 uger) - Du vælger din uddannelse Grundforløb ½ år (20 uger) Max 3 Grundforløbsprøve - Uddannelsesaftale Hovedforløb Forskellig varighed afhængig af uddannelse, trin og speciale Forskellig varighed afhængig af uddannelse, trin og speciale samt af den uddannelses- og erhvervserfaring, du evt. har i forvejen (realkompetencevurdering og merit) Svendeprøve Pop Up på Erhvervsuddannelse – Bokse med kompetencekrav. Kompetencekrav til metalindustriens erhvervsuddannelser – gældende??? Personvognsmekaniker: Læsning = Middel Skrivning = Middel IT = Over middel Matematik = Over middel Engelsk = Middel Rustfri smed: Læsning = Middel Skrivning = Middel IT = Over middel Matematik = Middel Engelsk = Middel Cykelmekaniker: Læsning = Middel Skrivning = Under middel IT = Middel Matematik = Middel Engelsk = Middel

14 De gymnasiale uddannelser
3-årige gymnasieretninger 2-årig gymnasieretning HHX HTX STX HF En samlet htx består af op til 14 fag. Heraf skal mindst 3 være på A-niveau, 3 på B-niveau og 1 på C-niveau. En samlet stx består af mindst 13 og højst 16 fag. I stx skal mindst fire af fagene være på A-niveau, normalt tre af fagene på B-niveau og normalt syv af fagene på C-niveau. Optagelseskrav (lige nu) Søge direkte efter 9./10. klasse At eleven har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 2. fremmedsprog (tysk/fransk) Generelt gode karakterer – Kommer der karakterkrav senere? Uddannelsesparat (ungdomsuddannelsen har evt. endelig vurdering) HF – Kræver 10. klasse kl. prøve i DA, MA, EN Ikke krav på bestemt gymnasium/studieretning. Mindst 3 prioriteter En samlet hhx består generelt af mellem 12 og 15 fag. Mindst fire af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau. Handels-gymnasium Teknisk gymnasium Alment gymnasium Hf-uddannelsen er sammensat af Dansk A Engelsk B Matematik C Idræt C Et praktisk/musisk fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur- og samfundsfaggruppe 2-4 valgfag Højere forberedelseseksamen – rettet mod videregående uddannelse - rettet mod videregående uddannelse EUX Pop-up med adgangskrav på De gymnasiale uddannelser Der er pop-up bokse til alle uddannelser Hvad indgår i en EUX Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på C-niveau. Derudover et antal fag på A-, B- eller C-niveau. Mindst to fag på B-niveau eller højere. Uddannelsestiden varierer fra eux-forløb til eux-forløb, men vil være længere end den "normale" længde for den pågældende erhvervsuddannelse. Uddannelsen afsluttes med eksamen og du får udstedt eux-bevis med karakterer. Rettet mod job eller videregående uddannelse

15 HHX HTX STX Obligatoriske fag/niveau
Dansk A Engelsk A Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B 2. Fremmedsprog (fortsætter B begynder A) Virksomhedsøkonomi B Afsætning B International økonomi B Erhvervsret C Engelsk B Matematik B Teknologihistorie C Teknikfag A: Byggeri og energi Produktion og design Proces, levnedsmiddel og sundhed Teknologi B Fysik B Kemi B Kommunikation/IT C Biologi C Historie A (forts. B el. begynd A) Et naturvidenskabeligt fag på B (fy, bi, ke, nat-geo) Fysik C Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Kunstnerisk fag C 2 af fagene: kem, bio, nat-geo C Bacheloruddannelse Erhvervsøkonomi, HA Specifikke adgangskrav dansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B. Alle fag skal være bestået. Adgangskvotienter 2014 CBS 8,2 Aalborg Uni Alle optaget Top 10: Her er studierne med årets rekordsnit International Business, CBS – 12,1 2. Molekylær biomedicin, KU – 12,0 3. International Business and Politics, CBS - 11,9 4. Psykologi, KU - 11,4 5. International Shipping and Trade, CBS - 11,3 6. Medicin, KU – 11,2 7. Jordemoder, Professionshøjskolen Metropol - 11,1 8. Medicin, AAU - 11,0 9. Veterinærmedicin, KU – 11,0 10. Antropologi, KU – 10,9 Bacheloruddannelse Medicin Specifikke adgangskrav dansk A, engelsk B, matematik A og fysik B samt enten kemi B eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. Adgangskvotienter 2014 Københavns Universitet 11,2 Aalborg Universitet ,0 Syddansk Universitet ,7 Aarhus Universitet ,7 Bacheloruddannelse Informations- og kommunikationsvidenskab Specifikke adgangskrav dansk A, engelsk B samt enten historie B, ide-historie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være bestået. Adgangskvotienter 2014 Syddansk Uni Alle optaget Der er popupbokse på de ”tonede felter” ved uddannelsesoverskrifterne med oplysninger om snit og fagkrav samt årets top-10. Under fag til venstre i kolonne er der et usynligt link til pågældende gymnasietype Obligatoriske fag/niveau Valg af studieretning Hæver niveau

16 Studieretninger HHX Køge Handelsskole
Økonomiretning: Virksomhedsøkonomi A / International Økonomi A /Matematik B Matematikretning: Virksomhedsøkonomi A / Matematik A / Finansiering C Marketing/Spansk-retning: Afsætning A / Spansk A / Kulturforståelse B Innovationsretning: Virksomhedsøkonomi A / Afsætning A / Innovation B Idrætsretning: Afsætning A / International Økonomi A / Idræt B IBS / IBS English: International Økonomi A / Afsætning A / Kulturforståelse B ILS:Spansk A / Tysk A / Kulturforståelse C

17 Studieretninger STX – Greve Gymnasium
Naturvidenskabelige studieretninger: Biologi A /Matematik A / (Kemi eller Idræt B) Bioteknologi A / Matematik A / Fysik B Matematik A / Fysik A / ( Kemi eller Samfundsfag B) Geovidenskab A / Matematik A / Kemi B Samfundsvidenskabelige studieretninger: Samfundsfag A / Engelsk A / Matematik B eller Psykologi B Samfundsfag A / Matematik A / Naturgeografi B Sproglige studieretninger: Engelsk A / Spansk A / Biologi B eller Samfundsfag B Engelsk A / Tysk fortsætter A / Samfundsfag B Kunstneriske studieretninger: Musik A / Engelsk A / Kemi C Musik A / Matematik A / Kemi C

18 Roskilde Tekniske Gymnasium
Studieretninger HTX Roskilde Tekniske Gymnasium Matematik A / Fysik A / Filosofi C eller Idéhistorie B Kemi A / Biologi B / Psykologi C Kommunikation/IT A / Design B / Innovation C Matematik A / Informationsteknologi B / Programmering C Teknologi A / Design B / Innovation C Teknologi A, IT A, Engelsk A / Design C Bioteknologi A / Matematik A / Filosofi C/Idehistorie B

19 Andre uddannelser ”Gratis” Fisker Forfatter Skibsassistent
”Betal selv” Akupunktør Kosmetolog Frisør Bevægelsespædagog Gule prikker - Link til udannelserne

20 www.ug.dk Danmarks nationale uddannelsesportal
Læs om uddannelse og job Prøv fx Jobkompasset Adgangskortet Andre links: Link på alle www og på jobkompasset og Adgangskortet

21 eVejledning - endnu en måde at blive klogere på www.evejledning.dk
Link på ”Chat med os”

22 Informationsmøder Informationsmøde om ungdomsuddannelserne:
”Tjek på Fremtiden” 4. november kl på Greve Gymnasium 6. november kl på Køge Handelsskole Mød de lokale ungdomsuddannelser, 10. skoleår, politi, forsvar, søfart mm Infomøde om efterskoler: 2. september kl på Solrød Gymnasium Efterskolernes dag: 28. september kl. 13 – 17 Åbent hus på ungdomsuddannelserne: løbende efterår/vinter Valg af introkurser for forældre og elever (8. årg.): november/december DM i Skills: 8. – 10. januar, Bellacentret Uddannelse uden grænser: 19. og 20. januar, Bellacentret


Download ppt "Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google