Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kan økologiregler sikre dyrevelfærd?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kan økologiregler sikre dyrevelfærd?"— Præsentationens transcript:

1 Kan økologiregler sikre dyrevelfærd?
ved Chefkonsulent i Plantedirektoratet Ane Frost Førde

2 NEJ Tak for opmærksomheden

3 EU-regler Bilag I, del B, punkt 4.7.
For planteædende dyr (herbivorer) skal opdrættet være baseret på størst mulig anvendelse af græsarealer, i det omfang græsgange står til rådighed på forskellige tidspunkter af året. Bilag I, del B, punkt 1.4. Besætningens størrelse skal stå i nøje forhold til de arealer, der er til rådighed, med henblik på at undgå problemer med overgræsning og erosion og muliggøre spredning af husdyrgødningen, så enhver negativ miljøpåvirkning undgås.

4 EU-regler Bilag I, del B, punkt 8.2.4.
Belægningsgraden for dyr, der går på græsarealer, hedeområder, vådområder, lyngheder og andre naturlige levesteder skal være så lav, at jorden ikke nedtrampes og vegetationen ikke overgræsses. Bilag I, del B, punkt 5.1., litra c Sygdomsforebyggelse i den økologiske produktion bygger bl.a. på princippet om, at anvendelse af fodermidler af god kvalitet sammen med regelmæssig adgang til løbegårde og græsarealer medvirker til at styrke dyrets naturlige immunforsvar.

5 EU-regler Bilag I, del B, punkt 8.3.1.
Alle pattedyr skal have adgang til græsarealer eller løbegårde i fri luft, der kan være delvis overdækkede, og de skal kunne benytte disse, når dyrets fysiske kondition, vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det, medmindre fællesskabs- eller nationale krav vedrørende særlige dyresundhedsproblemer forhindrer dette. Planteædere skal have adgang til græsarealer, når som helst forholdene tillader det.

6 Danske regler § 33 Dyrenes forhold skal være afpasset efter deres sundhedsmæssige, biologiske og adfærdsmæssige behov. For at sikre dyrenes velfærd skal der i overensstemmelse med de forskellige dyrs behov som minimum sørges for, at dyrene har let adgang til fodringssteder og til drikkevand dyrenes naturlige bevægelses- og adfærdsmønstre tilgodeses flokstørrelsen ikke har negativ indflydelse på dyrenes adfærd

7 Danske regler § 43 Alle pattedyr skal have adgang til græsarealer eller løbegårde i fri luft, der kan være delvis overdækkede, og de skal kunne benytte disse, når dyrets fysiske kondition, vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det, medmindre fællesskabs- eller nationale krav vedrørende særlige dyresundhedsproblemer forhindrer dette.

8 Danske regler § 44 Planteædere og svin, dog ikke svin til opfedning efter fravænning, skal have adgang til græsarealer, når som helst vejrforholdene tillader det og minimum 150 dage i sommerperioden (15. april til 1. november). Det skal for hvert enkelt dyr noteres i logbogen fra og til hvilke datoer dyrene har haft adgang til græsarealer. Dyrene kan dog holdes på stald i kortere perioder, hvis kravet om 150 dage overholdes, og hvis det løbende registreres i logbogen hvilke dyr, der holdes på stald, og årsagen til at de holdes på stald.

9 Fokus på afgræsning, 2005 Erhvervet retter henvendelse til Plantedirektoratet Drøftelse i Plantedirektoratets Udvalg for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion (kontroludvalget) Aftale: Fælles fokus på afgræsning i 2005 Resultat af kontrollen: Managementproblemer Behov for præcisering af vejledningen

10 Fokus på afgræsning, 2006 Kontroludvalget: Præcisering af vejledningen i foråret 2006 Især omkring de 150 dage på græs, antallet af timer på græs dagligt og management Aftale: Fortsat fælles fokus på afgræsning i 2006 Resultat af kontrollen: Forbedret management – specielt i forhold til lakterende dyr Fortsat behov for præcisering af vejledningen

11 Fokus på afgræsning, 2007 Kontroludvalget: Igen præcisering af vejledningen de 150 dage skrives helt ud, afsnit om kvier og goldkøer skrives ind Aftale: Fortsat fælles fokus på afgræsning i 2007 Resultat af kontrollen (foreløbigt): Forbedret management, men behov for forbedring især i forhold til kalve Fortsat behov for præcisering af vejledningen Fokus på afgræsning fortsætter i 2008

12 Kan økologiregler sikre dyrevelfærd?
Nej, ikke alene – men Reglerne kan give rammerne Fælles forståelse af indholdet af reglerne kan angive vejen Men det afgørende er Management på besætningsniveau


Download ppt "Kan økologiregler sikre dyrevelfærd?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google