Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus i Målgruppeanalyse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus i Målgruppeanalyse"— Præsentationens transcript:

1 Kursus i Målgruppeanalyse
Kursusgang

2 Underviseren Paul Metelmann, 45, cand. comm. fra RUC
Mange års erfaring med internet, kommunikation, blade, undervisning og ikke mindst måling og test af kommunikation

3 Undervisningen Motto: teori og praksis spiller sammen
Foredrag er godt - men øvelser, eksempler og dialog er endnu bedre – pointer er gud Advarsel: jeg er ikke-akademisk og jeg tager gas på folk – på en god måde…

4 Og hvem er I? Navnerunde Interview din sidemand (5 min til hver)
Navn og baggrund Mobilnr og mail Hvad vil I gerne lave projekt om – hvis I allerede har ideer til det… Send til: senest den 29. januar

5 En opvarmningsøvelse

6 Hvordan løser vi det problem?

7 ...slet ikke!

8 Hvad gør I?

9 Problemidentifikation
Målgruppeanalyse – en hjælp til: Hvilket problem er det? Kommunikation, teknologi, fysik, lovgivning,…

10 Kursets pointer Man skal have styr på, hvad man vil vide, før man spørger målgruppen Man skal altid lave en grundig foranalyse - som målgruppeanalysen er en del af! Ingen mål uden målgruppe - ingen målgruppe uden mål - et smukt ideal! Man kan ikke lave noget til alle på en gang! Men et fokuseret produkt kan blive så godt at det kan bruges af flere! Kvalitativ og kvantitativ metode er ikke modsætninger - men støtter hinanden!

11 Den enkelte aften Ca. 1-1.30 times oplæg med øvelser
Aftensmad ca min. med en øvelser/opgave til projektet Opsamling på øvelser - senere i forløbet er der gruppevejledning Slides - de officielle og de ”hemmelige”, men altid bagefter..

12 Projektet Et projekt der skal laves i grupper på min. fire deltagere
I skal lave en målgruppe-analyse Projektet er grundlaget for eksamen og må maks. fylde 35 sider eksklusiv bilag Det afleveres den 25. maj 2010

13 Hvad kan et projekt handle om?
Målgruppeanalyse – hvem er målgruppen? Iphones - Jailbreakeres – hvem og hvorfor Hjemmeside - f.eks. information.dk SF’s nyhedsbrev Målgruppeanalyse - konceptudvikling - Lumsaaskirke.dk - Spar Energi, Aktiv ventetid og Design-TV - RKI - holdning til web-betjening

14 Hvad kan et projekt handle om?
Målgruppeanalyse og evaluering Giftlinien.dk Borger.dk Sikkertrafik.dk Undersøgelse af en metode F.eks. kan man bruge personas eller fokusgrupper til at undersøge et bestemt problem?

15 Indhold i projektet? 3-5 enkeltmands interview eller
1-3 fokusgruppeinterview evt. suppleret med Et par kreative metoder/observation eller Mindre kvantitativ undersøgelse - spørgeskema på papir og/eller web Suppleret med statistik og andre undersøgelser

16 Miniprojektet - en oversigt

17 - og stamfar til Polle, Bruce Jensen og Eddie C.
En film fra de gode gamle dage... - og stamfar til Polle, Bruce Jensen og Eddie C.

18 ...der ikke havde nogen effekt!
Kurt Kubik ...der ikke havde nogen effekt! I dag: Få procent af de unge er skyld i 100 dødsfald om året! Ud af 309 dræbte i trafikken.

19 To mands summeøvelse Hvorfor havde den ikke nogen effekt?
Hvor gik det galt - i segmenteringen eller i stilen eller ….? Sum i to minutter

20 25 år efter Kurt Dead Man Walking Dropdet.nu
Fra udødelige unge til unge med sociale netværk Livsituationen har stor betydning for modtagelsen af kommunikation

21 Hvad er meningen? …med kurset
”Jeg er så træt af hele tiden at skulle tænke på læserne!” – redaktør af et magasin! I skal lære at tænke målgruppen ind fra starten I skal tænke i hele forløb og ikke gå i gang som hovedløse høns Og så skal I lærer en masse redskaber og metoder

22 Målgruppeanalyse - og de andre områder
Et metodefag - undersøgelser, projektform, brug af teori, etc. Deler metoder med brugervenlighed, men skal bruges før man går i gang med en brugertest Mange af metoderne og modellen for rapportopbygning kan I bruge i andre fag og i jeres arbejde

23 Kursusindhold Kurset består overordnet af 3 dele:
Målgruppeteori - Sepstrup, Rogers og grundbogen Metodeteori – Kompendium, Halkier og grundbogen Miniprojektet

24 Litteratur og eksamensform
Målgruppeanalyse – Lær din målgruppe at kende Bente Halkiers bog: Fokusgrupper Kompendiet Eksamensform Individuel mundtlig projekteksamen på baggrund af gruppeprojekt Og det er ikke nogen ideel løsning...for meget fokus på ens egne resultater

25 Hvad skal I kunne Efter gennemførelse af kurset vil I kunne:
Lave en indledende segmentering af målgruppen Planlægge undersøgelsesdesign til en målgruppeanalyse med brug af relevante metoder – interview, fokusgruppe, etc. Gennemføre en målgruppeanalyse i praksis Bearbejde og evaluere resultaterne af en målgruppeanalyse.

26 Og frem for alt….! Argumenter for jeres valg Reflekter over det I gør
Vær selvkritiske Og det gælder også til eksamen…


Download ppt "Kursus i Målgruppeanalyse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google