Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Den nye Biocidforordning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Den nye Biocidforordning."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Den nye Biocidforordning - Professionelle brugere Toksikolog Esra Alici Pedersen, cand.pharm

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 2 Biocidforordningen Biocider og sundhed – hvordan og hvorfor vurderer vi dem?

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 3 Fra dyreforsøg til mennesker Risiko: hvilken dosis er farlig/giftig i forhold til Eksponering: hvilken dosis bliver man udsat for Bestem Acceptable Exposure Level (AEL) ud fra en NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) i dyreforsøg med en AF (Assessment Factor) Risikovurdering – Hvordan?

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 4 Mulig eksponering – Primær Primær (industriel/professionel/privat) Opblanding, anvendelse, udbringning, post-anvendelse, rengøring, fjernelse

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 5 Sekundær (professionel, bred offentlighed) Mulig eksponering - Sekundær

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 6 Eksponering - Parametre Legemsvægt Inhalationsrate Værnemiddelfaktorer Gennemtrængelighed af Handsker Tøj Varighed Formuleringstype X mg kg -1 dag -1

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 7 Sundhedskrav for midler Akut toksicitet Hudirritation eller hudætsning Øjenirritation Hudsensibilisering/ hudallergi Toksikologisk data på hjælpestoffer

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 8 Substance of Concern, SoC (Stoffer der giver anledning til bekymring) Etiket – Deklarering Koncentration Hjælpestoffer

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 9 Normalt godkendes følgende midler ikke til den brede offentlighed Akut oral, dermal toksicitet, kategori 1, 2 eller 3. Akut toksicitet ved indånding For gasser og støv/tåge, kategori 1, 2 eller 3 For dampe, kategori 1 eller 2 Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk, kategori 1A eller 1B Hormonforstyrrende Har udviklingsmæssige neurotoksiske eller immunotoksiske virkninger


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Den nye Biocidforordning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google