Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Association of maternal coffeine consumtion with decrements in fetal growth Gennemgang ved Dominic, Irene og Védís.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Association of maternal coffeine consumtion with decrements in fetal growth Gennemgang ved Dominic, Irene og Védís."— Præsentationens transcript:

1 Association of maternal coffeine consumtion with decrements in fetal growth Gennemgang ved Dominic, Irene og Védís

2 Formål for undersøgelsen  Var at undersøge om coffein giver nedsat fostervækst

3 Materiale og Metoder  Follow-up af en kohorte af gravide kvinder Prospektiv og lidt retrospektiv  Eksponering Coffein i drikkevarer  Effektmål Fødselsvægt (IUGR, lav fødselsvægt) Preterm delivery

4 Udvælgelse Screening Eligible Inviteret Interviewede Deltagere i analyse (11267) (9576) (3633)* (2478) (2291) Nægtede (639) Fostertab (70) Ikke eligible Multiple infants (53) ved interview (20) Abort (9) Fostertab før interview(72) Dødsfødsel (6) Tabt v. Follow-up/ Tilbagetrækning (5) ikke kontaktet før uge 24 (424) Ikke fundne (44) *a) ≥150 mg coffein/dag (718) b) ≤150 mg coffein/dag (2915)

5 Confoundere Exposure Udfald 1 2 Confounder  Høj indtagelse af coffein er associeret med mange af de forklarende variable i tabel 1  For at se om de er reelle confoundere skal vi bruge både tabel 1 og 2

6 Confoundere  Ved at se på procent fordeling af variablerne kan man udregne et associationmål til eksponering og udfald  Eksempel – rygning Af den samlede population (2291) er der 4,4% (101) som drikker ≥300mg/dag Af dem som ryger >9 cigaretter/dag (113) i første trimester er der 32,7% (37) som drikker ≥300mg/dag Fra dette kan ses stærk association ml. exposure (koffeinindtagelse)og potentiel confounder (rygning)

7 Confoundere  I tabel 2 ses at der er association ml. confounder (rygning) og outcome (IUGR) For rygning >9 cigaretter dagligt i første trimester, er OR for IUGR 2,72 (1,61 – 4,6)

8 Tabel 3 - Resultater  Der ser ud til at der er dosis-respons sammenhæng ml. eksponeringen og udfaldsmålene  Trend – jo mere koffein i jo værre går det Første trimester – significant association Tredje trimester – ikke signifikant association  Men dette er crude OR

9 Tabel 4 - Resultater  Tabellen viser at der er ingen sammenhæng mellem coffein indtagelse og udfald efter justering for potentielle confoundere Alder, antal fødsler, antal graviditeter, ægteskabelig status, race, uddannelse, højde, rygning, vægt  Det ser ud som koffein indtagelse ikke har effekt på udfald

10 OR vs. RR  Vi mener det er hensigtsmæssigt at bruge Odds ratio da: Udfald er relativ sjældent Ikke stort bortfald (7,5%)  Eksempel på udregning af RR udfra tabel 3 RR for IUGR for dem som drikker ≥300mg/dag coffein sammenlignet med dem som indtager 0 coffein RR= 16/99 = 2.44 (OR er 2,74, dvs. højere 65/983,som forventet)

11 Interaktion?  Hypotesen er at kvinder som ryger metaboliserer koffein hurtigere en de som ikke ryger – beskyttende faktor?  Men i dette studie findes der ingen interaktion mellem rygning og koffein  Der fremgår ikke af artiklen hvordan der har været testet for interaktion  Der er hovedsagelig 2 metoder for at teste for interaktion Stratificering Regressions analyse (koffein*rygning)

12 Tabel 6 - Resultater  Tabellen viser effekt af forskellige faktorer på fødselsvægt målt i gram  To faktorer som har den største negative effekt Race Rygning  Koffein reducerer fødselsvægt 28g per kop kaffe om dagen

13 Informationsproblemer – bias?  Recall bias ifht. koffein indtagelse Spurgt delvist retrospektivt Koffein er svært at måle eksakt  Urinkoffein er ikke et godt mål for koffeinindtagelse Ophæver ikke bias  Usikkerhed i gestation age ifht. preterm delivery  Foreligger ikke oplysninger om SES, stress, kost m.m  Sammensætning af ikke-deltagere er ikke kendt  Overvægt af deltagere er af hvid race – har det effekt på resultaterne?


Download ppt "Association of maternal coffeine consumtion with decrements in fetal growth Gennemgang ved Dominic, Irene og Védís."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google