Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værdier i forebyggelsesarbejdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værdier i forebyggelsesarbejdet"— Præsentationens transcript:

1 Værdier i forebyggelsesarbejdet
Uffe Juul Jensen Center for Sundhed, Menneske og Kultur Institut for Filosofi og idehistorie Aarhus Universitet

2 Forebyggelse – mellem bedreviden og brugerinddragelse
At blive hjemsøgt. En historie fra den moderne velfærdsstats barndom. Visioner og værdier i sundhedsfremme og forebyggelse 24/8 2006

3 Forebyggelsens baggrund – tradition og værdier (1)
Staten intervenerer for at fremme befolkningens sundhed (målt i gennemsnitlig sygelighed og livslængde) Visioner og værdier i sundhedsfremme og forebyggelse 24/8 2006

4 Forebyggelsens baggrund – tradition og værdier (2)
Skiftende værdigrundlag: (a) produktions-og forsvarsduelig befolkning; (b) retfærdighed (lige udfoldelses- muligheder for alle borgere) Visioner og værdier i sundhedsfremme og forebyggelse 24/8 2006

5 Udfordringer for forebyggelses-arbejdet
Kritik af paternalisme (professionelt formynderi) i forebyggelsesarbejdet Borgeres non-compliance (”De gør ikke hvad vi – der ved bedre – siger”) Visioner og værdier i sundhedsfremme og forebyggelse 24/8 2006

6 Visioner og værdier i sundhedsfremme og forebyggelse 24/8 2006
Hvordan komme videre? Mere oplysning- bedre kommunikation? Pas på bedre-viden! Prøv at finde frem til de ’genstridiges’ grunde. Visioner og værdier i sundhedsfremme og forebyggelse 24/8 2006

7 Borgerinddragelse – et bredere sundhedsbegreb
Professionelle har fokuseret på reduceret sygdomsrisici, øget levealder mv. Borgere har vurderet og vægtet dette i forhold til andre værdier Demokratisk medindflydelse fører til et bredere sundhedsbegreb (jf. WHO) Visioner og værdier i sundhedsfremme og forebyggelse 24/8 2006

8 Visioner og værdier i sundhedsfremme og forebyggelse 24/8 2006
Fra forebyggelse som kollektivt projekt til sundhedsfremme som individuelt ansvar? Nej! Afvisning af professionelt formynderi er ikke ensbetydende med accept af tidens individualisering. Visioner og værdier i sundhedsfremme og forebyggelse 24/8 2006

9 Sundhed er ikke en personlig egenskab
Sundhed kan bidrage til individuelt livsmod, livsglæde, handlekompetence mv. – men er ikke en individuel egenskab. Pas på: ’Det er ikke hvordan man har det, men hvordan man ta’r det’ – hvis det skubber ansvaret over på den enkelte. Visioner og værdier i sundhedsfremme og forebyggelse 24/8 2006

10 Sundhed som deltagelse og fælles gode (1)
Sygdom, sociale ’katastrofer’ (som tab af nærtstående, manglende anerkendelse mv.) kan ikke bæres af den enkelte. Det kræver deltagelse. ’Deltagelse’ bør være mere end en personlig tilkendegivelse (”Må jeg udtrykke min deltagelse”) Visioner og værdier i sundhedsfremme og forebyggelse 24/8 2006

11 Sundhed som deltagelse og fælles gode (2)
Sundhedsfremme gennem deltagelse: Bestræbelser på gensidig sikring af forudsætninger for at kunne deltage i fælles liv. Visioner og værdier i sundhedsfremme og forebyggelse 24/8 2006


Download ppt "Værdier i forebyggelsesarbejdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google