Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det moderne gennembrud

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det moderne gennembrud"— Præsentationens transcript:

1 Det moderne gennembrud
Billeder

2 Præsentation Kunstner P.S.Krøyer Tid: 1899
Titel: Sommeraften ved Skagens strand Motiv: P.S. Krøyer, hustru Marie Krøyer og hund Type: Olie på lærred

3 Analyse af kunstbillede:
Beskriv billedets denotative indhold (dvs. beskriv hvad er der er på billedet uden at vurdere eller tolke) Komposition Hvad er placeret i forgrund, mellemgrund og baggrund Har billedet venstre-, højre- eller midterkomposition, cirkelkomposition, trekantkomposition Hvad er placeret i det gyldne snit, tredjereglen Hvad er placeret i diagonalernes skæringspunkt Er der orden/kaos, symmetri, skævhed, balance/ubalance Rum og perspektiv Er der dybde i billedet, forsvindingspunkt Synlige og usynlige linjer Frø-, fugle- eller normalperspektiv Farver Er der brugt primær- sekundære eller tertiære farver Lyse eller mørke farver Komplementærfarver Lys, skygger Er der skygger (i så fald er der også en lyskilde) Er lyskilden en del af billedet eller fx en lampe i et atelier Personer, dyr, væsner Hvordan er personernes placering i forhold til hinanden Hvordan er deres kropssprog, mimik Detaljeringsgrad Er der mange, få eller slet ingen detaljer i billedet

4 Tolkning af billedet: Beskriv billedets konnotative indhold (dvs. medbetydning – hvad har kunstneren ønsket at udtrykke) Farvesymbolik Delelementers betydning for billedet Kunstretning (fx rokoko, biedermeier, impressionisme, ekspressionisme, futurisme, kubisme) Billedet i forhold til samtiden Billedet i forhold til kunstnerens eget liv

5 Primærfarver: Rød, blå og gul Skundære farver: Grøn, orange, violet Tertiære farver: Fx gulgrøn, blåviolet Hver farve har én og kun én komplementærfarve

6 Det gyldne snit som logaritmisk spiral – og som rektangler
Tredjereglen er tilnærmelse til det gyldne snit. Billedfladen er her opdelt i ni lige store felter

7 Rokoko. en kunstnerisk stilperiode i Europa 1720-1789. Kendetegnet:
Rokoko en kunstnerisk stilperiode i Europa  Kendetegnet: elegant, graciøs og orientalsk influeret Romantik Mange landskabsmalerier, naturen, nationalitetsfølelse Biedermeier Stilen var præget af en vis realisme og småborgerlig idyl, særligt inden for hjemmets fire vægge Impressionismen: fokus på det visuelle indtryk, lysets skiften, dagligdags motiver, samt klare farver og penselstrøg.  Ekspressionisme: tager udgangspunkt i det indre. Når det ydre bliver farvet af det indre, bliver det besjælet og forvrænget. Blandt udtryksmidlerne i billedkunsten er farver og farvesymbolik Kubisme Den var et forsøg på at skildre alle aspekter af, hvad kunstneres så i tre dimensioner, på en flad overflade. Surrealisme: Surrealisterne ønskede at forene drøm og virkelighed i en ny overvirkelighed, inspireret af Freuds teorier om drømmens og det underbevidstes betydning.

8


Download ppt "Det moderne gennembrud"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google