Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PERINATAL AUDIT REGION NORD. Følgende dødsfald drøftes i perinatal audit Dødfødte fra uge 22+0 Alle levendefødte, som dør inden for 28 levedage, såfremt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PERINATAL AUDIT REGION NORD. Følgende dødsfald drøftes i perinatal audit Dødfødte fra uge 22+0 Alle levendefødte, som dør inden for 28 levedage, såfremt."— Præsentationens transcript:

1 PERINATAL AUDIT REGION NORD

2 Følgende dødsfald drøftes i perinatal audit Dødfødte fra uge 22+0 Alle levendefødte, som dør inden for 28 levedage, såfremt dødsfaldet kan relateres til forhold i graviditet, fødsel og/eller første leveuge Hvis barnet overflyttes til andet sygehus uden for regionen, vurderes forløbet til barnet er afleveret på modtagende sygehus. Patienterne skal være hjemhørende i Region nord

3 Deltagere I 2007 i alt 13 Princip 1: Mindst 2 ledende jordemødre, mindst 2 pædiatere, mindst 2 obstetrikere med henblik på fagligt med-og modspil Princip 2: repræsentation af alle faggrupper, der deltager i svangreprofylakse, fødselshjælp og neonatal omsorg

4 Deltagere Regionsjordemoder Ledende jordemødre fra regionens fødesteder ( 3 ) Embedslæge Praktiserende læge ( udpeget af lægekredsforeningen ) Overlæge i pædiatri/neonatologi fra de 2 pædiatriske afdelinger Obstetrisk overlæge fra hvert fødested Føtalpatolog Afdelingssygeplejerske fra neonatalafd. Aalborg

5 Kvalitetsvurdering Obligate forløb: Levende eller dødfødte børn med letale misdannelser, immature børn med GA < 24 uger Tilfredsstillende forløb Suboptimale forløb Hele forløbet gennemgås. Findes suboptimale faktorer anføres det, også selv om det ikke havde betydning for dødsfaldet.

6 Kriterier Eksplicitte: instrukser, andre guidelines ( Sandbjerg, Dansk pædiatrisk Selskab, andre ) Implicitte Beredskaber, akutte kald.

7 Arbejdsmetode Resume af case udarbejdes af den pågældende afdeling. Kopi af vandrejournal, svangerskabsjournaler og af evt føtalpatologisk undersøgelse og mikroskopi af placenta Journal medbringes til mødet

8 Arbejdsmetode Case gennemgås Spørgsmål besvares Diskussion Enighed i vurderingen Ved suboptimalt forløb udarbejdes resume med henblik på at beskrive, hvori det suboptimale bestod. Rekommendationer/indsatsområder beskrives

9 Arbejdsmetode Referat fra hvert møde. Mødedeltagerne skriver referat på skift. Årsrapport udarbejdes Sekretærbistand: sekretær klargør materiale, indkalder til møder, renskriver årsrapport

10 Resultater af perinatal audit Modtagelse af gravide og fødende Beredskab Neonatal transport Fælles regionale og lokale retningslinjer for behandling og genoplivning af nyfødte Akutte tilkald Fosterovervågning Fælles fagligt forum


Download ppt "PERINATAL AUDIT REGION NORD. Følgende dødsfald drøftes i perinatal audit Dødfødte fra uge 22+0 Alle levendefødte, som dør inden for 28 levedage, såfremt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google