Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afklaringskatalog på Hjælpemiddelområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afklaringskatalog på Hjælpemiddelområdet"— Præsentationens transcript:

1 Afklaringskatalog på Hjælpemiddelområdet
Jens Bejer Damgaard, kontorchef, kommunesamarbejde og sundhedsaftaler

2 Baggrund Et cirkulære fra 1975 Nyt cirkulære fra 2006 – 31 år senere
Hvorfor går der 31 år ? Og hvorfor går embedsmanden der skrev det nye cirkulære umiddelbart bagefter på pension? 2 ▪

3 Nuværende praksis Business as usual – næsten for…
…nye afgørelse i nævn og ankestyrelse Afventning af nye afgørelser, men også… ..breve tilbage fra ministeriet og styrelsen på: ”Find selv ud af det” 3 ▪

4 Proces Tilføjet i sundhedsaftalen, at der nedsættes et ”Regionalt råd på hjælpemiddelområdet” At de kommer med et udspil i december. Det gjorde der – og det udkast I ser nu har været for Kontaktudvalget den 7. januar 09. 4 ▪

5 Principper Bygger på en række værdier:
Det sammenhængende patientforløb = så få ”overleveringsforretninger som muligt”  Dette princip viger ikke fra rent juridisk vurderinger af, hvornår henholdsvis kommune/hospital der udlåne/levere hjælpemidler/ behandlingsredskaber Gensidig respekt for de faglige vurderinger Man lover ikke noget på en anden myndigheds vegne Borgeren må ikke komme i klemme 5 ▪

6 Derudover gælder: Afklaringskataloget er vejledende
Respekt for den enkelte kommunes (og regionens) serviceniveau  Det er betyder, at hvis der står i kataloget, at en ”dims” skal udleveres af kommunen, så sker der under forudsætning af det kommunale serviceniveau (men at det i det tilfælde ikke blive en hospitalsopgave). Og omvendt. Kataloget er ”lov” – indtil eventuelle afgørelser i nævn/styrelser siger noget andet. 6 ▪

7 Videre proces Der søges om godkendelse Sundheds-styregruppen.
Godkendelse i SKU. Orientering i Regionsråd (evt. i kommunalbestyrelser)… for… ..vi kender ikke de økonomiske konsekvenser af dette katalog! 7 ▪

8 Implementering Al relevant personale (kommunalt/regionalt og evt. fra praksissektor) inviteres til ”Kick-off”-møde. Her orienteres om det nye katalog. Opfølgning i klyngerne. Løbende vurdering af nye ”dimser” i det regionale råd på hjælpemiddelområdet. 8 ▪


Download ppt "Afklaringskatalog på Hjælpemiddelområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google