Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Problemløsningsheuristik A.1 1.Hvad er det (i min problemstilling) som jeg ikke ved endnu? Dvs. hvad leder jeg efter (og hvorfor er det vigtigt/interessant.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Problemløsningsheuristik A.1 1.Hvad er det (i min problemstilling) som jeg ikke ved endnu? Dvs. hvad leder jeg efter (og hvorfor er det vigtigt/interessant."— Præsentationens transcript:

1 Problemløsningsheuristik A.1 1.Hvad er det (i min problemstilling) som jeg ikke ved endnu? Dvs. hvad leder jeg efter (og hvorfor er det vigtigt/interessant at lede efter det)? Hvordan besvarer man sin problemstilling? A.Forstå problemstillingen Hvordan besvarer man sin problemstilling? A.Forstå problemstillingen

2 Problemløsningsheuristik A.2.1 Praktiske betingelser: tilgang til videnskilder (offentlige: fx biblioteksdatabaser, private: virksomhedsoplysninger, personer der sidder inde med en viden som kan hjælpe mig). 2.Hvad er forudsætningen for at finde ud af, hvad jeg ikke ved endnu?

3 A.2.2 Data, empiriske Hvilke data har jeg brug for for at kunne besvare problemstillingen? Data kan her være både empiriske data som jeg enten kan hente fra andre undersøgelser af samme problemstilling eller gennem egen undersøgelse. I sidste tilfælde: hvilken metode er mest givende for at indhente de data jeg har brug for (interview, spørgeskema, [deltagende)] observation, eksperiment [fx egen undervisning af en brugergruppe, kommunikationstræning, designudkast i systemudvikling])?

4 A.2.3 støtteteorier, metoder Hvilke teorier og metoder vil jeg tage som udgangspunkt for undersøgelse af data (begreber, kendsgerninger) og forklaring/fortolkning af disse kendsgerninger. Her er der tale om teorier som er allerede eksisterende besvarelser af samme/lignende problemstilling(er) og metoder som er allerede eksisterende fremgangsmåder der med succes er blevet anvendt til besvarelse af lignende problemstillinger.

5 Problemløsningsheuristik A.3, A.4 3.Hvad er det jeg ved (mhp. min problemstilling)? Hvilken forviden har jeg, hvilke data (kendsgerninger; noget jeg ved med stor sikkerhed er sandt mhp. problemstillingen)? 4.Er det muligt at besvare problemstillingen på baggrund af min forviden + de nye data jeg skal indhente? (Det kan man måske ikke vide, men dog prøve at skønne på nuværende tidspunkt).

6 Problemløsningsheuristik A.5 5.Gør din problemstilling synlig! Prøv at tegne en figur der viser de vigtigste elementer i din problemstilling. Marker hvad du ved omkring den og hvor du har brug for ny viden samt hvilken slags viden og hvor du kan hente den!

7 Problemløsningsheuristik A.6 Prøv at forklare en udenforstående, ikke-faglig person, måske et barn hvad du vil undersøge og hvorfor! Kæreste, familiemedlemmer kan også godt bruges til samme formål. Hvis muligt, optag din forklaring på lydbånd; hvis ikke, så lav notater bagefter. Hvordan reagerede samtalepartneren på din forklaring? Hvad mener du selv, at der manglede eller var svært/umuligt at formulere og forklare? Spørg dig selv hvorfor. Hvis forsøget ikke gik så godt, så gentag det med en anden person. Hvis det gik godt, så prøv igen med første person. 6.Gør din problemstilling forståelig!

8 Problemløsningsheuristik B.1 1.Skitser en arbejds- og tidsplan (der løbende skal opdateres) ud fra din problemstilling, din nuværende viden omkring de nødvendige undersøgelser og arbejdsskridt. Konsulter din vejleder om han/hun mener, planen ser fornuftig ud. B.Planlæg undersøgelsesforløbet

9 Problemløsningsheuristik B.2 2.Lav en litteraturliste (som løbende skal opdateres). Hvilken litteratur findes omkring din problemstilling eller lignende problemstillinger? Prioriter listen: hvad er det mest relevante, hvad det mindre relevante. Hvad skal der læses grundigt, hvad mindre grundigt eller bare skimtes igennem? Tilpas litteraturlisten med tidsplanen. Hvornår vil jeg læse hvad og hvor megen tid skal jeg bruge på det? Holder arbejds- og tidsplanen stadigvæk? Hvis ikke revider den! Konsulter din vejleder om han/hun mener listen svarer til problemstillingen. Hvis vejlederen ikke har litteraturforslag mhp. spørgsmål hvor du stadigvæk mangler litteratur, så spørg andre undervisere eller medstuderende til råds.

10 Problemløsningsheuristik B.3 Dispositionen (der i takt med det videre arbejdsforløb skal opdateres) er en synliggørelse/eksplicitering hvordan du på nuværende tidspunkt mener opgaverapporten kommer til at se ud. Lav dispositionen så nuanceret og præcis som muligt. Det gør ikke noget at den endelige projektrapport i mange henseender sandsynlig- vis vil se anderledes ud. Det bevirker i hvert fald at du aktiverer din fantasi dvs. din kreative forestilling mhp. det videre forløb af din undersøgelse og dens skriftlige dokumentation i opgaverapporten. 3.Lav en foreløbig disposition af opgaven – sådan som du på nuværende tidspunkt mener den kommer til at se ud.

11 Problemløsningsheuristik B.4 Kan du bruge dem og på hvilken måde i din egen undersøgelse? Hvad kan du overtage som udgangspunkt for at gå videre og komme nærmere en besvarelse af din egen problemstilling? Husk: videnskab er et kollektivt foretagende! Du må gerne overtage og bygge videre på det andre allerede har fundet ud af. 4.Lav en liste over de teorier og metoder (i forbindelse med den allerede læste litteratur fra din litteraturliste) der svarer på lignende problemstillinger og besvarer dem efter din mening bedst.

12 Problemløsningsheuristik C. Hvis ikke, led efter fejlkilden og revider, hvis nødvendig, planen. Check om dine delresultater (delkonklusioner) stadigvæk leder hen til det endelige resultat (den forventede besvarelse/konklusion)? Hvis plan og resultat stemmer overens, kan du bevise, dvs. har du gode grunde for at mene, at det er det rigtige resultat? Check hvert skridt om det fører til det forventede resultat (delkonklusion!). Hvis ikke, revider planen og konsulter din vejleder. C. Udfør planen

13 Problemløsningsheuristik D.1, 2, 3 D.Check det hele 1.Besvarer konklusionen faktisk problemstillingen? Du skal selv være mest kritisk (undgå enhver form for ønsketænkning). Har du virkelig saglige grunde for at påstå at konklusionen besvarer på den bedst mulige måde problemstillingen? 2.Svarer konklusionen til dine data? Støtter din analyse af datamaterialet konklusionen? Dvs. drager du de rigtige slutninger af dine analyseresultater? 2.Svarer konklusionen til dine data? Støtter din analyse af datamaterialet konklusionen? Dvs. drager du de rigtige slutninger af dine analyseresultater? 3.Hænger konklusion og delkonklusioner argumentativ sammen? Dvs. stemmer logikken i din specialerapport (= din egen teori omkring problemstillingen)?

14 Opgave 1.Med udgangspunkt i din problemstilling besvar skriftligt heuristikkens pkt. A.1-A.6. 2.Find en sparringpartner blandt dine medstuderende og forklar ham/hende vha. dine notater (+ figurer?) fra opgave 1 din problemstilling og din besvarelsesplan.

15 Heuristik A.1-I.6 overblik I.Forstå problemstillingen 1.Hvad er det (i min problemstilling) som jeg ikke ved endnu? Dvs. hvad leder jeg efter (og hvorfor er det vigtigt/interessant at lede efter det)? 2.Hvad er forudsætningen for at finde ud af, hvad jeg ikke ved endnu? 3.Hvad er det jeg ved (mhp. min problemstilling)? Hvilken forviden har jeg, hvilke data (kendsgerninger; noget jeg ved med stor sikkerhed er sandt mhp. problemstillingen)? 4. Er det muligt at besvare problemstillingen på baggrund af min forviden + de nye data jeg skal indhente? (Det kan man måske ikke vide, men dog prøve at skønne på nuværende tidspunkt). 5.Gør din problemstilling synlig! 6.Gør din problemstilling forståelig! 1.Hvad er det (i min problemstilling) som jeg ikke ved endnu? Dvs. hvad leder jeg efter (og hvorfor er det vigtigt/interessant at lede efter det)? 2.Hvad er forudsætningen for at finde ud af, hvad jeg ikke ved endnu? 3.Hvad er det jeg ved (mhp. min problemstilling)? Hvilken forviden har jeg, hvilke data (kendsgerninger; noget jeg ved med stor sikkerhed er sandt mhp. problemstillingen)? 4. Er det muligt at besvare problemstillingen på baggrund af min forviden + de nye data jeg skal indhente? (Det kan man måske ikke vide, men dog prøve at skønne på nuværende tidspunkt). 5.Gør din problemstilling synlig! 6.Gør din problemstilling forståelig!


Download ppt "Problemløsningsheuristik A.1 1.Hvad er det (i min problemstilling) som jeg ikke ved endnu? Dvs. hvad leder jeg efter (og hvorfor er det vigtigt/interessant."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google