Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Digital kultur F2007 Dagens program: Præsentation af underviser og hjælpelærer Hvor kommer i fra? The Cold, Hard Facts. Teksterne/Kompendiet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Digital kultur F2007 Dagens program: Præsentation af underviser og hjælpelærer Hvor kommer i fra? The Cold, Hard Facts. Teksterne/Kompendiet."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Digital kultur F2007 Dagens program: Præsentation af underviser og hjælpelærer Hvor kommer i fra? The Cold, Hard Facts. Teksterne/Kompendiet Læsenøgle PAUSE Præsentation af kursets temaer og emner Gruppeinddeling Eksempler på cases Præsentation af eksamensform Læsning til næste gang

2 Davidkampmann@itu.dk Musiker Bachelor fra Litteraturvidenskab på KUA Kandidat fra ITU/DKM, September 2006. Speciale om uafhængig musikdistribution på internettet. BA opgave om spillerkulturen omkring Counter-Strike Fulgt Medie og Kommunikation, Digital Culture and Sociology, Computer Game Culture og IT som medie – alle på ITU. Tidligere ansat som hjælpelærer på medier og kommunikation.

3 idahronn@itu.dk Bachelor i spansk og historie fra KUA Studerende på ITU/DKM siden E2005

4 Kommunikation: website emails http://www.itu.dk/courses/DDKU/F2007/index.html Ugentlige informationer om f.eks. Forberedelse: DDKU_F2007@itu.dk

5 Hvad er jeres baggrund? Navn Akademisk baggrund Antal semestre på ITU Motivation for at deltage i kurset

6 The Cold, Hard Facts – according to Susana Tosca: 20 to 30 hours per ECTS, everything included (also the physical exam). Thus, 7,5 ECTS corresponds to 150 to 225 hours. If we count 13 hours per week per course (which amounts to 39 hours total workload per week) students will use about 156 hours during teaching period and the remaining hours for exam preparation

7 Your workload: Turn up to class Read the texts Prepare the exercises – oplæg! Speak in seminars

8 Teksterne – kompendiet. Digital kultur er et teoretisk fag – men teksterne er ikke nødvendigvis sandheden! Kompendiet er udtryk for en subjektiv udvælgelse. En polemisk tilgang til teksterne er værdifuld fordi: Viser at man kan selektere bevidst i teksten. Viser at man kan sætte synspunkter op imod hinanden. Viser en nuanceret forståelse for eventuelle modsætninger.

9 Vi behandler teksterne i tre faser: Første fase: Vi læser dem. Næste fase - formiddage: Jeg gennemgår dem, direkte eller igennem relaterede områder. Tredje fase - eftermiddage: Vi diskuterer teksterne i fællesskab - og relaterer dem til relevante cases.

10 Prioritering: Teksterne er i prioriteret rækkefølge på litteraturlisten – Det betyder: Virkelighedens verden - Det kan blive nødvendigt at selektere. Nogle af teksterne til en given undervisningsgang kan anvendes som supplement til særligt interesserede - og vil blive brugt som oplægstekster. Når eksamen nærmer sig har man teksterne ved hånden. Fremragende ide: Lav læsegrupper! Del læsebyrden, træn oplæg. Hvis alle er forberedte behøver man ikke at mødes mere end f.eks. en time ugentligt.

11 Læsenøgler og hermeneutisk meningsdannelse – sammenhæng er alt! Hvad skal jeg kigge efter? At navigere med succes i en lang tekst er ofte et spørgsmål om at kende tekstens sammenhæng og overordnede ramme. Forforståelse: At kunne foretage et forståelsesudkast på baggrund af en grundlæggende idé om mening og sammenhæng. Derefter kan man så evt. revidere og justere sin opfattelse.

12 Pause – 15 minutter.

13 En god grund til at studere socialitet og digitale medier:

14 En anden grund til at studere digitale medier (og teknologi): Marx, 1887: "Technology discloses man´s mode of dealing with nature, the process of production by which he sustains his life, and thereby also lays bare the mode of formation of his social relations and of the mental conceptions that flow from them.“

15 Kursets temaer og emner: Fokus/tematik: Brug og effekt af digitale medier – en kritisk indgangsvinkel Hvordan manifesterer de digitale mediers indflydelse sig kulturelt? Hvilken effekt har de digitale medier på kommunikative og kulturelle praksisser, og hvilke begrænsninger har de? Teknologisk determinisme: Hvordan berører teknologiske udviklinger muligheder og magtforhold i felter som f.eks. interaktion, informationsspredning/tilgængelighed, kulturproduktion og kommercielle interesser. Hvordan kan vi forstå og analysere de interaktionsformer der foregår via digitale medier?

16 Kursets hovedspørgsmål: Hvordan kan vi forstå og analysere digitale interaktionsformer? Hvad er digital kultur?

17 Kurset – progression og opdeling. 1.Introduktion 2.Teknologideterminisme – medier og samfund. 3.Det digitale format – grundlaget for interaktion. 4.Cultural Studies. 5.Kommunikationsteori 101. 6.Digitalt hverdagsliv – teknologi og virkelighedsopfattelse. 7.Perspektiver på online interaktion I – cases og kritik. 8.Perspektiver på online interaktion II – konflikt og samarbejde. 9.Online interaktion og kommercielle interesser. 10.Digital interaktion: Myter og magtforhold I – Cyberpunk. 11.Digital interaktion: Myter og magtforhold II – kulturindustrien. 12.Nye interaktionsformer I – fællesskaber. 13.Nye interaktionsformer II – identifikation. 14.Oversigt.

18 Gruppeinddeling – ikke eksamen! Hver gruppe holder et oplæg i løbet af semesteret. Mundtlig fremstilling - god træning til eksamen Dybere behandling af en enkelt tekst = godt udgangspunkt for bredere forståelse. Optimering af ressourcer – meget tekst, flere kurser. Øvelse i samarbejde. Aftaler hvilken gruppe og hvilken tekst fra gang til gang. Husk – det er fint at være kritisk overfor teksten – der er ingen facitliste.

19 Indgangsvinkler til cases/eksamensopgaver: Tre elementer: Det kulturelle aspekt – kursets genstandsområde I: Interaktion mellem brugere. Samspil mellem brug og teknologi – Web 2.0 Når teknologi og brug definerer hinanden. Det digitale aspekt – kursets genstandsområde II: En digital teknologi som kulturelt grundlag. En digital tjeneste. En teoretisk analyse af en specifik udvikling. Den kritiske vinkel – kursets optik: I hvor høj grad omstrukturerer udviklingen af digital interaktionsteknologi eksisterende praksisser? Altid skeptisk!

20 Eksempler på cases/eksamenopgaver: Brugerfora: F.eks. Samspillet mellem kommunikation og reklame. Er der tegn på skred i forholdet mellem produktionsfællesskaber og massemedier? F.eks. Youtube. Fildeling – en nødvendig konsekvens af det digitale format? En kritisk analyse af ”Web 2.0” – er brugeren blevet centrum for både produktion og konspumption? ”Social Bookmarking” – brugernes bedømmelser vigtigere end informationen? Podcasts – Blogging – De centrale elementer er: Case, idé – og teori. Teori og vinkel hænger sammen.

21 Eksamen – en introduktion: Eksamensformen: Pensum: Kompendiet + enkelte tekster fra nettet. De mange tekster er et tilbud! Litteraturliste til synopsis: 5-6 tekster minimum. Synopsis – 4-6 sider. + to sider pr. deltager. Konvention: Times New roman, 12 pkt. 1½ lineafstand. Afleveres senest 23/5 - 2007 kl. 15:00. Afleveres på studiekontoret i tre eksemplarer. Mundtlig eksamination på baggrund af synopsen. Fordel ved synopsis: I udstikker selv jeres præmisser – Eksamen foregår på jeres hjemmebane.

22 Læsenøgle til næste gang: Marshall McLuhan og Raymond Williams: Diskussionen af, hvordan medierne determinerer vores opfattelse af verden. Hvordan argumenteres der? Den McLuhanianske optik vs. Williams strukturopfattelse. Jens F. Jensen: Hvad er interaktivitet? Gennemgangen af forskellige modeller for analyse af interaktivitet kan være værdifuld når man skal forholde sig kritisk til en case – dvs. en teknologi/tjeneste – og dens brug.

23 Tak for i dag!


Download ppt "Velkommen til Digital kultur F2007 Dagens program: Præsentation af underviser og hjælpelærer Hvor kommer i fra? The Cold, Hard Facts. Teksterne/Kompendiet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google