Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Omkostningsstyring og valg af mekanisering?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Omkostningsstyring og valg af mekanisering?"— Præsentationens transcript:

1 Omkostningsstyring og valg af mekanisering?
Landskonsulent Erik Maegaard Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Byggeri og Teknik Byggeri og Teknik

2 Styr på maskinomkostninger
Mange taler om maskinomkostninger Nogen gør noget ved det Andre gør ikke Hvordan kan jeg styre dem? Byggeri og Teknik

3 Styr på maskinomkostninger
Hvor store er de? Sammensætning? Hvad betyder noget? Hvad kan jeg gøre? Byggeri og Teknik

4 Maskinomkostninger Omkostningernes sammensætning (kr. pr. ha)
Traktorer……………………… kr. Mejetærsker -/høstmaskiner kr. Andre maskiner……………… kr. Værditabet afhænger normalt kun lidt af anvendelsen. Under forudsætning om kr. pr. ha ekskl. arbejde Byggeri og Teknik

5 Maskinomkostninger, opgaver
Omkostningernes sammensætning Jordbehandling og såning… kr. Høst ………………………… kr. Andre opgaver ……………… kr. Under forudsætning om kr. pr. ha ekskl. arbejde Byggeri og Teknik

6 Beregning af omkostninger
Ud fra forudsætninger beregnes de gennemsnitlige årlige omkostninger til: Forrentning Afskrivning/værditab Drift Byggeri og Teknik

7 Omkostningernes sammensætning
Kr. pr. time Byggeri og Teknik

8 Omkostningernes sammensætning
Kr. Byggeri og Teknik International s:\inet\osv.ppt

9 Forrentning og værditab
Udgør ca. 2/3 af omkostningerne ekskl. arbejde Afhænger helt af maskinværdien Omkostningerne er faste Maskinværdien pr. hektar er et nøgletal! Værditabet afhænger normalt kun lidt af anvendelsen. Byggeri og Teknik

10 Lav maskinværdi pr. hektar
Gamle maskiner Høj udnyttelse = maskinen kører på mange hektar! Høj udnyttelse  rettidseffekt Nøglen til lave maskinomkostninger er lav maskinværdi pr. hektar. Det kan opnås ved at have en gammel maskinpark som Torbens intro billede antydede. Det er der jo ikke noget ved. Derfor er løsnet at man skal have en høj udnyttelse så maskinen kører på mange hektar. Det giver den gamle konflikt. med rettidseffekt. Byggeri og Teknik

11 Kapacitet på maskiner Kapaciteten afhænger af: Arrondering Areal
Jordbund Effektivitet ved fremkørsel Byggeri og Teknik

12 Tiden som den knappe faktor
Parametre for omkostningsniveau i praksis Likviditet Tekniske færdigheder Boniotet, arrondering Tid Utilstrækkelig fokus på tidsforbrug: Lav timeløn  intet problem Høj timeløn  et væsentligt problem Byggeri og Teknik

13 Valg af strategi! Højt lønkrav (lidt tid til rådighed)
Udlicitering Samarbejde Lavt lønkrav (god tid) God mekaniker  gamle maskiner OK Dårlig mekaniker  fokuser på afgrøder Byggeri og Teknik

14 De fire strategier Udlicitering Samarbejde Gamle maskiner Afgrødefokus
Bevidst brug af maskinstation Samarbejde Større anvendelse Gamle maskiner (Lav saldo) Afgrødefokus (Jævn profil  bedre udnyttelse) Forudsætninger for valg af strategi skal være tilstede Byggeri og Teknik

15 Høj løn, spildtid og effektivitet
Hvad skal afgrøden betale for? Arbejde i marken, % Transport til og fra mark, % Service/klargøring, % ”Nusse pusse” om maskiner, 0-10 % Lønomkostninger bag rattet er typisk på kr. pr. time Byggeri og Teknik

16 Timeforbrugets betydning
Effektivitet 60 % 70 % 80 % 4 furet plov 325 279 244 5 furet 268 230 201 7 furet 198 170 149 Byggeri og Teknik

17 Konklusion, tiden er knap?
Hvis der anvendes høj-kapacitetsmaskiner, betyder effektiviteten absolut set mindre, end hvis der køres med lav kapacitetsmaskiner…….. Byggeri og Teknik

18 Skal jeg bruge maskinstation?
Måske  det afhænger af dine forudsætninger, muligheder og ønsker! Men du kan have som mål at gøre det billigere! Byggeri og Teknik

19 Fællesskab Reduktion af maskinsaldo
Mindre vedligehold – færre maskiner Færre løntimer i marken – større maskiner  flere ha pr. time Byggeri og Teknik

20 Skal jeg anvende gamle maskiner?
Måske, det afhænger af forudsætninger Men nyere er bedre, betingelser skal blot være opfyldt….. For eksempel 6 gamle traktorer for at spare Beregning viste, at to nye var billigere De, der når målet, er de der ved, hvor de er og er bevidst om, hvor målet er… Byggeri og Teknik

21 Byggeri og Teknik

22 Konklusion hvis du vil have nye maskiner
Fokus på kapacitet er nødvendig, hvis timelønnen er høj (over 100 kr. pr. time) Nye maskiner  meget høj udnyttelse Det vil sige ingen beskæftigelses-projekter Byggeri og Teknik

23 Skal man nå kr. pr. ha? Er det et mål i sig selv at have lave omkostninger? Er målet ikke at have høj indtjening? Så fokuser ikke på at få lave omkostninger – men sørg for at de ikke er for store… Byggeri og Teknik

24 Hvordan når man kr. pr. ha? Invester i det rigtige på det rigtige tidspunkt Kapacitet Sædskifte og arealstørrelsen Timepris (lav eller høj?) Rettidighed, hvad betyder den? Kan jeg vedligeholde? Stiger vedligehold med alderen? Er dyre maskiner billigere at vedligeholde? Byggeri og Teknik

25 Hvad skal jeg/vi gøre? En grovanalyse En maskinanalyse
En investeringsstrategi og plan Løbende registreringer og opgørelse Omkostninger Tid Byggeri og Teknik

26 Styre omkostningerne I
Invester ikke i mere end det nødvendige Invester på det rigtige tidspunkt Invester i det rigtige Byggeri og Teknik

27 Styre omkostningerne II
Kend dine driftsomkostninger Kræver detaljerede registreringer Hvilke maskiner er for dyre at anvende Grundlag for valg af udskiftning Hvilke skal jeg skille mig af med Hvilke skal jeg beholde Er ikke et mål i sig selv men et nødvendigt grundlag Byggeri og Teknik

28 Omkostningsstyring og mekanisering
Afslutning Investeringer Planer Vurderinger Registreringer Drift og vedligehold Udnyt registreringer Byggeri og Teknik

29 Hvor får jeg råd? Landsdækkende rådgivning om maskiner, maskin-økonomi og -strategi Henvend dig til dit center Byggeri og Teknik


Download ppt "Omkostningsstyring og valg af mekanisering?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google