Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 FSB’s betydning for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 FSB’s betydning for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet."— Præsentationens transcript:

1 1 FSB’s betydning for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk FSB, Roskilde 28 feb. 2015

2 Disposition Danmark’s strategi for samtænkt stabilisering Udfordringer Perspektiver for fremtiden 2

3 DK´s nye samtænkningsstrategi (sept 2013) 3

4 DK definition af samtænkning ”Samtænkning forstås som en integreret tilgang, hvor alle myndigheder eller dele af en organisation (eksempelvis FN), der bidrager med indsatser i en given stabiliseringsindsats, arbejder i fællesskab mod et fælles defineret stabiliseringsmål. Dette omfatter samarbejde om planlægning, gennemførelse og erfaringsopsamling i forbindelse med politiske, udviklings­ mæssige og sikkerhedspolitiske indsatser.” 1 4

5 Hvorfor samtænkt stabilisering Ikke mere Afghanistan og Irak Forebyggelse fremfor krig Tro på større effekt ved at kombinere civile og militære instrumenter på en samtænkt – koordineret og integreret – facon Behov for mere lokal viden Opgør med traditionel fase tænkning: først krig, så fredsbygning; civil fredsbygning skal medtænkes i alle faser 5

6 DK ambition Fælles forståelse på det politiske niveau (relevante ministerier) af mål og midler med en samtænkt stabiliseringsindsats. Fælles forståelse i planlægningsfasen hos danske embedsmænd og officerer Fælles forståelse i felten, når en indsats gennemføres. Samtænkningen skal ske, inden en opgave går i gang – ikke først, når man står midt i den 6

7 Dansk samtænkningsstruktur Styregruppe: Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet – og andre ministerier efter behov Mødes en gang om måneden Får ”samtænkte” oplæg fra UM sekretariat bemandet af UM og FMN Task forces oprettes efter behov Freds- og Stabilitetsfonden til finansiering af indsatser Civ-mil kapaciteter til indsættelser (Beredsskabsstyrelsen, FSB, politiet) og forsvarets enheder (+ Nødhjælpskapacitet udenfor strukturen) 7

8 Ideal = Proces med 6 elementer Fælles civil-militær analyse Fælles civil-militær strategi Fælles civil-militær planlægning Fælles civil-militær koordination på alle niveauer (strategisk, operativt, taktisk) Sammenhængende civil-militær implementering Fælles civil-militær monitering og evaluering 8

9 Udfordringer Samtænkning i praksis = samtidig ukoordineret anvendelse af civile og militære instrumenter Stor institutionel modstand i alle lejre – tænke men stadig ikke handle sammen Justitsministeriet minimalt engageret ÷ tværministeriel evaluering og monitering ÷ fælles civil-militær uddannelse ÷ analysekapacitet/kulturforståelse 9

10 Hvor langt er DK nået? Et sted ml. koordiner og samarbejd 10

11 Perspektiver Mere civil kapacitet DK civile kapaciteter yderst begrænsede Justitsministeriets politikapacitet uændret siden starten af 1990erne og dommere og jurister fortsat en mangelvare FSB stadig primært valgobservatører? 11

12 Perspektiver Mere fælles civ-mil uddannelse Forsvaret, UM sikkerhedspolitik, UM udvikling og Beredskabsstyrelsen har svært ved at tænke ud af deres siloer Begrænset kendskab til hvordan de andre kan understøtte deres opgaveløsning  Fælles civil-militær uddannelse og kurser eneste måde at komme videre på 12

13 Perspektiver Håb for fremtiden Antal af ildsjæle vokser i de forskellige siloer i takt med at stadig flere får erfaringer med samtænkning i felten Uformelle netværk på tværs af siloerne gør samtænkning mulig Det går den rigtige vej - men det går langsomt 13

14 PVJ netpublikationer - hvis I vil vide mere Samtænkning og det humanitære rum efter Irak og Afghanistan, www.krigsvidenskab.dk, april (2014). Danish lessons learned: The comprehensive/integrated approach after Iraq and Afghanistan, Contemporary Conflicts - a military studies magazine, Vol. 2, No. 1 (February 2014), www.forsvaret.dk Fredsduer flyver bedst med jagereskort, Information, 4 november 2013, www.information.dk Samtænk uddannelsen af civile og militære praktikere. (2012), http://fremtidensforsvar.dk/ Right Strategy, Wrong Place - Why NATO’s Comprehensive Approach Will Fail in Afghanistan, UNISCI Discussion Papers, No. 22 (January): 78-90 (2010), http://www.ucm.es 14

15 Spørgsmål? ifs-12@fak.dk 15


Download ppt "1 FSB’s betydning for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google