Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forundersøgelse Fordybebelsesfase: Dybdeanalyse. Fordybelsesfasen: Dybdeanalyse Udgangspunkt: Opgaven er afgrænset Formål: –Projektgrp: Komme "under huden"

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forundersøgelse Fordybebelsesfase: Dybdeanalyse. Fordybelsesfasen: Dybdeanalyse Udgangspunkt: Opgaven er afgrænset Formål: –Projektgrp: Komme "under huden""— Præsentationens transcript:

1 Forundersøgelse Fordybebelsesfase: Dybdeanalyse

2 Fordybelsesfasen: Dybdeanalyse Udgangspunkt: Opgaven er afgrænset Formål: –Projektgrp: Komme "under huden" på den udvalgte del –Styregrp: Prioritere Hvorfor? –tradition >< fornyelse –forandringsparathed –forbinde "vilde" ideer til reelle behov Resultat: Mål, problemer, behov og ideer Teknik: interview, observation, workshop, kortlægning Beskrivelsesværktøj: referat, tegning/model, kort Det handler om at lytte og forstå!

3 Typiske situationer i fase 3

4 Dybdeanalysens potentielle aktiviteter og produkter

5 Projektgruppens ydelse fra 3. fase Analyserapport + evt. beskriv. af arbejdspraksis

6 Observation Hvorfor: for at forstå en arbejdsproces må man også opleve den modificeret teknik fra antropologi/etnografi detaljeret indsigt tune sig ind på hvad brugerne laver og hvordan Say-Do problemet

7 4 hovedprincipper 1. Studere folk i deres arbejdssituation 2. Fokus på konteksten 3. Beskrivende i stedet for foreskrivende 4. Forstå og beskrive arbejdet fra de obs'des synspkt

8 Opgaver: Forberedelse hvilke situationer, hvorfor, planlæg observationsguide? video/lydbånd/noter/tegninger? dokumentation? hypoteser og fordomme? informér og få accept

9 Opgaver: Gennemførelse gentag formål og forny accept, skab tryghed flue på væggen optag/notér hvad der sker og hvordan det sker hellere for meget end for lidt vær ikke en slave af en evt. obs.guide analysen starter under observationen forbered jer på at skulle gentage hvorfor obs, og hvem der får adgang til resultaterne

10 Opgaver: Videonalyse fordele: mere med, kan gennemspilles med forskellige fokuspunkter se først hele båndet igennem: lav indholdsoversigt næste gennemspilning: fokus på temaer, notér og knyt noter til videosekvens udvælg interessante sekvenser til nærmere analyse gruppér videosekvenser på tværs af flere bånd: fokus på regelmæssigheder og uregelmæssigheder formuler generaliseringer og hypoteser, og knyt noter til videosekvenser afprøv generaliseringer og hypoteser på de andre i projektgruppen og på de observerede

11 Opgave: Analyse af lydbånd og noter fordel: mindre arbejdskrævende læs notater hhv. lyt/udskriv bånd: lav indholdsoversigt find temaer gruppér citater/observationer ift temaer på tværs af flere observationer formuler generaliseringer og hypoteser afprøv generaliseringer og hypoteser på de andre i projektgrp. og på de observerede

12 Brug af observationsresultater gensidig information i projektgruppen grundlag for Analyse rap. og Forundersøgelse rap. (evt med som bilag) som beslutningsgrundlag for styregruppen og inf. til alle (høring)

13 Forskellige præsentationsformer  tekst med udklip fra arbejdsdokumenter  grafisk: tidslinje, kommunikationsdiagram, rige billeder,...... Sammenfat i:  hovedfunktioner, roller, programtyper,......  problemer, behov, ideer til løsninger Check af med de observerede, evt en høring

14 Workshops: modeller af arbejdet

15

16

17

18 Princip 2: Reel brugerdeltagelse Hvorfor? sikre at visioner modsvarer oplevede behov sikre brugernes ret til indflydelse sikre gensidig læring Jeres designopgave?

19 P3: Arbejdspraksis skal opleves Hvorfor? sikre førstehåndskendskab sikre relevante og forståelige beskrivelser sikre at der ikke kun foreskrives sikre at de interv./observeredes synspunkter indgår sikre adgang til det der kun viser sig, når man forsøger at forandre Jeres designopgave?

20


Download ppt "Forundersøgelse Fordybebelsesfase: Dybdeanalyse. Fordybelsesfasen: Dybdeanalyse Udgangspunkt: Opgaven er afgrænset Formål: –Projektgrp: Komme "under huden""

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google