Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UNDERLEVERANDØRER I DANMARK - EN UNDERVURDERET RESSOURCE? POUL HOUMAN ANDERSEN, PROFESSOR, AALBORG UNIVERSITET.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UNDERLEVERANDØRER I DANMARK - EN UNDERVURDERET RESSOURCE? POUL HOUMAN ANDERSEN, PROFESSOR, AALBORG UNIVERSITET."— Præsentationens transcript:

1 UNDERLEVERANDØRER I DANMARK - EN UNDERVURDERET RESSOURCE? POUL HOUMAN ANDERSEN, PROFESSOR, AALBORG UNIVERSITET

2 Underleverandørbegrebet har mange år pa bagen

3 Min pointe Eksisterende erhvervsfremmeprogrammer med relevans for underleverandører bygger på et forældet billede af hvadEksisterende erhvervsfremmeprogrammer med relevans for underleverandører bygger på et forældet billede af hvad underleverandører er for virksomheder,underleverandører er for virksomheder, hvilken rolle de har i industriens værditilvækst oghvilken rolle de har i industriens værditilvækst og hvad deres strategiske udfordringer erhvad deres strategiske udfordringer er Hvis vi skal bevare og udvikle excellent erhvervsfremme til industriens virksomheder, skal vores ydelser tilpasses den virkelighed de befinder sig iHvis vi skal bevare og udvikle excellent erhvervsfremme til industriens virksomheder, skal vores ydelser tilpasses den virkelighed de befinder sig i

4 Om undersøgelsen Gennemført af AAU og Danmarks Statistik i løbet af foråret/sommeren 2014 Sendt til ca 4200 virksomheder med mere end 10 ansatte. Cirka 1000 respondenter (21% svar) Fokus på kunderelationer Overvejende industrivirksomheder (men også udvalgte serviceerhverv) Overvægt af mindre og mellemstore virksomheder – data er blevet korrigeret for dette Finansieret af Industriens Fond Spørgeskema anvendt baseret på 1994-undersøgelse, men videreudviklet med input fra forskere fra bl. a. SDU)

5 Nøgleresultater fra undersøgelsen I.Danske underleverandører trives og har det godt II.Underleverandørrelationer er blevet tættere og mere samarbejdsorienterede III.Danske underleverandører er en heterogen gruppe, men er generelt omstillingsparate og leverer teknologitunge ydelser IV.Danske underleverandører er i globaliseringens frontlinje

6 Traditionelle opfattelser af underleverandører Den strukturelle tilgang Den positionelle tilgang

7 UL: Konventionelle strategiske udfordringer Kundeafhængighed Under pres fra kunder og leverandører Begrænsede internationaliseringsmuligheder Lever af fleksibilitet og specialisering

8 Hvad har ændret sig i underlevandørernes omgivelser? Outsourcing of offshoring til globale værdikæder DigitaliseringServicizationInnovation

9 Danske underleverandører trives og har det godt Underleverandørers andel af industrien er den samme som for 20 år siden – på trods af øget outsourcing og det faldende antal industrielle arbejdspladserUnderleverandørers andel af industrien er den samme som for 20 år siden – på trods af øget outsourcing og det faldende antal industrielle arbejdspladser Underleverandørerne står i dag i en stærkere forhandlingsposition overfor kunderne end tidligereUnderleverandørerne står i dag i en stærkere forhandlingsposition overfor kunderne end tidligere

10 Definition af Underleverandører Vi identificerer underleverandører som en særlig type af leverandører, der kan identificeres ud fra to kriterier: 1.Underleverandørers kunder er ikke slutbrugere, men viderebearbejder eller integrerer deres leverandørers produkter eller ydelser i egne produkter og ydelser. 2. Leverancen skal være specifikt tilpasset til kunden.

11 Danske industrivirksomheder kategoriseret i forhold til leverandørstatus Andel i. Ikke underleverandør til nogen kunder*50,3% (100%- iii) ii. Underleverandør i forhold til den vigtigste kunde43,3% iii. Underleverandør i forhold til mindst én kunde49,7%(iv+v) iv. Underleverandør i forhold til alle kunder**35,4% v. Delvis underleverandør14,4%

12 Få regionale forskelle

13 Underleverandørrelationer er blevet tættere og mere samarbejdsorienterede Flere underleverandører samarbejder og hver relation omfatter gennemsnitligt flere samarbejdsdimensioner Flere underleverandører indgår i samarbejder med langsigtede kontrakter

14 1994-undersøgelsen*2014-undersøgelsen** Kunden udveksler jævnligt ideer om nye pro­dukter med virksomheden 42 % Samarbejder om udviklingen af produkter/ydelser 81 % Virksomheden og kunden gennemfører fælles forskning og udvikling 22 % Virksomheden har deltaget aktivt i udviklingen af kundens produkter 43 % Kunden har deltaget aktivt i udviklingen af virksomhedens produkter 29 % De leverede produkter er normalt udført efter kundens tekniske specifikationer 45 % Leverer produkter/ydelser udført efter tekniske specifikationer 78 % Leverer produkter/ydelser efter kundernes specifikationer 84 % Virksomhedens produkter videresælges jævnligt under kundens varemærke 29 % Leverer produkter/ydelser, der sælges under kundens varemærke 44 % Der er etableret aftale om deling af overskud/ profit hhv. åbne kalkulationer med kunden 5 % Anvender åbne kalkulationer29 % Deler opnåede omkostningsreduktioner 27 % Der er oprettet særlige kontrakter eller lign. mellem virksomheden og kunden (ud over en­kelt-bestillinger) 34 %Indgår langsigtede kontrakter67 %

15 Tre typer af leverandører Armslængde-leverandører: Leverer standardprodukter og ydelser, ofte specificeret af kunder. Involverer sig mindre i enkelte kunderelationer. Domineres af ikke- underleverandører Kundeintegrerende leverandører Engagerer sig i et specifikt, omfattende og bredt samarbejde med vigtigste kunder. Rådgiver kunderne og har stor åbenhed om vidensdeling. Domineres af leverandører Teknologiorienterede leverandører Samarbejder i udstrakt grad med kunderne om teknologiske løsninger og tager produktansvar for komponenter, men samarbejdet begrænser sig til teknologi. Største gruppe målt i antal virksomheder. Flertallet er helt eller delvist underleverandører

16 Tre typer af underleverandører i 2014 Armslængde- leverandører Integrerede leverandører Teknologiorienterede leverandører I alt* Ikke underleverandør 68,7%31,6%41,9%47,4% Delvis underleverandør 13,4%22,2%13,6%15,5% Total underleverandør 18,0%46,3%44,5%37,1% N (vægtet) 8276481.3492.823

17 Hvem performer bedst (VT pr årsværk)? Integrerede leverandører Armslængde leverandører Teknologiorienterede leverandører

18 Strategiske udfordringer for de tre grupper af leverandører ArmslængdeIntegreredeTeknologiorienterede Konkurrence- parameter Skalaøkonomi og omkostningsfokus gennem standardisering og rationalisering Udvikle og styrke samarbejdet med den enkelte kunde på en stadig bredere række af kundens aktiviteter Udvikle og bidrage til at udvikle kunders teknologiske kompetencer Position i værdikæden Distancerende – minimere tilpasning til enkelte kunder og andre aktører i værdikæden Integrerende – maksimere og effektivisere fleksibelt samarbejde med kunder Udviklende – styrke position via egen læring og kompetenceudvikling Strategisk udfordring Balancere omkostningsfokus og fodfæste i kunders forsyningsnetværk Balancere uafhængighed og stadigt mere komplekse organisatoriske snitflader Balancere mellem udvikling af kunders teknologiske kompetencer og udviklingen af egen viden

19 Underleverandørers eksportaktiviteter

20 Eksport fordelt på typer af leverandører og underleverandører

21 Hvad nu? Lad os arbejde os dybere ned i forståelsen af leverandører og underleverandørers strategiske udfordringer Få deltaljerede cases, som kan give en dybere forståelse af årsager og virkninger Forstå de strategiske dilemmaer og konkurrenceparametre i forskellige forretningsmiljøer og sammenhænge Lad os udvikle differentierede programmer og tilbud, der specifikt matcher behovene

22 TAK FOR ORDET POA@BUSINESS.AAU.DK

23 Underleverandører fordelt på brancher


Download ppt "UNDERLEVERANDØRER I DANMARK - EN UNDERVURDERET RESSOURCE? POUL HOUMAN ANDERSEN, PROFESSOR, AALBORG UNIVERSITET."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google